Häädön siirtoa vaaditaan oikeusministeriöltä ja hallinto-oikeudelta

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt lentokenttäyhdistystä uhkaavan häädön siirtämistä oikeusministeriöltä ja hallinto-oikeudelta. Häädön toimeenpano rikkoisi merkittävästi oikeuskäytäntöä ratkaisemalla useita kesken olevia hallintokäsittelyjä. Lähetetyt vaatimukset Oikeusministeriö 26.02.2021 ASIA: Helsinki-Malmin lentoasema, lentokenttäyhdistyksen häädön estäminen Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, Helsingin kaupunki on … Read More

Malmin lentokentältä löytyi lisätutkimuksissa paljon lisää liito-oravia

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentokentän liito-oravatutkimuksia jatkettiin 4.-6.1.2021. Kartoituksissa paljastui paljon lisää liito-oravien pesäpuita, jätöksiä, liikehavaintoja ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa.  KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset vainun perusteella. Helsingin kaupungin tekemissä tutkimuksissa … Read More

Lentokoneiden häätöhanke Helsinki-Malmin lentoasemalta perustelematon ja hätiköity

Timo HyvönenUutisarkisto

Päivitys 30.1.2021: vouti on myöntänyt häädölle kuuden viikon lykkäyksen 14.3.2021 asti. Helsingin kaupunki on ilmoittanut vaativansa ilma-alusten häätöä Helsinki-Malmin lentoasemalta tammikuun 2021 lopussa. Mikäli häätö toteutuu, tulee Suomen hallituksen osoittaa eduskunnan lausuman mukaisesti jokaiselle Malmilla olevalle ilma-alukselle sijoituspaikka hyvien yhteyksien … Read More

MLY vaatii täytäntöönpanokieltoa käräjäoikeuden päätöksille

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on Helsingin hallinto-oikeudesssa vireillä asia dnro 0586/19/2299. Asiaan liittyen on Helsingin käräjäoikeus päättänyt 23.12.2020 mahdollistaa päätöksen täytäntöönpanon ennen kuin asiamme on ratkaistu ja varsinainen irtisanomispäätös on saanut lainvoiman. Helsingin kaupunki on käräjäoikeuden päätöksen jälkeen hakenut asiassa … Read More

Käräjäoikeus päätti Malmin lentoaseman kiitotien maanvuokra-asiassa – prosessi jatkuu

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentokenttäyhdistyksen ja Helsingin kaupungin välistä riita-asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa vuosi, ja asiassa on annettu nyt ensimmäinen päätös. Päätöksessä käräjäoikeus on hyväksynyt kaupungin kanteen häätövaatimuksen. Malmin lentokenttäyhdistys ry on kertonut jättävänsä tänään 23.12.2020 virka-ajan puitteissa toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen. Prosessi jatkuu … Read More