Kesän 2019 massakonserttien suunnitelmat vaarantavat Malmin lentokentän direktiivilajeja

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

MLY vaatii ELY-keskukselta välittömiä toimenpiteitä Malmin lentoaseman ystävät ry on saanut tietoonsa, että kesän 2019 suurkonserteissa aiotaan käyttää pysäköintiin ja yleisöalueiksi lentoaseman niittyalueita, jotka on 31.1.2019 esitetty suojeltaviksi luonnonsuojelulain perusteella siellä esiintyvien uhanalaisten, suojeltujen ja EU-direktiivilajien vuoksi. Lisäksi alueelle ollaan … Read More

Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty selvittämään, tulisiko alueelle perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten. ELY-keskukselle on tehty myös aloite YVA-menettelyn aloittamisesta Malmin lentokenttäalueella Helsingin kaupungin rakentamisuunnitelmien johdosta. Ympäristövaikutusten … Read More

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi kansanäänestyksen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämisestä – Vihreät vaikenivat

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi aloitteen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämistä koskevasta kansanäänestyksestä kokouksessaan 28.11.2018. Valtuutettu Sampo Terhon (sin) ja 14 valtuutetun aloite hylättiin luvuin 28-53. Terho esitti, että kaupunginhallituksen hylkäysehdotus neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokenttäasiassa palautettaisiin valmisteluun ja kansanäänestyksen järjestämistä vuoden 2019 aikana. Aloitetta kannattivat Perussuomalaisten, … Read More

KHO:lta kiistanalainen yleiskaavapäätös Malmin lentokenttäalueesta

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Malmin lentokenttäaluetta koskevat valitukset Helsingin yleiskaavasta äänestyksellä 4-1 vastoin esittelijä, oikeussihteeri Petri Hellsténin kantaa. Esittelijän kantaa tukenut oikeusneuvos Kari Tornikoski perusteli valituksen hyväksymistä mm. kulttuuriarvoilla ja totesi äänestyslausunnossaan näin: ”Alueelle osoitetun rakentamisen mitoitus on alueen RKY-ominaisuusmerkintä … Read More

Kansainvälinen reittiliikenne alkaa jälleen Helsinki-Malmin lentoasemalta

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Kansainvälinen reittiliikenne palaa vuosien tauon jälkeen Malmille, kun saksalainen Wiking Helikopter Service aloittaa Malmilta säännöllisen helikopteriliikenteen. Helsinki-Malmin lentoasemalle saapui keskiviikkona 29.8. saksalaisen Wiking Helikopter Servicen 12-paikkainen helikopteri, joka aloittaa lähiaikoina miehistönkuljetuslennot Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyömaalle. Helikopterilla kuljetetaan asiantuntijoita laivoille … Read More