28.10.2014: Ilmailuliitto vaatii Malmi-päätöstä uuteen valmisteluun

Timo HyvönenUutisarkisto

Ilmailuliitto on ottanut kantaa Malmi-asiaan. Päätös valtion toimintojen vetämisestä pois Helsinki-Malmin lentoasemalta on tehty ilman asianmukaista valmistelua ja virheellisin perustein. Konsulttiyritys YY-Optiman tekemä tutkimus on laadultaan ja tietosisällöltään poikkeuksellisen kevyt. Vaihtoehtoisiksi harrasteilmailun kentiksi kaavailtujen Nummelan ja Hyvinkään nykyinen toiminta on … Read More

SK 23.10.2014: Valtio lykkäsi päänsä pensaaseen

Timo HyvönenUutisarkisto

Jyri Raivio arvioi hallituksen tekemisiä artikkelissaan Suomen Kuvalehdessä, kun Suomi ilmoitti ettei korvaavia vaihtoehtoja Malmin lentosaemalle toteutetakaan. http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/malmin-lentokentan-kohtalo-ratkesi-valtio-lykkasi-paansa-pensaaseen/

29.9.2014: Helsingin kaupunginhallitus käsittelee valtion sopimusehdotusta

Timo HyvönenUutisarkisto

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää tänään Helsingin kaupunginhallitukselle, että Helsinki hyväksyisi valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Hän ehdottaa myös, että kaupunginhallitus valtuuttaisi kaupunginjohtajan allekirjoittamaan tämän sopimuksen. Sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä ja alue … Read More

25.09.2014: Havainnekuvia lentokentästä asuntoalueena

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentokenttäalueelle on ehdotettu rakennettavaksi jopa 20 000 – 30 000 asukkaan lähiö. Tavoitteen mallintaminen keskimääräisellä helsinkiläisellä asuinväljyydellä 34,2 m2/asukas viittaa vahvasti hankkeen epärealistisuuteen. Voit tarkastella havainnekuvia liitetiedostosta: 20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle Huom! Hahmotelman laatimisen aikoihin sen pohjaksi ei ollut muuta … Read More

24.9.2014: Risikon mukaan kehysriiheen ei tehty valmistelua

Timo HyvönenUutisarkisto

Valtioneuvoston kansliaan lähetettiin pyyntö toimittaa kehysriihen Malmi-linjauksen perusteena olleet asiakirjat ja selvitykset. Parin kuukauden viiveen jälkeen saatiin vastaus liikenneministeri Paula Risikolta. Vastauksesta ilmenee, ettei asiaa ole tässä vaiheessa valmisteltu eikä perusteeksi esitetyille numerotiedoille löydy todenteita. Linjauksen jälkeen on aloitettu selvitys … Read More