Lentokenttäyhdistykselle valituslupa hovioikeuteen

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Käräjäoikeus antoi Malmin lentokentän maa-alueen riita-asiassa tuomion vuodenvaihteessa 2020 – 2021. Tuomiossa lentokenttäyhdistys päätettiin häätää pois Malmin lentokentältä. Lentokenttäyhdistys haki valituslupaa hovioikeuteen heti tammikuussa. Lentokenttäyhdistys vaati myös välittömästi toimeenpanon keskeytystä, mutta pyyntö hylättiin ja häätö suoritettiin neuvotteluiden jälkeen maaliskuussa, vaikka … Read More

Malmin lentoaseman vaarantamiskieltoa rikotaan parhaillaan

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentoasemalla puretaan parhaillaan lentoaseman alkuperäisiä betonikiitoteitä aivan kentän alkuajoilta. Ne ovat merkittävä ja harvinaisesti säilynyt osa kulttuuriympäristöä, jonka säilyttämiseksi on jätetty edelleen käsittelyssä oleva suojeluesitys rakennusperintölain nojalla lokakuussa 2015. Koko lentokentän alue on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella … Read More

Suomen kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite luovutetaan Helsingin uudelle kaupunginvaltuustolle maanantaina 2.8.2021

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Kuntalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä  luovutetaan Helsingin nyt valittavan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen ensimmäisenä kokouspäivänä, maanantaina 2.8.2021. Aloitteen ovat laittaneet vireille ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aktiivi Kim Korkkula ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. Suomen tähän … Read More

Malmin lentokenttäalueen asemakaavaehdotukset oikeuteen – luontoarvot sivuutettu suunnittelussa täysin

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty valitukset Helsingin kaupunginvaltuuston päättämistä Malmin Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttamisesta. Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa päätökset lainvastaisena.  Luontoarvot huomiotta Valituksessa yhdistys korostaa luontoarvojen täydellistä sivuuttamista suunnittelussa. Lentokentän alueen monipuoliset luontoarvot ovat edelleen suurelta … Read More

Malmin lentoaseman suojelupäätöksen hylkääminen hallinto-oikeuden tutkittavaksi

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Ympäristöministeriön maaliskuussa tekemästä päätöksestä hylätä esitys Malmin lentoaseman suojelusta rakennusperintölain perusteella on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Malmin lentoaseman ystävät ry lähetti valituksen käsiteltäväksi maanantaina 26.4.2021. Valituksen mukaan hylkääminen on lainvastainen ja perusteluissa on sovellettu väärää lakia. Ympäristöministeriö antoi toista kertaa käsittelyssään … Read More