Helsingin valtuusto hylkäsi demokratian Malmin lentokentän yksittäistapauksessa ja polki kansanäänestysaloitteen maahan

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Helsingin kaupunginvaltuusto on hylännyt käsittelyssään Helsingin ensimmäisen ja Suomen suurimman kansanäänestyksestä tehdyn kuntalaisaloitteen ja sanoi siten EI lähidemokratialle. Kuntalaisaloitteessa esitettiin kunnallista kansanäänestystä siitä, pitäisikö Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä – kyllä vai ei. Aloite ei ottanut kantaa siihen, tulisiko Malmi säilyttää … Read More

Senaatintorin kansanjuhlaan laskeutuu siivetön lentokone 8.12.2021 kello 14

Timo HyvönenUutisarkisto

Suomen kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite käsitellään Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkona Suomen tähän asti ylivoimaisesti suurin kuntalaisaloite käsitellään keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuustossa. Aloitteessa ehdotetaan neuvoa-antavaa kansanäänestystä Malmin lentokentän ilmailukäytöstä – kyllä vai ei. Aloite on jätetty kaupungin käsiteltäväksi jo 2.8.2021. Laki edellyttää sen … Read More

Malmin lentokenttäalueen väliaikaisesta rakennusluvasta valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin kaupunki on hakenut väliaikaista rakennuslupaa Malmin lentoasema-alueelle logistiikan harjoittelualueen rakentamiseksi. Rakentaminen rikkoisi merkittävästi alueen rakenteita, luontoympäristöä ja varsinaisia lentokenttärakenteita. Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa kiireellisenä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset aloittamisoikeuden osalta asian käsittelyn … Read More

Helsinki uhkaa esittää Suomen suurimman kuntalaisaloitteen hylkäämistä – kaupunginvaltuustolla suuri vastuu suoran kansalaisdemokratian tulevaisuudesta

Timo HyvönenUutisarkisto

Useat virkamiesten perusteluina esittämät päätökset ovat vailla lainvoimaa. Senaatintorilla järjestetään kansanjuhla 22.11. ja 8.12.2021 lähidemokratian puolesta. Helsingin kaupungille on toimitettu elokuussa kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Helsinki-Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Kansanäänestykseen esitetään kyllä/ei-kysymystä: “Tuleeko Helsinki-Malmin kenttä säilyttää ilmailukäytössä?” Aloitteen vireillepanijoita ovat ylipormestari … Read More

Väliaikainen rakennuslupa-asia viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt jättää käsittelemättä Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen lentokenttäalueelle suunnitellusta rekkaharjoittelualueesta. Toteutuessaan hanke tuhoaisi kentän niittyaluetta laajalti. Kysymyksessä on asemakaavan vastainen toiminta, jota ei ole alun perin esitetty alueen ns. ”korvaavana toimintana”. Onkin epäselvää, millä perusteilla lentokenttäyhdistyksen … Read More