Malmin lentoaseman maanvuokrat korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsinki-Malmin lentokentältä irtisanottiin ilmailutoimintaan liittyviä maanvuokrasopimuksia vuonna 31.12.2019 päättymään 31.3.2020 tai 3 kk päästi irtisanomisen tiedoksisaannista lukien. Vielä 11.4.2019 kaupunki ilmoitti tiedotustilaisuudessaan, ettei maanvuokrasopimuksia irtisanota ennen rakennustöiden aloittamista. Irtisanomista perusteltiin kaupungin omalla käytöllä, jota ei ole toteutunut vaan tiloja on … Read More

Korkein hallinto-oikeus ei tutki asemakaavavalituksia

Timo HyvönenUutisarkisto

Korkein hallinto-oikeus on julkaissut tänään kaksi päätöstä, joiden mukaan se ei tutki Helsingin kaupungin asemakaavaehdotuksista tehtyjä valituksia. KHO ei perustele päätöksiään (liitteenä). Malmin lentoaseman ystävät ry valitti asemakaavapäätöksistä, sillä niissä ei ollut tutkittu alueen luontoarvoja lainkaan riittävästi. Päätös on päinvastainen … Read More

KHO ei tutki asemakaavavalituksia

Timo HyvönenUutisarkisto

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt olla tutkimatta Malmin lentoaseman ystävät ry:n tekemää valitusta Malmin lentokenttäalueen asemakaavoista. Päätös on päinvastainen Östersundomin alueen päätöksen kanssa. Kummassakaan tapauksessa luontoarvoja ei ollut selvitetty ennen kaavoitusta. Östersundomissa kaavat hylättiin, mutta Malmin lentokentän kohdalla asiaa ei oteta … Read More

MLY lähetti vastaselityksen kaupungin hakemukseen pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä ja heikentämistä varten

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunki on hakenut ELY-keskukselta poikkeamislupaa pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä ja heikentämistä varten. Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen, ja lähettänyt tänään liitteen vastaselityksen ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin lausuntoihin asiassa. Helsingin kaupunki haluaa purkaa Helsinki-Malmin lentokenttäalueelta talon, … Read More

Korkein hallinto-oikeus ei tutki Malmin lentokenttäalueen suojeluesitystä

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentokenttäaluetta on esitetty suojeltavaksi kokonaisuutena rakennusperintölain nojalla. Asia on pantu vireille lokakuussa 2015 noudattaen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) linjausta. Asia on edennyt monimutkaisten vaiheiden jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.  KHO on tänään 7.12.2022 julkistanut päätöksen, jonka mukaan valituslupahakemusta … Read More