Helsinki-Malmin kiitotien vuokrasopimuksen irtisanomisasia hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina 20.8. hylätä Helsinki-Malmin lentoaseman kiitotiealueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta tehdyt kolme oikaisuvaatimusta. Virkamiespäätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.  Malmin lentoaseman ystävät ry tulee valittamaan päätöksestä hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa hakemaan valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kaupunki on jo 1,5  vuoden ajan kieltäytynyt … Read More

Muistutus Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotuksesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt muistutuksen ns. Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotuksesta. Muutosehdotuksesta on havaittu lukuisia vajavaisia tai korjausta vaativia kohtia. Hankkeelle vaaditaan myös YVA-menettelyä sen merkittävien ympäristö- ja luontovaikutusten takia. Yhdistys edellyttää myös Malmin lentoaseman (asemakaavassa lentokenttä) estevarojen huomioimista suunnittelussa. … Read More

Malmin lentoasemalle uusi lentokoulutusyrittäjä – Salpauslento vaihtoi omistajaa

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsinki-Malmilla toimiva lentokoulu Salpauslento Oy on myyty helsinkiläiselle Planmeca Oy:lle (Kauppalehti 6.8.2019). Kauppaan sisältyy liikelentoihin keskittyvä tytäryhtiö Scanwings, jonka toiminnasta merkittävä osa on ambulanssi- ja elinsiirtolentoja. Salpauslento kouluttaa ammattilentäjiä lentoyhtiöille ja helikopteritoimijoille. Kauppalehti uutisoi, että uusi omistaja toivoo Helsinki-Malmin lentotoiminnan … Read More

Malmin lentoaseman suojeluasia jälleen ympäristöministeriöön

Timo HyvönenUutisarkisto

Museovirasto vaatii jo suoraa suojelumääräystä Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut Uudenmaan ELY-keskuksen tekemästä uudesta päätöksestä Malmin lentoaseman suojeluasiassa. ELY-keskus ei noudattanut lainkaan ympäristöministeriön palautuspäätöstä, vaan hienosääti perusteluitaan käytännössä koskematta aiempaan päätökseensä.   Ympäristöministeriö kumosi Uudenmaan ELY-keskuksen 7.6.2018 antaman päätöksen … Read More

Malmin lentoaseman ystävät ry tukee ja kannattaa kansalaisaloitetta Malmin lentokentän luonnonsuojelualueesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry tukee ja kannattaa Suomen lähetyslentäjät ry:n (MAF) vireille panemaa kansalaisaloitetta perustaa erityinen Malmin lentokentän luonnonsuojelualue, joka säilyttäisi lentokentän ja sitä ympäröivien reuna-alueiden luonnon monimuotoisuuden nykyisellään ja nykyisen laajuisena. Aloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi siinä esitetään myös, että alueen … Read More