29.9.2014: Helsingin kaupunginhallitus käsittelee valtion sopimusehdotusta

syys 29, 2014

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää tänään Helsingin kaupunginhallitukselle, että Helsinki hyväksyisi valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Hän ehdottaa myös, että kaupunginhallitus valtuuttaisi kaupunginjohtajan allekirjoittamaan tämän sopimuksen.

Sopimuksen mukaan valtio lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä ja alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön. Sopimusta ei ole käsitelty kaupunginvaltuustossa, vaan sitä edistetään suoraan kaupunginhallituksen mandaatilla. Aloitteellinen taho Malmin lentokentän alueen liittämisestä tähän sopimukseen on epäselvä. Malmin lentokentän rakennusmassa on kokonaisuuden ja kaavoitustavoitteiden kannalta merkityksetön. Maakuntakaavassa alue on liikennealue, joten yleiskaavoitus voisi alkaa vasta maakuntakaavan muutoksen jälkeen.

Helsingillä on asemakaavavarantoa jo nyt 2,65 miljoonaa kerrosneliömetriä, mikä vastaa tavoitetta, Asiaa edistetään hätäisellä aikataululla ja tästä sopimuksesta on poistunut lentoliikenteen korvaavan vaihtoehdon vaade, joka valtiolle aiemmissa dokumenteissa on asetettu.

Aiemmin kaavoituksen esteenä ovat olleet kaupunginjohtaja Pajusen sidokset läheisten kauppakeskusten omistajuuteen. Sidoksia alueen kauppakeskukset nykyään omistaviin rahastoihin ei vielä ole pystytty todentamaan.

Lisätietoja antaa Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024 katri.erroll(a)hel.fi

 

 

Esitys kaupunginhallitukselle:  Valtion_ja_Helsingin_seudun_kuntien_valinen_sopimu