Kysely: Malmin lentokentän säilyttämistä kannatetaan yhä vahvemmin

huhti 11, 2016

Lehdistötiedote
Malmin lentoaseman ystävät ry
11.4.2016

Enää 13 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa Malmille asuntoja. Tulos ilmenee Malmin lentoaseman ystävien TNS Gallupilla teettämästä kyselystä, joka oli identtinen jatkotyö kesällä 2014 toteutetulle tutkimukselle. Enemmistö pääkaupunkiseudun kansalaisista haluaa säilyttää Malmin lentokenttänä kaikissa tapauksissa. Mikäli kentälle suunnitellun asuntorakentamisen tarpeet voitaisiin ratkaista muutoin, 68 prosenttia vastaajista puoltaisi Malmilla ilmailua jatkossakin.

Kaikkien mielipidetutkimusten mukaan ylivoimainen enemmistö Helsingin ja pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa Malmin lentotoiminnan jatkuvan. Helsingissä on sekä kaavoitettua että kaavoittamatonta varantoa moninkertaisesti Malmin alueen verran, joten tilasta ei ole pulaa. Näyttää siltä, että päättäjät ovatkin toimineet virheellisten tietojen varassa.

Malmi on tapahtumien kenttä ja arvokas kulttuuriympäristö

Mielipidemittauksen mukaan kentän asuntorakentamista kannattaa vähiten työväestö (8%) ja lentotoiminnan säilyttämistä eniten yrittäjät (75%). Mielipidekyselyn jälkeen Helsinki-Malmin lentoasema on ollut paljon julkisuudessa. Se on valittu Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon, ja Helsingin kaupunginvaltuusto on tyrmännyt sen säilyttämistä ehdottaneen kuntalaisaloitteen.

”Kahden viime viikon aikana on tullut erittäin runsaasti palautetta ja kannustusta, mistä voi päätellä yleisen mielipiteen kääntyneen entistä enemmän Malmin säilyttämisen kannalle. Valtuuston on nyt kuunneltava kansalaisia”, viestii Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Malmin lentokenttä on kaikille avoin kohtaamispaikka, jonne ilmailijoiden lisäksi kokoontuu paljon kansalaisia pääkaupunkiseudun ulkopuoleltakin. Malmin lentokentän säilyttämisen tueksi perustetun kansalaisadressin on allekirjoittanut jo yli 71 000 henkilöä.

”Kansalaismielipide on niin vahva, että lentoaseman tilanne on arvioitava uudelleen. Ilmailukäyttö pitää säilyttää”, Hyvönen kokoaa käydystä yleisökeskustelusta. ”Päätöksissä on otettava huomioon paitsi kentän nykyinen käyttö, erityisesti ne valtaisat mahdollisuudet, joita sen kehittäminen tarjoaa tulevaisuudessa mm. uuden teknologian ja nopeiden, ympäristöystävällisten matkustusmuotojen hyödyntämiselle Helsingissä ja Suomessa. EU:n ennusteiden mukaan lentoliikenne kasvaa voimakkaasti. Markkinatutkimusten mukaan nopeimmin kasvava osa-alue on aikatauluttamaton kevyen kaluston lentoliikenne.”

Malmin lentoaseman ystävät ry:n TNS Gallupilta tilaama kysely toteutettiin osana puhelinomnibus­tutkimusta 15.2.-1.4.2016 välisenä aikana. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville 15–79 -vuotiaille vastaajille. Yhteensä tehtiin 1023 haastattelua. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja:

Malmin lentoaseman ystävät ry
Timo Hyvönen, puheenjohtaja
puheenjohtaja@malmiairport.fi
puh. 050 374 8371

http://www.malmiairport.fi

TNS Gallupin mielipidemittauksen tulosten yhteenveto »