13.03.2015: Selvityspyyntö Helsingin yleiskaavan valmistelusta

Timo HyvönenUutisarkisto

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                                                   Selvityspyyntö 13.03.2015
helsinki.kirjaamo@hel.fi

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEEN ESITETTYJEN LAUSUNTOJEN KÄSITTELY

Yleiskaavaluonnokseen on jätetty satoja lausuntoja. Näistä suuri osa on koskenut Malmin lentoasemaa. Useat lausujat ovat edellyttäneet lentoaseman tulevaisuuden vaihtoehtojen tutkimista ja ilmailukäytön säilyttämistä, mukaan lukien kolme Helsingin lautakuntaa. Lentoasemalle on esitetty vaihtoehtoisia kehitystarkasteluja, joissa on yhdistetty lentotoimintaan liike- ja asuntorakentamista. Nämä on kaavamenettelyn mukaan otettava huomioon varsinaisen kaavaehdotuksen laadinnassa.

Yleiskaavatoimiston toimistopäällikkö Marja Piimies on todennut Helsingin uutisissa 07.03.2015 mm. seuraavasti:

Marja Piimiehen mukaan asiaa ei aiota edes selvittää Malmin lentokenttäalueen jatkosuunnittelussa.
– Se ei ole koko aikana ollut mikään vaihtoehto. Valtio on päättänyt luopua Malmin lentokentästä sillä perusteella, että Helsingin kaupunki ottaa sen rakentamiseen. Valtio on päättänyt, että lentokenttää ei jatkossa ylläpidä kukaan.

Miksi ei aiota selvittää?
–  Minun nähdäkseni se olisi hukkaan heitettyä aikaa. Jo nyt tiedetään, että käytännössä selvityksellä ei olisi mitään merkitystä. Helsingin yleiskaava on valmistelussa ja minun on vaikea nähdä, että sitä oltaisiin ehdotusvaiheessa tältä osin muuttamassa,
Piimies kommentoi.

Piimiehen lausumat ovat vastoin kaavakäsittelyn kirjainta ja henkeä ja myös tietosisällöltään virheellisiä. Johtavana virkamiehenä Piimies näin ilmoittaa jo etukäteen, ettei näiden lausuntojen ehdotuksia sisältöä tulla ottamaan huomioon.

Pyydämme Helsingin kaupungilta selvitystä ja toimenpiteitä:

  • Tullaanko Malmin lentoaseman osalta yleiskaavaan esitetyt lausunnot ilmailukäytön säilyttävistä vaihtoehdoista käsittelemään asianmukaisessa järjestyksessä?
  • Voiko Piimies jatkaa yleiskaavan valmistelussa ja käsittelyssä? Jos voi, millä edellytyksillä? Miten tässä tapauksessa varmistetaan asiasta esitettyjen lausuntojen asiallinen käsittely? Haastattelussa esitetyt mielipiteet ovat nähdäksemme peruste jääviydelle asiassa.
  • Yleiskaavaluonnoksen radikaalit linjaukset suuren asukasmäärämitoituksen, lentoaseman, Tuomarinkylän ja viheralueiden rankan käsittelyn takia on herättänyt helsinkiläisissä paljon ihmetystä ja huolta. Mihin toimenpiteisiin Helsingin kaupunki aikoo nyt ryhtyä asian suhteen niin, että yleiskaavan muutkin lausunnot otetaan valmistelussa huomioon ja vastineet saatetaan lausujille ja yleisölle varmasti tiedoksi?
  • Esitämme, että yleiskaavan käsittelyyn osallistuvan virkamiesryhmän kokoonpano tarkastellaan kokonaisuu­dessaan ja todennetaan, ettei etukäteispäätöksiä ole tehty varsinkaan poliittisten tai muiden sitoumusten takia. Virkamiesten tehtävä on laatia kansalaisten ja luottamusmiesten lausuntojen pohjalta esityksiä, ei tehdä päätöksiä.

Helsingissä, perjantaina 13.03.2015

Malmin lentoaseman ystävät ry

Yhteyshenkilö: Timo Hyvönen, puheenjohtaja, 050-3748371, puheenjohtaja@malmiairport.fi

Helsingin uutiset 07.03.2015

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/270684-taystyrmays-edes-osittaiselle-lentotoiminnalle-malmin-kentta-vain-asumiseen