Tiedote 2.11.2015: Helsingin yleiskaavaehdotus uppoaa Malmin saveen

marras 2, 2015

Lehdistötiedote 2.11.2015
Malmin lentoaseman ystävät ry
Julkaisuvapaa heti

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto esittelee yleiskaavaan radikaaleja linjauksia, jotka ovat ristiriidassa Helsingin ja helsinkiläisten edun kanssa. Virkamiestyönä valmistellun kaavarungon lähtökohdaksi on otettu viraston oma suunnitelma Helsingin asukasmäärän kasvusta tulevina vuosina. Malmin lentoaseman ystävät ry vastustaa suunnitelmaa nykymuodossaan ja on toimittanut Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausunnon suunnitelman virheistä ja epäjohdonmukaisuuksista.

Terve järki, rakennetun kulttuuriympäristön arvo, luonnon suojeluarvot sekä ennennäkemättömän laaja kansalaispalaute lakaistaan sivuun Malmin lentoaseman alueen kaavoituksessa. Kaavaehdotuksen selostus sekä siihen liittyvät eri selvitykset näyttävät olevan täynnä tarkoitushakuisia ja harkitun totuudenvastaisia väittämiä ja mielikuvia. Malmin lentoaseman alueen osalta ne ovat erityisen räikeitä.

Kaavarungon epävirallisissa Malmin lentoasemaa käsittelevissä yleisötilaisuuksissa valtaosa kansalaisista halusi säilyttää lentokenttäalueen ilmailukäytössä. Suunnittelevat virkamiehet eivät ole ottaneet näitä mielipiteitä, suunnitelmia ja kannanottoja lainkaan huomioon. Tämä on vastoin kaavoitustyön ja kuulemisen perusperiaatteita.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on järkyttynyt: ”Helsingin toimivuuden, imagon ja maineen kannalta kansainvälisen lentoaseman sulkeminen on katastrofi. Suunnitelma antaa Helsingistä kuvan taantuvana alueena, jonne ei kannata investoida. Malmin lentoaseman sulkemisen sijaan kentän liiketoimintapotentiaali tulee tutkia ja vapauttaa.”

Helsingin kaupunginvaltuustolle on lokakuussa toimitettu 13 197:n helsinkiläisen allekirjoittama kuntalaisaloite ilmailukäytön  säilyttämisestä ja sen mukana alustava liiketoiminta­suunnitelma, jonka toteutus edellyttää Helsingiltä sitoutumista lentotoimintojen säilyttämiseen.

”Yleinen mielipide tukee vahvasti lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Vain 15% helsinkiläisistä haluaa lentokenttäalueelle asuntoja. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginvaltuusto eivät voi toimia tässä asiassa näin selkeää kansalaismielipidettä vastaan”, toteaa Hyvönen.

Lentokenttäalue on kokonaisuutena valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Tämä kokonaisuus on lokakuussa 2015 esitetty suojeltavaksi, mikä tulee estämään massiivisen asuntorakentamisen lentokenttäalueelle.

”Yhdistyksemme vaatii lentoaseman yrittäjien ja ympäristön asukkaiden vahvalla tuella, että lentokenttäalueen asuntorakentamiseen tähtäävät linjaukset poistetaan tästä yleiskaavasta ja alue on merkittävä selvitysalueeksi erillisiä selvityksiä ja jatkosuunnittelua varten. Näin voidaan taata sekä suojelun periaatteiden toteutuminen että lentokenttäalueen tehokas hyötykäyttö liiketoiminnan, asumisen ja ilmailutoiminnan tarpeisiin”, kiteyttää puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Lisätietoja:

Timo Hyvönen
puheenjohtaja
puh. 050 374 8371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

&nbsp

Yleiskaavarunko on vastoin Helsingin ja helsinkiläisten etua