17.3.2015: Kaupunki vastaa – yleiskaavaehdotus Malmin lentoaseman osalta jo päätetty

maalis 18, 2015

Kaupunginsuunnitteluvirasto on vastannut kysymykseen yleiskaavan suunnittelijoiden lausunnoista. Vastauksen mukaan jääviyttä ei ole syntynyt ja kaikki lausunnot käsitellään asiallisesti. Vastauksessa todetaan myös, että valmisteilla olevassa yleiskaavassa Malmin lentoasema tullaan osoittamaan kokonaisuudessaan asuntorakentamiskäyttöön viitaten Helsingin seudun kuntien ja valtion väliseen sopimukseen. Seudun kaupungit ovat allekirjoittaneet sopimuksen mutta sitä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Hyväksyminen siirtyy seuraavalle eduskunnalle.

Valmisteilla olevasta yleiskaavasta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Vastaus tässä:

Viitaten 13.3.2015 päiväämänne selvityspyynnön (liite) sisältämiin kysymyksiin, annan niihin oheiset vastaukset:

–          Kaikki Malmin lentoaseman osalta yleiskaavaan esitetyt lausunnot riippumatta niiden sisällöstä käsitellään asianmukaisessa järjestyksessä.

–          Piimies jatkaa yleiskaavan valmistelijana eikä ole millään tavalla jäävi taikka esteellinen asiassa.

–          Kaikki muutkin yleiskaavan luonnoksesta annetut lausunnot arvioidaan ja niiden vaikutukset kaavan tarkistamistarpeeseen arvioidaan normaalin kaavoitusmenettelyn mukaisesti.

–          Kaikki lausunnot ja niiden vastineet saatetaan sekä lausunnonantajien että päätöksentekijöiden tietoon normaalin kaavoitusmenettelyn mukaisesti.

–          Yleiskaavan valmistelua jatketaan sellaisten henkilöiden kokoonpanossa, joka perustuu kaupunkisuunnitteluviraston omaan harkintaan.

Vielä voidaan asiaan liittyen todeta, että Malmin lentokenttäalueen maankäytön suunnittelu perustuu sekä yleiskaavan valmistelulle asetettuihin tavoitteisiin että valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan väliseen sopimukseen.  Valtio ja Helsingin seudun 14 kuntaa ovat sopineet, että ”Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön. Valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2020 mennessä.” Valmisteilla olevassa yleiskaavassa kenttäalue osoitetaan näin ollen kokonaisuudessaan rakentamiskäyttöön.

Terveisin,

Rikhard Manninen

Yleiskaavapäällikkö

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto