Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty selvittämään, tulisiko alueelle perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten. ELY-keskukselle on tehty myös aloite YVA-menettelyn aloittamisesta Malmin lentokenttäalueella Helsingin kaupungin rakentamisuunnitelmien johdosta. Ympäristövaikutusten … Read More

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi kansanäänestyksen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämisestä – Vihreät vaikenivat

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi aloitteen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämistä koskevasta kansanäänestyksestä kokouksessaan 28.11.2018. Valtuutettu Sampo Terhon (sin) ja 14 valtuutetun aloite hylättiin luvuin 28-53. Terho esitti, että kaupunginhallituksen hylkäysehdotus neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokenttäasiassa palautettaisiin valmisteluun ja kansanäänestyksen järjestämistä vuoden 2019 aikana. Aloitetta kannattivat Perussuomalaisten, … Read More

KHO:lta kiistanalainen yleiskaavapäätös Malmin lentokenttäalueesta

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Malmin lentokenttäaluetta koskevat valitukset Helsingin yleiskaavasta äänestyksellä 4-1 vastoin esittelijä, oikeussihteeri Petri Hellsténin kantaa. Esittelijän kantaa tukenut oikeusneuvos Kari Tornikoski perusteli valituksen hyväksymistä mm. kulttuuriarvoilla ja totesi äänestyslausunnossaan näin: ”Alueelle osoitetun rakentamisen mitoitus on alueen RKY-ominaisuusmerkintä … Read More

Kansainvälinen reittiliikenne alkaa jälleen Helsinki-Malmin lentoasemalta

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Kansainvälinen reittiliikenne palaa vuosien tauon jälkeen Malmille, kun saksalainen Wiking Helikopter Service aloittaa Malmilta säännöllisen helikopteriliikenteen. Helsinki-Malmin lentoasemalle saapui keskiviikkona 29.8. saksalaisen Wiking Helikopter Servicen 12-paikkainen helikopteri, joka aloittaa lähiaikoina miehistönkuljetuslennot Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyömaalle. Helikopterilla kuljetetaan asiantuntijoita laivoille … Read More

Malmin lentoaseman suojeluesitys ympäristöministeriön harkintaan

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Lehdistötiedote 19.7.2018 Malmin lentoaseman ystävät ry Malmin lentoasemasta tehty suojeluesitys (10/2015) on viety ympäristöministeriön arvioitavaksi. Ympäristöministeriön ja museoviraston vuonna 2009 kansallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi merkitsemää aluetta on ehdotettu suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Valtioneuvosto on vahvistanut RKY-merkinnän. ELY-keskus päätti kesäkuussa 2018, ettei se … Read More