Helsingin kaupunki kaivamassa Malmia Meigs-tyyliin – ELYlle kiireellinen toimenpidekieltovaatimus

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunki on aloittamassa raskaita kaivu- ja massanvaihtotöitä Malmin lentokenttäalueella, vaikka asiaan liittyvät päätökset eivät ole lainvoimaisia. Tilanne muistuttaa Chicago Meigs -lentokentän tuhoa vuonna 2003, kun kaupungin pormestari kaivatutti kentän auki laittomasti estääkseen toiminnan. Helsingin kaupunki on jo aidannut kenttäaluetta … Read More

Helsingin valtuusto hylkäsi demokratian Malmin lentokentän yksittäistapauksessa ja polki kansanäänestysaloitteen maahan

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunginvaltuusto on hylännyt käsittelyssään Helsingin ensimmäisen ja Suomen suurimman kansanäänestyksestä tehdyn kuntalaisaloitteen ja sanoi siten EI lähidemokratialle. Kuntalaisaloitteessa esitettiin kunnallista kansanäänestystä siitä, pitäisikö Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä – kyllä vai ei. Aloite ei ottanut kantaa siihen, tulisiko Malmi säilyttää … Read More

Lentokenttäyhdistykselle valituslupa hovioikeuteen

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Käräjäoikeus antoi Malmin lentokentän maa-alueen riita-asiassa tuomion vuodenvaihteessa 2020 – 2021. Tuomiossa lentokenttäyhdistys päätettiin häätää pois Malmin lentokentältä. Lentokenttäyhdistys haki valituslupaa hovioikeuteen heti tammikuussa. Lentokenttäyhdistys vaati myös välittömästi toimeenpanon keskeytystä, mutta pyyntö hylättiin ja häätö suoritettiin neuvotteluiden jälkeen maaliskuussa, vaikka … Read More

Malmin lentoaseman vaarantamiskieltoa rikotaan parhaillaan

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentoasemalla puretaan parhaillaan lentoaseman alkuperäisiä betonikiitoteitä aivan kentän alkuajoilta. Ne ovat merkittävä ja harvinaisesti säilynyt osa kulttuuriympäristöä, jonka säilyttämiseksi on jätetty edelleen käsittelyssä oleva suojeluesitys rakennusperintölain nojalla lokakuussa 2015. Koko lentokentän alue on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella … Read More

Suomen kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite luovutetaan Helsingin uudelle kaupunginvaltuustolle maanantaina 2.8.2021

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Kuntalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä  luovutetaan Helsingin nyt valittavan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen ensimmäisenä kokouspäivänä, maanantaina 2.8.2021. Aloitteen ovat laittaneet vireille ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aktiivi Kim Korkkula ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. Suomen tähän … Read More