25.8.2015: Helsinkiläiset vaativat kuntalaisaloitteessa Malmin lentoaseman säilyttämistä

elo 25, 2015

Lehdistötiedote 25.8.2015
julkaisuvapaa heti

Helsinkiläiset vaativat kuntalaisaloitteessa Malmin lentoaseman säilyttämistä

Helsinkiläisten keräämä kuntalaisaloite vaatii kaupunginvaltuustoa säilyttämään Malmin lentoaseman ilmailukäytössä. Lisäksi kaupunkia vaaditaan hylkäämään valtion ja Helsingin seudun kuntien sopimusehdotuksen kohta, jonka mukaan valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentokentällä. Liikennehankkeiden kokonaisuus on muuttunut mm. Pisararadan osalta ja kokonaisuus on neuvoteltava uudestaan.

Aloitteen on nyt allekirjoittanut noin 12 000 helsinkiläistä, joten valtuustokäsittelyyn tarvittava osallistujamäärä on jo ylitetty. Kuntalaisaloite luovutetaan valtuustokäsittelyä varten syys-lokakuun aikana, johon mennessä kattavat taustatiedot toimitetaan valtuutetuille.

”Haluamme toimittaa faktat valtuutettujen päätöksen tueksi. On käynyt selväksi, että puoluetasolla ryhmälinjauksia on perusteltu väärillä tiedoilla. Jopa kaupungin virkamiesjohdossa on mielikuva, että kysymys on harrasteilmailusta, vaikka kyseessä on Suomen yleisilmailun tulevaisuus kokonaisuutena”, sanoo Timo Hyvönen Malmin lentoaseman ystävät ry:stä.

Valtuutetuille toimitetaan Finavian ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastot kentän lentoliikenteestä, kentän yritystoiminnan taloustiedot, kooste kentän monipuolisesta harrastetoiminnasta jossa on mukana kahdeksantuhatta ihmistä, liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus kentän toiminnasta ja merkityksestä vuodelta 2011 sekä edelleen voimassa oleva valtion ja Helsingin välinen yhteistoiminta-asiakirja, jossa edellytetään toteuttamiskelpoista korvaavaa ratkaisua ennen kentän alueen luovuttamista asuntorakentamiseen.

Lisäksi valtuustolle esitetään kentälle tehdyt vaihtoehtoiset kehityssuunnitelmat, joissa liiketoiminta- ja asuntorakentamisen kokonaisuus on yhdistetty ilmailutoimintaan ottaen huomioon koko kenttäalueen kuuluminen valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (valtioneuvoston vahvistama RKY2009). Kentän merkittävät luontoarvot ja lajikartoitukset saatetaan myös valtuutettujen tietoon.

Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ainoa lentokenttä, joka pystyy palvelemaan kansainvälistä liikelentotoimintaa ja muuta kevyttä ilmaliikennettä vapaalla aikataululla. Malmin kentälle ei ole liikenteellisesti toimivia korvaavia vaihtoehtoja. Europa Nostra Finland on valinnut lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi, ja se on ehdolla Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriaarteen listalle.

”Lentoasema on kokoaan suurempi asia Helsingille ja myös valtakunnan tasolla. Helsingin tulee lopultakin hyödyntää kentän liikenteellinen ja liiketoiminnallinen potentiaali ja yhdistyä ilmailun siivin joustavasti muuhun maailmaan. Kilometrin kiitotie vie tuhannen kilometrin päähän”, kannustaa Timo Hyvönen kaupunginvaltuustoa.

Taustatiedot

Kuntalaisaloitteen numero 983 perustivat Malmin lentoaseman ystävät ry:n aktiivit. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vaalia Malmin lentokentän toimintaa ja edistää sen säilyttämistä nykyisellä paikallaan. Yhdistyksen tavoitteena on lentoaseman yleisten toimintaedellytysten kehittäminen, edistäminen ja tukeminen.
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Timo Hyvönen
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja, diplomi-insinööri
puh. 050 3748371
sähköposti puheenjohtaja@malmiairport.fi

Lisätietoa:

Museoviraston esittely Malmin lentoasemasta valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä (RKY2009):
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560

Vaihtoehtoisia suunnitelmia Malmin lentoaseman kehittämisestä ”Helsingin Aviapoliksena” yhdistäen niin kaupallinen kuin yhdistysten lentotoiminta merkittävään asuntorakentamiseen Malmin seudun kehittämiseksi kaupunkiympäristönä:
http://www.malmiairport.fi/9-12-2014-ilmailukayton-sailyttava-vaihtoehtoinen-suunnitelma-julkaistu/

Europa Nostra Finland valitsi Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi:
http://www.kotiseutuliitto.fi/malmin-lentoasema-suomen-uhanalaisin-kulttuuriperintokohde

Malmin lentoaseman toimintatilastot (Finavia, Trafi):
https://sites.google.com/site/malminumeroina/

Tarkempia tietoja aiheesta Malmin lentoaseman ystävät ry:n verkkosivuilta: http://www.malmiairport.fi/