Helsinki-Malmin lentoasema on tärkeä Helsingin huoltovarmuudelle poikkeustilanteessa

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry haluaa muistuttaa ilmavoimia, maavoimia, rajavartiolaitosta, Finnhemsiä, Laakson ja Malmin sairaalaa, Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaa ja Helsingin kaupunkia, että Helsinki-Malmin lentoasema on toimiva vaihtoehto Helsingin kaupungin huoltovarmuuteen liittyviin lentoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi ambulanssilennot, evakuointilennot ja muut kiireelliset viranomaislennot.  Myös muut … Read More

Kiitotiealueen vuokran irtisanomisesta vastaselitys hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tänään antanut vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle lentokentän kiitotien vuokrasopimuksen irtisanomisasiassa. Helsingin kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen kuulematta asianosaisia lain edellyttämällä tavalla. Asia on käsittelyssä myös käräjäoikeudessa. Kiitotien vuokrasopimus on voimassa normaalisti, kunnes käsittelyt eri oikeusasteissa saavat lainvoiman. … Read More

Lentokentän suojelusta vastine ympäristöministeriölle

Timo HyvönenUutisarkisto

Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt Malmin lentokentän RKY 2009 -merkitystä alueesta suojeluesityksen rakennusperintölain nojalla lokakuussa 2015. Asia on tällä hetkellä käsittelyssä ympäristöministeriössä. Yhdistys on lähettänyt asiasta vastineen asiasta esitettyihin lausuntoihin. Vastineeseen voi tutustua tässä:

Lentokenttäalueen maanvuokrasopimuksia irtisanottu – oikaisuvaatimus lähetetty lautakunnalle

Timo HyvönenUutisarkisto

Viite: HEL 2019-010374 : Tiimipäällikkö yritystontit §140 /31.12.2019. Maanvuokrasopimusten irtisanominen (Malmin lentokenttäalue) https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU511051003010VH4_Tiimipaallikko_yritystontit/Suomi/Paatos/2019/Kymp_2019-12-31_Maka_Make_140_Pk/19DFFC36-ED02-C000-BDDE-6F5B08F00000/Maanvuokrasopimusten_irtisanominen_(Malmin_lentoke.pdf Asia:  Oikaisuvaatimus maanvuokrasopimuksen irtisanomisesta OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Malmin lentoaseman ystävät ryHelsinki-Malmin lentoasema00700 Helsinki VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS Tiimipäällikön päätös 140 § / 31.12.2019 asiassa HEL 2019-010374 SELVITYS VALITUSOIKEUDESTA Malmin lentoaseman … Read More

Malmin lentoaseman kansanäänestysaloitteen kannattajamäärä ylitti jo suunnitellun asukasmäärän

Timo HyvönenUutisarkisto

Jo yli 25 000 helsinkiläistä on allekirjoittanut Suomen kaikkien aikojen suurimman kuntalaisaloitteen Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä on vireillä kuntalaisaloite 6466 kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Äänestyksessä kysyttäisiin, tulisiko Malmi säilyttää ilmailukäytössä vai ei. Aloite itsessään ei ota kantaa puoleen eikä toiseen. Sunnuntaina 5.1.2020 … Read More