MLY antoi vastaselityksensä korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunki on kirjoittanut lausunnon yleiskaavasta tehdyistä valituksista. Helsinki-Malmin lentoaseman osalta KHO on pyytänyt vastaselitystä Malmin lentoaseman ystävät ry:ltä. MLY on antanut vastaselityksensä KHO:lle 10.8.2018. Kaupunki on esittänyt valitusten tutkimatta jättämistä niiltä osin, kuin ne kohdistuvat päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. MLY:n valitus … Read More

Suomen ensimmäinen sähkömoottorikone nousi ilmaan Malmilta

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen hankkima Pipistrel Alpha Electro -lentokone teki ensilentonsa tänään Helsinki-Malmin lentoasemalta. Noin varttitunnin kestäneellä lennolla yhdistyksen koelentäjä Jussi Frisk esitteli koneen ominaisuuksia maassa ja ilmassa. Moottorin lähes olematon ääni aiheutti yleisössä ihastusta. Tilaisuudessa olivat puhumassa Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki, … Read More

Malmin lentoaseman suojeluesitys ympäristöministeriön harkintaan

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Lehdistötiedote 19.7.2018 Malmin lentoaseman ystävät ry Malmin lentoasemasta tehty suojeluesitys (10/2015) on viety ympäristöministeriön arvioitavaksi. Ympäristöministeriön ja museoviraston vuonna 2009 kansallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi merkitsemää aluetta on ehdotettu suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Valtioneuvosto on vahvistanut RKY-merkinnän. ELY-keskus päätti kesäkuussa 2018, ettei se … Read More

ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi

Timo HyvönenUutisarkisto

Lehdistötiedote 20.6.2018 klo 09:00 Malmin lentoaseman ystävät ry ELY katsoo suojelun ratkaistavaksi asemakaavoituksessa Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksensä Malmin lentoaseman ystävät ry:n lokakuussa 2015 tekemästä suojeluesityksestä. ELY-keskus ei määrää Malmin lentokenttäaluetta suojeltavaksi, mutta ei totea suojelua tarpeettomaksi. Raskas vastuu suojelusta … Read More

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituslupahakemuksen – Malmi-asia jälleen KHO-tutkintaan

Timo HyvönenUutisarkisto

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituslupahakemuksen Helsingin yleiskaavasta. Yhdistys perusteli hakemustaan hallinto-oikeuden päätöksen useilla virheellisillä tulkinnoilla ja yhdenvertaisuudella. Hallinto-oikeus oli muun muassa lausunut lentotoiminnan päättyneen, vaikka lentokenttä on edelleen aktiivisessa käytössä.  Hallinto-oikeus oli  myös tulkinnut samojen argumenttien johtavan … Read More