24.4.2015: Malmin lentoasema käsittelyyn valtakunnan tasolla

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa

Helsinki 24.04.2015

Malmin lentoasema käsittelyyn valtakunnan tasolla

Hallituksen muodostajaksi tuleva Keskustapuolue on esittänyt Malmin lentoaseman toiminnan käsittelyä hallitusneuvotteluissa. Malmin lentoaseman ystävät ry. tervehtii tätä aloitetta ilolla. ”Lopultakin asia nostetaan kunnolliseen käsittelyyn” toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen. ”Tähän mennessä lakkauttamista on ajettu vajavaisin ja väärin perustiedoin”.

Lentoaseman esitetyillä lakkauttamistoimilla olisi suuri valtakunnallinen merkitys. Kokonaisuutena ala tuo valtiolle vuosittain 2,5 miljardia verotuloja ja edustaa jo 3,2 % Suomen bruttokansantuotteesta. Yleisilmailun operaatioista 44.2% tapahtuu Helsinki-Malmin lentoasemalla, ja se on Suomen ammattilentäjäkoulutuksen keskus. Lentoaseman lakkauttaminen olisi raskas isku koko Suomen ilmailuteollisuudelle, joka on yksi harvoja kasvavia vientiteollisuuden aloja. Helsingin kaupungille lentoasema voi olla suuri erottava tekijä kansainvälisessä kilpailussa, kun metropolin saavutettavuus säilyy ja paranee.

Lentoasemalla on kansallista merkitystä myös kulttuuri- ja luontoasioissa. ”Lentokentälle on muodostunut erityinen flora ja fauna vuosikymmenten saatossa ja se on useiden suojeltujen eläinlajien tukipiste” toteaa yhdistyksen varapuheenjohtaja Jarmo Nieminen. ”Kentän merkittävät kulttuuriarvot on tunnustettu koko lentokenttäalueen RKY-merkinnällä ja Koillis-Helsingin asukkaille kenttä on suuri ruumiinkulttuurin vaalimisen keskus” hän jatkaa.

Malmin lentoaseman ystävät ry toivoo nyt asiallista, tosiasioihin perustuvaa keskustelua ja faktatietoihin perustuvaa suunnittelua. Asuntorakentamisen perusteluiksi esitetyt tiedot ovat olleet suurelta osin vajavaisia. Valtion ja Helsingin kesken on varmasti mahdollista päästä hyvään vuoropuheluun ja sopimukseen järjestelystä, jossa sekä valtakunnan että Helsingin kaupungin etu toteutuvat.

 

Lisätietoja

Malmin lentoaseman ystävät ry

Timo Hyvönen, puheenjohtaja, puheenjohtaja@malmiairport.fi, 050-3748371

Jarmo Nieminen, varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja@malmiairport.fi, 045 656 7542

 

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Lisätietoa: www.rky.fi