Lentoasemarakennusten suojelukaavasta valitus

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tänään valittanut Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä, jossa hyväksyttiin kaavamuutos Malmin lentoasema-alueelle. Yhdistyksen mielestä suojeluesitys on vajavainen ja ristiriidassa sekä Kaupunginmuseon että Museoviraston lausumien kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen pitää esitystä monin tavoin puutteellisena. ”Kulttuuriympäristön suojelua säätäviä … Read More

HBL mielipide: Helsingille Malmin lentoasemassa on kyse vallasta

Timo HyvönenUutisarkisto

Käännös alkuperäisestä Marco Corsin mielipidekirjoituksesta, Hufvudstadsbladet 31.1.2019 – https://www.hbl.fi/artikel/for-helsingfors-handlar-malms-flygplats-om-makt/ Jopa hallitus on varovasti yrittänyt pelastaa Malmin lentoaseman, mutta joutunut myöntämään, että Helsingin virkamiehillä on enemmän valtaa kuin Suomen valtiolla. Joku on todennäköisesti sitä mieltä, että Malmin lentoasemassa on kyse, aivan oikein, vain lentokentästä. Malmin lentoasemassa ei … Read More

Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty selvittämään, tulisiko alueelle perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten. ELY-keskukselle on tehty myös aloite YVA-menettelyn aloittamisesta Malmin lentokenttäalueella Helsingin kaupungin rakentamisuunnitelmien johdosta. Ympäristövaikutusten … Read More