ELY-keskuksen ratkaisu Malmin lentoaseman suojeluasiassa vesittää RKY-merkinnän

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Uudenmaan ELY-keskus toisti 26.06.2019 aiemman päätöksensä ja jätti Malmin lentoaseman suojelematta. Alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, mutta ELY-keskus vetoaa päätöksessään maankäyttö- ja rakennuslakiin. Ympäristöministeriö palautti suojeluesityksen uuteen valmisteluun 5.4.2019, sillä ministeriön lakimiesten näkemyksen mukaan asiaa oli … Read More

"Kenttäpostia" 2019 on ilmestynyt

Seppo SipiläUutisarkisto

Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liite ”Kenttäpostia” (n:o 15, toukokuu 2019) on ilmestynyt ja jaettu 37 000 talouteen. Liitteen voi myös hakea painettuna Malmin lentoaseman terminaalista. Liitteen jämerä tietopaketti Malmin lentoaseman tilanteesta ja merkityksestä tulevaisuudessa Helsingille, Uudellemaalle, Suomelle ja Euroopalle on luettavissa … Read More

Malmin lentokenttäalueella uhanalaisia eliölajeja

Timo HyvönenUutisarkisto

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Suomen lajien uhanalaisuus: Punainen kirja 2019 on Suomessa järjestyksessään kolmas lajien uhanalaisuusarviointi, joka noudattaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n ohjeita. Keväällä 2019 julkaistu arviointi nostaa Malmin lentokenttäalueen niityillä esiintyvän viheryökkösen (Calamia tridens) [1,2] erittäin uhanalaiseksi lajiksi (EN) … Read More

Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiselle jälleen uusi, iso este

Timo HyvönenUutisarkisto

Erityisesti suojeltava Viheryökkönen asuu Malmin lentokentällä  Suomen lajien uhanalaisuus arvioidaan säännönmukaisesti. Lajien uhanalaisuutta arvioi ympäristöministeriön asettaman ohjausryhmän johdolla 180 lajiasiantuntijaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan. Uusin kartoitus julkaistiin 8.3.2019, ja siinä viheryökkönen (Calamia tridens) on merkitty erittäin uhanalaiseksi … Read More