Helsinki uhkaa esittää Suomen suurimman kuntalaisaloitteen hylkäämistä – kaupunginvaltuustolla suuri vastuu suoran kansalaisdemokratian tulevaisuudesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Useat virkamiesten perusteluina esittämät päätökset ovat vailla lainvoimaa. Senaatintorilla järjestetään kansanjuhla 22.11. ja 8.12.2021 lähidemokratian puolesta. Helsingin kaupungille on toimitettu elokuussa kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Helsinki-Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Kansanäänestykseen esitetään kyllä/ei-kysymystä: “Tuleeko Helsinki-Malmin kenttä säilyttää ilmailukäytössä?” Aloitteen vireillepanijoita ovat ylipormestari … Read More

Väliaikainen rakennuslupa-asia viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt jättää käsittelemättä Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen lentokenttäalueelle suunnitellusta rekkaharjoittelualueesta. Toteutuessaan hanke tuhoaisi kentän niittyaluetta laajalti. Kysymyksessä on asemakaavan vastainen toiminta, jota ei ole alun perin esitetty alueen ns. ”korvaavana toimintana”. Onkin epäselvää, millä perusteilla lentokenttäyhdistyksen … Read More

Eduskunnassa lakialoite Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon 19.10.2021

Timo HyvönenUutisarkisto

Eduskunta käsittelee tiistaina 19.10.2021 lakialoitetta Malmin lentokenttäalueen liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon. Käytännössä lakialoite muuttaa Sipoonkorven kansallispuiston rajausta.   Rajausta muutettaisiin siten, että kansallispuistoon liitettäisiin ns. Malmin lentokentän alue, sen uhanalaiset niityt ja ympäristön metsäalueet sekä Longinojan valuma-alueet (169 hehtaaria).   Laki … Read More

Malmin lentoasemalle haettu väliaikainen rakennuslupa kaavan vastainen – asia hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on hyväksynyt kaupungin väliaikaisen rakennuslupahakemuksen Malmin lentoaseman ns. Patria-hallin ja sen ympäristön käyttötarkoituksen väliaikaisesta muuttamisesta. Kaupunki on suunnitellut lentokenttäalueelle harjoittelurataa raskaan kaluston oppilaskäyttöön viiden vuoden määräajaksi. Suunnitelman mukaan merkittävä osa lentokentän nurmialueesta päällystettäisiin tai muutettaisiin … Read More

Lausuntoja suojeluesityksestä arvioitu – MLY antoi vastaselityksensä hallinto-oikeudelle

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen lausuntoihin vastaselityksen hallinto-oikeudelle. Lausunnot koskevat lokakuussa 2015 vireille laitettua suojeluesitystä, jonka ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat aikanaan hylänneet. Näistä päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa käsittely jatkuu parhaillaan. Yhdistys on tutkinut huolella ympäristöminiseriön … Read More