9.12.2014: Ilmailukäytön säilyttävä vaihtoehtoinen suunnitelma julkaistu

joulu 9, 2014

Malmin lentoasema-alueen käytöstä on keskusteltu vuosikymmeniä. Yleisesti ehdotukset ovat olleet asuntorakentaminen ja ilmailukäyttö – toisensa pois sulkien. Vuonna 2013 tehtiin alustava visio siitä, miten kenttäaluetta voitaisiin kehittää niin, että ilmailutoiminta, liiketoiminta ja asuntorakentaminen otettaisiin kokonaisuutena huomioon. Voit ladata Visio 2050 -esityksen tästä. Malmi_visio2050

Suunnittelu on nyt edennyt visiosta konkreettiseen ennakkosuunnitelmaan, joka on julkaistu 09.12.2014. Tämä on yksi ehdotus kompromissiksi, jolla asuntorakentaminen voidaan toteuttaa lentotoiminta säilyttäen.

Suunnitelmaa varten on tehty todellinen taustatutkimus, jossa alueen nykyiset toiminnot ja potentiaalit on kartoitettu tarkasti mukaan lukien ilmailutoiminnan mittakaava, kenttäalueen muut nykyiset ja tulevat toiminnot, kulttuurilliset ja historialliset arvot (RKY, Unesco) sekä herkät ja luonnonsuojelulain suojaamat luontoympäristöt. Työhön osallistuu arkkitehteja (SAFA), kiinteistöalan asiantuntijoita ja sijoittajia sekä rakennusalan ja ilmailun liiketoimintaosaajia.

Karkean laskelman mukaan lentokenttätoiminnot säilyttäen alueelle voisi sijoittaa monipuolisten – jopa ainutkertaisten toimintojen – ohella yli 12000 asukasta. Varsinaisia mittaluonnoksia kohteesta ei ole vielä laadittu. Ratkaisu kuitenkin sovittaisi yhteen risteävät vaatimukset ja parhaassa tapauksessa tuottaisi niistä jotain, mitä koko Pohjois-Euroopassa ei liene toteutettu – rakennetun kulttuuriympäristön toiminnallisen kokonaisuuden säilyttämisen ohella.

Ratkaisu säilyttäisi tulevaisuuden vielä vaikeasti ennakoitavat mahdollisuudet ilmailutoiminnoista metropolialueella ja poistaisi lopullisesti epävarmuuden kentän sijaintimahdollisuuksista. Ratkaisu olisi myös vaiheistettavissa sillä tavoin, että mitään toiminnallisia katkoja ei syntyisi, vaan alueen rakentuminen voisi edetä tarpeiden mukaan

Ensimmäinen ennakkosuunnitelma on julkaistu 09.12.2014.  Tässä näkökulmassa on osa nykyisestä liikennealueesta valjastettu vilkastuvan liikenteen tukitoiminnoille ja muulle rakentamiselle. Lisää vaihtoehtoja suunnitellaan ja tarkennetaan sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa.

Työ jatkuu rakenteellisilla ja taloteknisillä tarkasteluilla, kustannusten ja jatkotoimenpiteiden suunnittelulla.

Ennakkosuunnitelman voi ladata tästä: Lentoasema_ennakkosuunnitelma_20141209

Suunnittelun etenemiseen voi tutustua Malmiairport-sivustolla Suunnitelma 2050.

tattis1