30.10.2014: Kiinteistölautakunnalle esitetty virheellistä taustatietoa, MLY lähetti oikaisuja

loka 30, 2014

Kiinteistölautakunnan kokouksessa 30.10.2014 käsitellää Malmin lentoasemarakennusten ostamista n. 10 miljoonan euron lisäbudjetilla Finavialta. Finavia on lähettänyt tästä ilmoituksen 21.10.2014, kaksi päivää ennen kuin Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt päätöksensä kentästä luopumisesta.

Esityslista tässä

Esityksessä on viitattu samoihin virheellisiin tietoihin kuin 10 vuotta sitten. MLY on lähettänyt oikaisun niin, että oikeiden tietojen voidaan osoittaa olleen käytettävissä päätöksenteossa. Oikaisu alla:

———-

Kiinteisölautakunnan jäsenille

Tämän päivän kiinteistölautakunnan kokouksessa käsitellään Malmin lentoaseman rakennusten ostamista. Sen lisäksi, että tarvittava lisäraha on merkittävä ja asian kiireellisyys tässä vaiheessa ei ole mitenkään merkittävä, on lautakunnalle toimitettu asiasta virheellistä tietoa.

Lautakunnan esityslista toistaa lähes sanasta sanaan tekstiä, jota samainen lautakunta käytti kymmenen vuotta sitten edellisen yleiskaavan yhteydessä. Päävirhe on perustella Malmi-sopimuksen irtisanomista perusteella, että ”siviililentoliikenne” on samaa kuin aikataulunmukainen reittiliikenne. Voimassa olevat lentosäännötkin (OPS M1-1) määrittelee ilmaliikenteesen kuuluvaksi ”kaikki lentävät tai lentopaikan liikenealueella liikkuvat ilma-alukset”. Siivilli-ilmailu on puolestaan kaikki muu ilmailu, joka ei ole sotilasilmailua. 

Jos tuosta päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus tai kunnallisvalitus, kyseesen tulisi ilmeisesti päätöksen syntyminen lainvastaisessa järjestyksessä. Eli päätöksen perusteluissa on tulkittu ilmailulainsäädäntöä virheellisesti. Liitteenä 10 vuoden takainen teksti. 

Esityksen taustamateriaalissa ei kerrota, että geoteknisten karttojen mukaan savikon syvyys on 11-25m, ja pohjavesikerroksia on ainakin kaksi, orsivesi paikoin vain 1m syvyydessä. Kenttäalue sijaitsee peruskallion muodostamassa altaassa.

Valuma kenttäalueelta lähinnä (vain?) taimenpuroksi kunnostetun Longinojan kautta, joka laskee suojellun vuollejokisimpukan ja saukon elinympäristönä toimivaan Vantaajokeen.

Esittelyssä mainitaan myös, että Falkullan lähiö on osoittautunut toimivaksi. Viimeksi tällä viikolla siellä on katkennut päävesijohto. Talojen seinissä todettiin jo tuoreeltaan pitkiä pystyhalkeamia ja asunnoissa sisäseinien halkeamia.  Näistä saatte lisätietoa HSY-vedeltä – alle 10-vuotiaan talon vesiyhteys katkesi.

Lähetämme nämä teille tiedoksi, että voitte päätöksenteossa käyttää oikeita taustatietoja ja mikäli asiaa myöhemmin setvitään, olette todennetusti saaneet haltuunne nämä tiedot ennen päätöksiä. Lisätietoa teknisistä yksityiskohdista mm. http://malmiairport.fi/harhaluuloja/ ja havainnekuva rakennushankkeesta http://malmiairport.fi/25-09-2014-havainnekuvia-lentokentasta-asuntoalueena/.

Terveisin,

Malmin lentoaseman ystävät ry, puheenjohtaja

Siviililiikenne2004