Malmin lentokentän yrittäjien tontteja yritetään irtisanoa

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 3.11. valituksia Malmin lentokentän yrittäjien tonttien irtisanomisista. Kaupungille on tehty asiasta tässä vaiheessa 15 valitusta. Lautakunnan päätösehdotuksessa kaikki valitukset esitetään hylättäväksi. Päätösehdotuksessa on muotovirhe, sillä valitukset kohdistuvat Malmin lentokenttäalueen tontteihin. Päätösehdotuksessa viitataan ”Malmin entisen lentokentän alueeseen”. Lautakunnan … Read More

Kevään kuntavaalit ovat Helsingissä Malmivaalit

Timo HyvönenUutisarkisto

Kevään 2021 kuntavaaleissa yksi Helsingin ykkösaiheista on Malmin lentokenttä. Kentän tilanne älykkään ilmailun murroksessa on kriittinen, eikä Helsinki saa jäädä paitsi ilmatiestä. Malmin lentoaseman ystävät ry on käynnistänyt useita vaalihankkeita. Verkkosivusto www.malmivaalit.fi tulee listaamaan Helsingin ehdokkaat mielipiteineen ehdokaslistojen julkistuessa. Lisäksi … Read More

Malmin lentokentän asuntorakentamiseen suunnitelluilla alueilla merkittäviä liito-oravalöydöksiä

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentokentän reuna-alueilla lokakuussa tehdyissä kartoituksissa on paljastunut merkittävä määrä liito-oravien pesäpuita, jätöksiä ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa. KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset hajun perusteella.  Tässä alueen ensimmäisessä koirakartoituksessa … Read More

Kuntavaalien viestintärahoituskampanja on alkanut – osallistu

Timo HyvönenUutisarkisto

Nyt on käynnistetty Malmin lentokentän ystävät ry:n kampanja, jolla kerätään varoja Malmin lentokentän pelastamiseen tähtäävien kuntavaalitoimenpiteiden toteuttamiseen. On aika vaikuttaa päättäjiin ja kertoa helsinkiläisille ja päättäjille oikeat faktat Malmin lentoasemasta ja sen merkityksestä suomalaiselle ilmailulle, pääkaupunkiseudun saavutettavuudelle sekä ilmailun kehittymisestä … Read More

Hovioikeus päätti Malmin hyväksi, Eduskunnan Lex Malmi -lausuma säilyy voimassa

Timo HyvönenUutisarkisto

Hovioikeus on 9.10.2020 päättänyt, ettei Helsingin kaupungin vaatimaa turvaamistointa panna toimeen. Lentäminen Malmilla jatkuu siis normaalisti. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006664257.html. Liikenne- ja viestintävaliokunta on päättänyt, että eduskunnan Lex Malmi -lausumassa esitettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu ja lausuma pitää säilyttää … Read More