21.7.2015: Yli 70 000 vedonnut Malmin lentoaseman puolesta

heinä 21, 2015

Lehdistötiedote 21.7.2015

Yli 70 000 vedonnut Malmin lentoaseman puolesta

Kansalaisadressi Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ylitti sunnuntaina 19.7.2015 jo 70 000 kansalaisen rajan. Helsingin valtuustokäsittelyyn tähtäävä kuntalaisaloite ilmailukäytön säilyttämisestä taas on kerännyt jo noin 11 000 äänioikeutetun helsinkiläisen allekirjoituksen. Tuoreessa TNS Gallupin mielipidemittauksessa kaksi kolmasosaa uusimaalaisista ja helsinkiläisistä (yli miljoona suomalaista) haluaa säilyttää kentän ilmailukäytössä.

Helsingin kaupunki on ajanut kentän muuttamista asuntorakentamiseen jo vuosikymmeniä, vaikka asukkaiden selkeä enemmistö on halunnut kentän säilyvän ilmailukäytössä. ”Nyt aktiivisimmin asiassa näyttää toimivan Helsingin kaupungin virkamieskunta ja erityisesti kaupunkisuunnitteluvirasto. He kertovat pyrkivänsä näin tulkitsemaan Helsingin tahdon asiassa. Helsingin kaupunki on esittänyt jo ennen julkista kaavatyötä valtiolle pyynnön lopettaa valtion toiminnot kentällä. Kiire tuntuu olevan hirmuinen”, ihmettelee Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. ”Tällä kertaa hankkeen käynnistäjäksi tuli maaliskuussa 2014 silloinen liikenneministeri Merja Kyllönen, jolle oli annettu yksipuolisia, epätäydellisiä ja jopa vääriä tietoja kentän käyttömääristä ja merkityksestä ilmailulle. Virheellisiä tietoja on esitetty myös puolueiden kannanotoissa sekä lautakunta- ja valtuustoesittelyissä. Valitettavasti suurin osa päätöksentekijöistä ei ole ehtinyt tai halunnut tutustua tosiasioihin eikä vierailla kentällä tutustumassa sen toimintaan”. Yleiskaavan visio 2050 vietiin syksyllä 2014 suoraan kaupunkisuunnittelulautakuntaan ilman valtuuston lähetekeskustelua yleislinjauksista.

Helsinki-Malmin lentoasema on yli 36 000 laskeutumisellaan Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja tärkein lentäjien koulutuskeskus. Valtio käyttää lentoasemaa Rajavartioston vartiolentolaivueen tukikohtana. Lisäksi valtio-omisteinen Finavia toimii lentoaseman operaattorina ja Patria Aviation kouluttaa kentällä ammattilentäjiä. Rajavartiosto ja Patria ovat ilmoittaneet aikeensa siirtää toimintonsa muille kentille.

Näiden toimenpiteiden kokonaisvaikutus kentän kokonaisliikennemääriin olisi noin 15%. Lopulle 85 prosentille kentän liikenteestä tai muille ilmailutoimintoja tukeville yrityksille ei ole osoitettu elinkelpoista korvaavaa paikkaa, vaikka se on ollut valtion johdonmukaisesti edellyttämä ehto kentästä luopumiselle koko 2000-luvun.

Euroopan lentoliikenteen arvioidaan kasvavan voimakkaasti lähivuosikymmeninä, ja Euroopan komissio ja parlamentti ovat ilmaisseet huolensa liikelentoja ja yleisilmailua vapaalla aikataululla palvelevan kiitotiekapasiteetin riittävyydestä tulevaisuudessa. Malmin kenttä on ainoa suomalainen, vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 km säteellä pääkaupunkiseudusta.

Europa Nostra Finland valitsi toukokuussa Malmin lentoasemakokonaisuuden Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi, ja täten se on ehdolla Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriaarteen joukkoon. Se on myös luetteloitu aluekokonaisuutena valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, mikä tulee valtioneuvoston päätöksen mukaan huomioida maankäytön suunnittelussa jo lähtökohtana.

”Vetoamme nyt päättäjiin, jotta tämä hulluus saadaan loppumaan ja tarkastellaan yhteiskunnan kokonaisetua. Eduskuntavaalien yhteydessä asiasta keskusteltiin paljon, ja nyt on aika lunastaa lupaukset. Valtiolla on oikeus ja velvollisuus käsitellä asia ilmenneiden tosiasioiden perusteella sekä Malmin ilmailullisen että historiallisen arvon takia”, sanoo Hyvönen.

Lisätietoja:

Malmin lentoaseman ystävät ry
Puheenjohtaja Timo Hyvönen
puheenjohtaja@malmiairport.fi
puh. 050 3748371

Kansalaisadressi lentoaseman säilyttämiseksi:http://malmiairport.fi/mly/adressi/allekirjoitukset/

Malmin lentoaseman toimintatilastot: https://sites.google.com/site/malminumeroina/

TNS Gallupin mielipidemittaus: http://www.malmiairport.fi/kansalaismielipide/

Euroopan parlamentin julkilausuma P6_TA(2009)0036 ”Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevaisuus”: http://www.malmiairport.fi/julkilausuma

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt:http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560

Europa Nostra Finlandin tiedote: http://www.kotiseutuliitto.fi/malmin-lentoasema-suomen-uhanalaisin-kulttuuriperintokohdehttps://www.lahitieto.fi/2015/06/03/malmin-lentoasema-uhanalaisin-kulttuuriperintokohde/