30.3.2016: Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi kuntalaisaloitteen Malmin kentän säilyttämiseksi

maalis 30, 2016

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli istunnossaan 30.3.2016 Suomen tähän asti suurinta kuntalaisaloitetta, jossa Malmin lentoasemaa ehdotettiin säilytettäväksi ilmailukäytössä. Virkamiesten ja kaupunginhallituksen päätösesityksessä ei vastattu yhteenkään kuntalaisaloitteessa esitettyyn argumenttiin, vaan ne sivuutettiin vakiolausumilla. Uudet Europa Nostran (Unescon virallinen partneri) ja Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnot jätettiin huomioimatta. Yleisesti kuntalaisaloite käsiteltiin hyvin kevyesti, ja sen merkitys näyttää olevan kunnallisdemokratiassa olematon. Käsittelyssä ei huomioitu myöskään sitä, että pitkällä aikavälillä koko lentokenttäarkkitehtuurin säilyttäminen on keskeinen osa Suomen Museoviraston esittämää ajatusta hakea toista maailmansotaa edeltävälle, Helsingin seudulle vuoden 1940 olympiakisoja varten rakennetulle funkkisarkkitehtuurikokonaisuudelle Unescon maailmanperintökohteen asemaa.

Keskustelun aikana kävi ilmi, että asiaan perehtyneet valtuutetut puolsivat vahvasti kentän säilyttämistä. Puheenvuoroissa esitettiin erikoisia vastaväitteitä, mm. että viranomaiset kieltävät rakentamisen jos lentotoiminta jatkuu, ja ettei Malmilla ole ollut viime vuonna yhtään kansainvälistä lentoa. (Tällaisia lentoja on ollut useita satoja EU:sta, Venäjältä ja muista maista.)

Keskustelu- ja äänestyskäyttäytyminen näytti siltä, että puolueista Vasemmistoliitto, Vihreät ja SDP eivät ole tutustuneet faktoihin ja ovat tehneet ryhmäpäätökset, joista ei ole syytä lipsua. Näiden puolueiden edustajat eivät käyttäneet yhtään puheenvuoroa (pl. Jarmo Nieminen, vihr.). Yksityiskeskusteluissa useat valtuutetut ovat osoittaneet henkilökohtaisen tukensa Malmin lentoasemalle, mutta joutuneet äänestämään ryhmänsä mukana. Kokoomuksen Risto Rautava myös kritisoi kulttuurilehti Kanavasta näille www-sivuille linkattua, kulttuurin tuhoamiseen ja ISISin toimintaa sivuavaa keskustelua. Artikkelissa viitataan ISISin tekemiin kulttuurituhoihin ja kiinnitetään huomiota siihen, että Helsingissä ollaan myös tuhoamassa arvokasta kulttuuriperintöä.

Positiivisena asiana valtuutettu Kaarin Taipale (SDP) vahvisti, että RKY-merkityt alueet tullaan suojelemaan. Koko Malmin lentokenttäalue kiitoteineen on RKY2009-merkitty, joten näillä näkymin alue tulee säilymään Koillisen avoimena aukkona hamaan tulevaisuuteen. Toimintaa ei voida suojella, mutta lentokenttäalueelle on hankala keksiä muuta käyttöä.

Björn Månssonin (SFP) ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun meni äänestykseen, joka päätyi valitettavasti tappioon äänin 29-55. Äänestystulokset  ovat alla. Mika Ebelingin (KD) ehdotus neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päättyi samankaltaiseen äänestystulokseen.

JAA – KUNTALAISALOITE EI AIHEUTA TOIMENPITEITÄ

Abdulla Zahra (Vas.)
Alanko-Kahiluoto Outi (Vihr.)
Andersson Hennariikka (Kok.)
Anttila Maija (SDP)
Arajärvi Pentti (SDP)
Heinäluoma Eero (SDP)
Holopainen Mari (Vihr.)
Honkasalo Veronika (Vas.)
Hursti René (RH)
Ingervo Sirkku (Vas.)
Jalovaara Ville (SDP)
Järvinen Jukka (SDP)
Karhuvaara Arja (Kok.)
Kari Emma (Vihr.)
Kivekäs Otso (Vihr.)
Koivulaakso Dan (Vas.)
Korkkula Vesa (Vas.)
Kousa Tuuli (Vihr.)
Krohn Minerva (Vihr.)
Lehtipuu Otto (Vihr.)
Lindell Harri (PerusS)
Lovén Jape (SDP)
Luukkainen Hannele (Kok.)
Malin Petra (Vas.)
Modig Silvia (Vas.)
Muttilainen Sami (Vas.)
Muurinen Seija (Kok.)
Mäki Terhi (SDP)
Männistö Lasse (Kok.)
Möller Antti (Vihr.)
Niiranen Matti (Kok.)
Nyholm Henrik (Vas.)
Oskala Hannu (Vihr.)
Paavolainen Sara (SDP)
Pajamäki Osku (SDP)
Pakarinen Pia (Kok.)
Perälä Erkki (Vihr.)
Puhakka Sirpa (Vas.)
Puoskari Mari (Vihr.)
Rantanen Tuomas (Vihr.)
Rauhamäki Tatu (Kok.)
Rautava Risto (Kok.)
Razmyar Nasima (SDP)
Relander Jukka (Vihr.)
Rydman Wille (Kok.)
Sevander Tomi (SDP)
Soininvaara Osmo (Vihr.)
Stranius Leo (Vihr.)
Sydänmaa Johanna (Vihr.)
Taipale Kaarin (SDP)
Torsti Pilvi (SDP)
Vesikansa Sanna (Vihr.)
Vuorjoki Anna (Vas.)
Wallgren Thomas (SDP)
Ylikahri Ville (Vihr.)

EI – KAUPUNGIN KANTA ALOITTEESEEN PALAUTETAAN ASIALLISEEN VALMISTELUUN

Asko-Seljavaara Sirpa (Kok.)
Bogomoloff Harry (Kok.)
Brettschneider Gunvor (SFP)
Ebeling Mika (KD)
Finne-Elonen Laura (SFP)
Hakanen Yrjö (SKP)
Hakola Juha (Kok.)
Huru Nina (PerusS)
Hyttinen Nuutti (PerusS)
Kantola Helena (PerusS)
Kolbe Laura (Kesk.)
Koskinen Kauko (Kok.)
Koulumies Terhi (Kok.)
Laaksonen Heimo (Kok.)
Laaninen Timo (Kesk.)
Majuri Pekka (Kok.)
Månsson Björn (SFP)
Nieminen Jarmo (Vihr.)
Oker-Blom Jan D (SFP)
Packalén Tom (PerusS)
Pelkonen Jaana (Kok.)
Peltokorpi Terhi (Kesk.)
Raatikainen Mika (PerusS)
Raittinen Timo (Kok.)
Rantala Marcus (SFP)
Rantanen Mari (PerusS)
Urho Ulla-Marja (Kok.)
Villo Pertti (PerusS)
Vuorinen Tuulikki (KD)

TYHJÄÄ

Pasterstein Dennis (Kok.)