Malmin lentoasemakokonaisuuden suojeluasia korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentoasemakokonaisuuden suojeluasia on viety korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.  Malmin lentoaseman ystävät ry esitti  lentokenttäalueen suojelua rakennusperintölain nojalla 15.10.2015. ELY-keskus hylkäsi suojeluhakemuksen perustellen asiaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ja väittäen, että sillä olisi harkintavalta sovellettavan lain valinnassa.  Ympäristöministeriö palautti päätöksen vuonna … Read More

Malmin lentokenttäyhdistys on ehdottanut sovintoratkaisua Helsingin kaupungille

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentoasematoimintoja operoinut Malmin lentokenttäyhdistys EFHF ry on lähettänyt Helsingin kaupungille sovintoehdotuksen 23.2.2022. Helsingin kaupunki ei vielä ole vastannut ehdotukseen, mutta yhdistyksen toiveet sovinnon saamiseksi ovat korkealla. Yhdistys ehdottaa, että se peruuttaa valituksensa hovioikeuteen ja asia jää sillensä. Yhdistys sitoutuu … Read More

Kaupunki korjaa liito-oravametsässä aiheuttamiaan tuhoja siirtoistutuksilla

Seppo SipiläLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunki korjaa maaliskuussa aiheuttamaansa luontotuhoa siirtoistutuksilla. Kaupunki hakkasi noin 300 m2 liito-oravan ydinalueella sijaitsevaa Metso-luokan uhanalaista metsää Malmin lentokentän lounaisnurkalla maaliskuun alkupuolella. Kaupunkiympäristön toimialaa johtava apulaispormestari Anni Sinnemäki lupasi valtuustokeskustelussa 2.6.2021, että Malmin lentokentän ympäristössä vuosina 2020-2021 toteutetun, runsaasti … Read More

Kantar Public: Helsinkiläisten selkeä enemmistö haluaa edelleen säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä – asuntorakentamisen kannatus ei ole noussut

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Kantar Public on tehnyt 28.1.–2.2.2022 mielipidemittauksen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Vastausten perusteella 53 prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 58 prosenttia helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään. Asuntorakentamista kannattavien helsinkiläisten määrä on pysynyt … Read More

Malmi-kansanäänestysaloitteen valtuustokäsittelystä valitus hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut Helsingin kaupunginvaltuuston Malmi-kansanäänestysaloitteesta tekemästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Yhdistys näkee päätöksen perustelujen olevan ristiriidassa perustuslain ja kuntalain kansanäänestyksiä koskevien pykälien kanssa. Lisäksi yhdistys on havainnut, että valtuuston hyväksymässä esittelijän perustelussa asiat eivät perustu kaikilta osin lakiin. … Read More