6.10.2015: Helsinkiläiset vaativat säilyttämään Malmin lentoaseman ilmailukäytössä – kuntalaisaloite liitteineen luovutettu

loka 6, 2015

Noin 13 200 helsinkiläistä on jättänyt Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on valtuutetuille toimitettu suuri määrä faktatietoa, koska valtuustokeskusteluista ja aiemmista päätöksistä on ilmennyt, että valtuutetuilla on ollut käytössään vajavaista ja väärää tietoa. Oikeat tiedot on nyt julkistettu myös kansalaisten tutkittavaksi osoitteessa www.malmiairport.fi.

Aloitteen allekirjoittajien määrä on kuntalaisaloitteiden Suomen ennätys. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista.

”Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä”, toteaa kuntalaisaloitteen keränneen Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. ”On suurta arroganssia vedota siihen, että yli puolet valtuutetuista äänestää asuntorakentamisen puolesta, kun 67 prosenttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman”, jatkaa Hyvönen viitaten TNS Gallupin tekemään mielipidetutkimukseen (8/2014).”Toivommekin valtuutetuilta nyt harkintaa, asiallista asiaan tutustumista ja oikeita päätöksiä äänestäjien tahdon mukaan.”

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. Kenttä on mm. äärimmäisen uhanalaisen, erityistä suojelua vaativan heinäkurpan esiintymisalue. Lisäksi valtuutetuille on toimitettu tänään tiedot mm. alueen alustavista hyönteis- ja lepakkokartoituksista.

Lisäksi valtuutetuilla on nyt käytössään todelliset lentoliikenne-, harraste-, liiketoiminta- ja taloustiedot sekä liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta kentän uutta operointimallia voidaan lähteä kehittämään.

Mukaan on liitetty myös alueen Museoviraston antamaan rakennetun kulttuuriympäristön RKY-statukseen ja kansainvälisiin nimeämisiin liittyvä aineisto sekä eduskunnan liikennevaliokunnalle aiemmin esitelty materiaali. Alueen rakennettavuuden todellista arviointia varten on koottu esimerkkejä viereiseltä Falkullan alueelta sekä kaupungin jo nyt teettämistä pohjatutkimuksista.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen perusteena ollut Pisararadan rahoitus on peruuntunut ja valtuutettuja muistutetaan tästä. Äänestäjien kanta on toimitettu Gallup-tulosten muodossa.

Helsingin kaupunginvaltuutettujen tällä hetkellä ilmoittama kanta asiaan löytyy http://www.malmiairport.fi/helsingin-kaupunginvaltuusto-kanta-malmin-lentoasemaan/ 

Lisätietoja:

Malmin lentoaseman ystävät ry
puheenjohtaja Timo Hyvönen
puh. 050 374 8371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Liitetiedostot:

 1. Museovirasto, RKY2009 – Malmin lentoasema
 2. Liiketoimintasuunnitelma
 3. Liikennemäärät
 4. Kentällä toimivat yritykset 2015
 5. Kentällä toimivat yhdistykset 2015
 6. Malmin lentoaseman lepakkokartoitus 2015, väliraportti
 7. Malmin lentoaseman perhosselvitys 2015, lausunto
 8. Malmin rakennettavuus: ”Leran gissel för byggande i Malm (HBL 10.8.2015)”, Suomennos
 9. Kaupungin pohjatutkimus: Arvio paalujen syvyydestäStabiloitavan kerroksen syvyys
 10. Europa Nostra: Malmin lentoasema on Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde 2015
 11. World Monuments Fund: Malmi Airport
 12. Lausunto liikennevaliokunnalle Malmin lentoasemasta (2015)
 13. Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen (10/2014)
 14. TNS Gallup 2014
 15. YLE 10.9.2015: Hallitus purki Pisararadan rahoituksen
 16. EUROCONTROL: Lentoliikenteen pitkän aikavälin ennuste 2010-2030 (Suomi s. 41 ja 48)
 17. Euroopan parlamentin päätöslauselma P6_TA(2009)0036 ”Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevaisuus”