28.08.2014: Kuntalaisaloite Malmin lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä

elo 28, 2014

Olemme avanneet kuntalaisaloitteen, johon helsinkiläiset äänioikeutetut henkilöt voivat osallistua. Voit allekirjoittaa aloitteen tässä, kuvaus alla: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983 . Suosittelemme avaamaan vastaavan valtuustoaloitteen myös muihin kuntiin, joiden tulee hyväksyä valtion sopimusehdotus asuntorakentamisen ja liikenneratkaisujen koplaamisesta yhteen.

 

Me äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että Malmin lentoasema säilytetään ilmailukäytössä riippumatta siitä, luopuuko valtio kentän toiminnoista.

Lisäksi esitämme, että Helsingin kaupunki hylkää sopimusehdotuksen ”Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi” Liikennehankkeiden kohdan 7, jossa esitetään että ” Valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta  viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön”.

Malmin lentoasema on historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas. Kenttä on merkittävä kaupunkitila, osa Helsingin identiteettiä ja
kulttuurimatkailukohde. Kentän toimintoja tulee kehittää monipuolisesti ja etsiä konsensus, jossa sekä asuntorakentaminen että lentotoiminta voivat säilyä.

Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ainoa yleisilmailukenttä, joka pystyy palvelemaan koulutusta, kansainvälistä liikelentotoimintaa ja muuta kevyttä ilmaliikennettä vapaalla aikataululla. Sen on maamme tärkein lentokoulutuskeskus ja muodostaa yhdessä Helsinki-Vantaan kanssa erittäin toimivan ilmailuklusterin.  Malmin kentälle ei ole liikenteellisesti toimivia korvaavia vaihtoehtoja.

Tulevassa maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon lentokentän seudulle tarjoamat korvaamattomat ilmaliikennepalvelut, rakennettu kulttuuriympäristö sekä mahdollisuudet liiketoimintaan.

Kuntalaisaloitteen voi avata myös muissa asiaan liittyvissä kunnissa ja kaupungeissa. Aloitteen tekeminen edellyttää ko. kuntalaisuutta.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983