Malmin liikennealueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta oikaisuvaatimus

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupungin tontit-yksikkö on joulukuun alussa irtisanonut toistaiseksi voimassa olevaksi sovitun maanvuokrasopimuksen Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueesta päättymään 31.12.2019. Perusteena purkamiselle on esitetty kaupungin oma käyttö. Koska kaupungilla ei tiettävästi ole kentällä voimassa olevan asemakaavan mukaista ilmailu- tai lentokenttätoimintaa, on Malmin lentoaseman … Read More

Kaupunkiympäristölautakunta huolissaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen luontovaikutuksista

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina 11.12.2018 Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennusta Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta. Asia on tuotu nopealla aikataululla lautakuntaan. Asemakaavoituksen lähtötietona käytettyä kaavarunkoa halutaan nyt tarkentaa asemakaavoituksen muutoksen pohjaksi. Käsittelyjärjestys on nurinkurinen. Kaavarunko on laadittu ja hyväksytty vuonna 2016 … Read More

KHO:n Malmi-tuomiosta valitus

Timo HyvönenUutisarkisto

Korkein hallinto-oikeus käsitteli Helsingin yleiskaava-asiasta jätettyjä valituksia syksyllä 2018. KHO hyväksyi kolme rakennetuista kulttuuriympäristöalueista tehtyä valitusta mutta hylkäsi Malmin lentokenttäaluetta koskevan valituksen äänestyksellä vastoin esittelijän esitystä.  Valittaja Malmin lentoaseman ystävät ry. ei ole pyynnöistä huolimatta saanut käyttöönsä esittelyasiakirjoja, mikä saattaa … Read More

Nimienkeruu Malmi-kansanäänestykseen alkoi vilkkaana – Raimo Ilaskivi hankkeen suojelijana

Timo HyvönenUutisarkisto

Nimienkeruu kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämiseksi ilmailukäytössä avattiin maanantaina 10.12.2018 klo 16 kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Aloite nousi muutamassa tunnissa Helsingin tähänastisista kuntalaisten tekemistä kansanäänestysaloitteista suurimmaksi. Sille kertyi vuorokauden loppuun mennessä kannattajia jo runsaat 1300. Kansanäänestysaloitetta voivat kannattaa kaikki yli 15-vuotiaat … Read More

Malmin lentokenttä pyritään yhä säilyttämään ilmailukäytössä

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunki on yllättäen päättänyt irtisanoa Malmin lentokenttäyhdistyksen vuokrasopimuksen liikennealueesta vuoden 2019 lopussa. Perusteena on esitetty ”kaupungin oma käyttö”. Lehtitietojen mukaan aloite on tullut kaupungin ylimmältä johdolta. Kaupunki on viestinyt asuntorakentamisen alkavan alueella aikaisintaan vuoden 2022 aikana. Tämä edellyttäisi kaavapäätösten … Read More