ELY-keskuksen ratkaisu Malmin lentoaseman suojeluasiassa vesittää RKY-merkinnän

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Uudenmaan ELY-keskus toisti 26.06.2019 aiemman päätöksensä ja jätti Malmin lentoaseman suojelematta. Alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, mutta ELY-keskus vetoaa päätöksessään maankäyttö- ja rakennuslakiin. Ympäristöministeriö palautti suojeluesityksen uuteen valmisteluun 5.4.2019, sillä ministeriön lakimiesten näkemyksen mukaan asiaa oli … Read More

Helsinki-Malmin lentoaseman hangaari tyhjennetään tänään

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunki on määrännyt Helsinki-Malmin lentoaseman alkuperäisen lentokonesuojan, “hangaarin”, tyhjennettäväksi lopullisesti tänään. Tyhjentäminen alkaa aamupäivän aikana. Lentokonehuoltoja pyritään tekemään loppuun hangaarissa vielä tämän päivän aikana. Lentokoulu BF-Lento Oy ja useat muut lentokoneiden omistajat ovat tähän saakka käyttäneet hangaaria vanhan sopimuksensa … Read More

Metrinen matelija havaittu Longinojan ympäristössä

Seppo SipiläLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentoaseman naapurissa Longinojalla on havaittu yli metrin mittainen matelija, jota silminnäkijähavaintojen perusteella epäillään alligaattoriksi. Ensimmäisen havainnon teki viime viikon torstaina puistolalainen Aino Mäkylä kävelyttäessään koiraansa puron varrella. ”Kyllä se hätkäytti, ja koiran kiskoin hihnasta äkkiä kauemmaksi. Siellä se paistatteli … Read More

Kesän 2019 massakonserttien suunnitelmat vaarantavat Malmin lentokentän direktiivilajeja

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

MLY vaatii ELY-keskukselta välittömiä toimenpiteitä Malmin lentoaseman ystävät ry on saanut tietoonsa, että kesän 2019 suurkonserteissa aiotaan käyttää pysäköintiin ja yleisöalueiksi lentoaseman niittyalueita, jotka on 31.1.2019 esitetty suojeltaviksi luonnonsuojelulain perusteella siellä esiintyvien uhanalaisten, suojeltujen ja EU-direktiivilajien vuoksi. Lisäksi alueelle ollaan … Read More

Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty selvittämään, tulisiko alueelle perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten. ELY-keskukselle on tehty myös aloite YVA-menettelyn aloittamisesta Malmin lentokenttäalueella Helsingin kaupungin rakentamisuunnitelmien johdosta. Ympäristövaikutusten … Read More