12.6.2015: Malmi-selvityksen käsittelystä tieto- ja tutkintapyyntö ministeriölle

kesä 11, 2015

Lehdistötiedote
12.6.2015

Malmi-selvityksen käsittelystä tieto- ja tutkintapyyntö ministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeri Paula Risikko asetti joulukuussa 2014 kaksi työryhmää: yhden tutkimaan Malmin lentoaseman jatkoa jos Finavia poistuu kentältä, toisen etsimään paikan korvaavalle yleisilmailun lentokentälle Helsingin alueelta.

Malmin lentoaseman jatkoa tutkineen työryhmän raportti julkistettiin 17.5.2015. Malmin lentoaseman ystävät ry on tutustunut raporttiin ja todennut sen olevan monipuolinen ja kattava kuvaus Malmin lentoaseman toiminnasta ja tilanteesta.

Raportissa esitetyt johtopäätökset kentän tulevaisuudesta ovat realistisia ottaen huomioon, että kentän toimintojen jatkuvuus tulee taata kunnes toinen ministerin asettama työryhmä on osoittanut uudelle kentälle paikan Helsingin alueelta ja se on rakennettu.

Raportin luovuttamisen jälkeen on kolme kaikkiaan kolmestatoista työhön osallistuneesta tahosta irtisanoutunut sen johtopäätöksista: Trafi, Finavia ja Helsingin kaupunki. Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti vain tunteja raportin julkistamisen jälkeen irtisanoutuvansa työryhmän raportin johtopäätöksistä.

Työryhmän asettanut ministeri Paula Risikko ei ole kommentoinut raporttia. Asian käsittely siirtynee uudelle liikenneministeri Anne Bernerille.

Malmin lentoaseman ystävät ry on saanut käsittelystä tietoja, joiden johdosta liikenne- ja viestintäministeriölle on esitetty erityinen tieto- ja tutkintapyyntö perjantaina 5.6.2015. Yhdistys pyytää tutkimaan, onko ministeriöstä painostettu eri tahoja irtisanoutumaan lausunnosta, millä perusteilla ministeriö on tiedottanut ettei työryhmiä ole asetettu, ja ovatko ministeriön virkamiehet toimineet virkavastuunsa mukaisesti.

Ministeriölle lähetetty tietopyyntö on luettavissa tästä: http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2015/06/Kysely_LVM20150605.pdf

Työryhmän raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tästä: http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2015/05/MALMI_1-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n-loppuraportti.pdf

Työryhmä on löytänyt lentoaseman jatkolle realistiset ja taloudellisesti toimivat vaihtoehdot.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vastannut tietopyyntöön 12.06.2015 mennessä.

Lisätietoja

Malmin lentoaseman ystävät ry, puheenjohtaja Timo Hyvönen, puheenjohtaja@malmiairport.fi, 050-3748371

Työryhmän jäsenet antavat lisätietoja. He ovat ilmailualan yrittäjiä ja asiantuntijoita.

Työryhmän puheenjohtaja, lentokapteeni Esa Korjula, esa.korjula@paradox.fi, 0400-414115
Seppo Lehtovuori, toimitusjohtaja, Helitech Oy
Pasi Siimes, toimitusjohtaja, Aviastar Helsinki Oy
Mark Baker, operatiivinen johtaja, BF-Lento Oy
Jussi Sepponen, yleisilmailija