18.5.2015: Malmi–työryhmä esittää lentoasemalle lisäaikaa

touko 18, 2015

Liikenneministeri Paula Risikon 4.12.2014 toimeksiantama Malmi–työryhmä on luovuttanut raporttinsa liikenneministeriölle ja hallitusneuvottelijoille.

Työryhmä on käsitellyt Malmin lentoaseman tilannetta ja toimintoja laaja-alaisesti tehtävänasettelua laajemmin.

Toimialan ja yhteiskunnan edun kannalta työryhmä pitää olennaisena, että Malmin toimintoja tulee jatkaa kunnes korvaava kenttä on löytynyt ja rakennettu. Malmilla oleville toiminnoille ei ole Rajavartiolaitosta lukuun ottamatta osoitettu paikkaa. Toimintaa on mahdollista jatkaa myös muun operaattorin kuin Finavian toimesta.

Työryhmän tehtävänanto oli selvittää Malmin lentotoiminnan jatkamisen edellytyksiä, mikäli Finavia lähtee kentältä. Ryhmän kokoonpanossa oli toimialan edustajien lisäksi edustajat Helsingin kaupungilta, Finavialta ja Trafista. Trafin tehtävänä oli koota ja käynnistää työryhmän toiminta sekä toimia asiantuntijana ja fasilitaattorina. Työryhmän puheenjohtajana toimi KTM Esa Korjula.

Työryhmä huomautti johtopäätelmissään, että lopullinen päätös Malmista on uuden hallituksen. Aiemmin tehdyt, Malmiin liittyvät maankäyttösopimukset ovat jo olennaisilta osin rauenneet. Malmi on työryhmän mukaan tärkeä osa valtakunnallista liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee sekä kotimaan- että ulkomaanliikennettä.

Työryhmä korostaa, että epävarmuus ilmailutoimintojen sijoituksesta on saatava selvin päätöksin päättymään. Mikäli hallitus päättää Malmin jatkavan lentoasemana, koko kenttäalue voidaan työryhmän mukaan lunastaa valtiolle, esimerkiksi maanvaihdolla Helsingin kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Esa Korjula
työryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 414 115

Työryhmän raportti »