HBL: Pelastuslaitos sanoo "ei" Malmin hangaarille

Seppo SipiläMuut mediat, Uutisarkisto

På svenska » Pelastuslaitos sanoo ”ei” hangaarille Hufvudstadsbladet 28.9.2017 Tommy Pohjola suom. Seppo Sipilä Ei sovellu suuriin yleisötapahtumiin. Näin sanoo pelastuslaitos, joka tarkasti Malmin lentokonehallin jo syksyllä 2016. Pelastuslaitoksen lausunto on vuoden vanha, mutta tulee julkisuuteen vasta nyt. Malmin lentotoiminnan jatkumisen … Read More

MLY lähetti vastaselityksen maakuntahallituksen lausuntoon maakuntakaavavalituksista

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry. on lähettänyt vastaselityksensä maakuntahallituksen lausuntoon Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valituksista. MLY valitti kaavasta kesäkuussa 2017. Yhdistys kiittää lukuisia kaavoituksen, hallinnon ja lakitieteen asiantuntijoita, jotka osallistuivat vapaaehtoisesti vastaselityksen kokoamiseen ja kirjoittamiseen. MLY katsoo, ettei maakuntahallitus ole esittänyt tyydyttäviä perusteluja … Read More

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset hangaarin vuokraamisesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle on tehty kolme oikaisuvaatimusta Malmin lentoaseman vanhan lentokonehallin vuokratarjousten hylkäämisestä. Epäselvässä tapahtumaketjussa Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden yritysvuokraus-yksikön päällikkö on 20.6.2017 (§ 13) tekemällään päätöksellä päättänyt hylätä kaupungille tehdyt kaksi vuokratarjousta Malmin lentokenttäalueella sijaitsevasta lentokonehallista. … Read More

Norjan valtio teki pienilmailun strategian – Suomi tekemässä samat virheet, joita Norja nyt korjaa

Timo HyvönenUutisarkisto

Norjan hallitus on laatinut strategian pienlentotoiminnan edellytysten ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Taustalla on havainto pienlentämisen ja lentolupakirjojen määrien huomattavasta vähenemisestä sen jälkeen, kun Oslon alueen pienlento- ja yleisilmailutoiminnan edellytykset ovat heikentyneet. Oslon Fornebun kenttä suljettiin 1998, yleisilmailun Rygge 2016 ja viimeistä … Read More

MLY:ltä pyydettiin vastaselitystä maakuntakaavaan – maakuntahallitus myöntää virheen kaavaselostuksessa

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt vastaselityksen maakuntahallituksen lausuntoon 21.8.2017 koskien Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta tehtyjä valituksia. Malmin lentoaseman ystävät ry valitti Malmin lentoasemaa koskevista linjauksista. Maakuntahallitus on vastannut valituksiin, ja näihin vastauksiin pyydetään nyt vielä lausuntoa. Valitukset löytyvät täältä. Vastauksessaan maakuntahallitus myöntää, … Read More