Malmin lentokentältä löytyi lisätutkimuksissa paljon lisää liito-oravia

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokentän liito-oravatutkimuksia jatkettiin 4.-6.1.2021. Kartoituksissa paljastui paljon lisää liito-oravien pesäpuita, jätöksiä, liikehavaintoja ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa.  KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset vainun perusteella. Helsingin kaupungin tekemissä tutkimuksissa … Read More

Lentokoneiden häätöhanke Helsinki-Malmin lentoasemalta perustelematon ja hätiköity

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Päivitys 30.1.2021: vouti on myöntänyt häädölle kuuden viikon lykkäyksen 14.3.2021 asti. Helsingin kaupunki on ilmoittanut vaativansa ilma-alusten häätöä Helsinki-Malmin lentoasemalta tammikuun 2021 lopussa. Mikäli häätö toteutuu, tulee Suomen hallituksen osoittaa eduskunnan lausuman mukaisesti jokaiselle Malmilla olevalle ilma-alukselle sijoituspaikka hyvien yhteyksien … Read More

Eduskunnan Lex Malmi -lausuma pysyy edelleen voimassa

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Hallituksella edelleen vastuu Malmin lentotoiminnan jatkumisesta Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi 11.11.2020 mietintönsä hallituksen vuosikertomuksesta 2019. Mietinnössään valiokunta vahvisti Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen pitää Lex Malmi -lausuma voimassa.  Hallitus oli esittänyt, että joidenkin Etelä-Suomen lentokenttien kunnostukseen vuosina 2018 ja 2019 myönnetyt määrärahat … Read More

Helsinkiläisten merkittävä enemmistö vaatii Malmin lentoaseman säilyvän ilmailukäytössä

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

TNS Gallup on tehnyt 24.–30.11.2020 mielipidemittauksen Malmin lentoaseman ilmailukäytössä. Vastausten perusteella 58 prosenttia (2017 62%, 2016 59%) helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 65 prosenttia (2017 67%, 2016 68%) helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä … Read More

Malmin lentokentän asuntorakentamiseen suunnitelluilla alueilla merkittäviä liito-oravalöydöksiä

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Malmin lentokentän reuna-alueilla lokakuussa tehdyissä kartoituksissa on paljastunut merkittävä määrä liito-oravien pesäpuita, jätöksiä ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa. KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset hajun perusteella.  Tässä alueen ensimmäisessä koirakartoituksessa … Read More