Avoin kirje Helsingin kaupungille Helsingin kaupunginvaltuutetuilta

loka 23, 2019

Julkaistu 23.10.2019

Hyvä pormestari Jan Vapaavuori ja kaupungin virkamiehet,

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut olemme huolissamme Helsingin yrittäjäystävällisyydestä, kulttuurimaineesta ja luontoarvoista. Helsingin kaupungin jyrkkä asenne ainutlaatuiseen Helsinki-Malmin lentoasemaan ja sen ilmailutoimintaan on käsittämätön. Asiasta on tullut periaatteellinen vääntö, jolla ei ole enää tekemistä asuntorakentamistarpeiden kanssa.

Lentokentän toimijat ovat ottaneet yhteyttä meihin ja kertoneet, että kaupunki ei suostu keskusteluun asiassa. Tämä ei voi olla Helsingin tapa toimia. Tilanne tulee rauhoittaa ja taata yrittäjien elinkeinojen jatkuvuus. Helsinki tarvitsee ilmailua, ja ilmailu tarvitsee lentokenttää. Pienilmailun liikenneyhteys ja elinkeino täytyy säilyttää Helsingissäkin, koska älykäs ilmailu kehittyy nopeammin kuin kukaan osasi vielä hetki sitten aavistaa.

Lentoaseman yrittäjät ovat akuutin kriisin äärellä. Liiketoimintaa ei saa lopettaa estämällä lentotoimintaa, sillä alueelle ei ole vielä vuosiin muuta tarvetta. Eduskunnan edellyttämiä korvaavia toimintamahdollisuuksia ei ole toteutettu Helsingin seudulle. Kaupungin tulee vaatia valtiota toteuttamaan eduskunnan lausuman mukaiset vaihtoehdot.

Malmin lentokenttäalueen luonto on tärkeä koillisen asukkaille ja koko kaupungille. Olemme kuulleet luontoasiantuntijoiden järjestämillä kaavakävelyillä uhanalaisista eliölajeista, jopa direktiiveillä suojelluista. Lentokenttä on muotoutunut Helsingissä ainutlaatuiseksi luontokeitaaksi. Asiantuntijoiden mukaan sen säilyttäminen on käytännössä mahdotonta, jos alue käytetään suunnitellusti asuntorakentamiseen. Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä tulee kunnioittaa ja huomioida luontoarvot erityisesti alueen suunnittelussa. Tätä varten on tehtävä tarkka ympäristövaikutusten arviointi, jossa tutkitaan uusien tietojen valossa myös alueen rakennettavuus, rakentamisen päästöt ja myrkylliset sulfidisaviesiintymät Helsingin yhden pohjavesialueen vierellä.

Lentokenttä on stadilaisille tärkeä kulttuuriperinnön, muistojen ja elämänkulun asia. Lapsuudenmuistot lentomatkoineen, polttarilennot ja innosta kirkuvat laskuvarjohyppääjät ovat osa tätä maailman kulttuuripiireissä tunnustettua lentoasemakokonaisuutta. Tämän potentiaalisen Unesco-kohteen suunnittelua on tarkennettava niin, että kulttuuriarvot säilyvät.

Helsinkiläiset ovat vaatineet toistuvasti joukoittain lentoaseman säilyttämistä. Kaupungin strategian mukaisen kuntalaisten kuulemisen tulee toteutua myös käytännössä eikä vain paperilla. Kaupungille on tehty useita aloitteita asiasta, jopa Suomen suurin kuntalaisaloite, jonka valtuusto hylkäsi vedoten edustukselliseen demokratiaan. Kansalaisten ääntä tulee kuitenkin kuulla myös vaalien välissä. Kuntalaisten enemmistön mielipidettä ei saa tuomita tutkimatta.

Tällä hetkellä kuntalaiset vaativat kunnallista kansanäänestystä siitä, pitäisikö lentokentän ilmailukäyttöä jatkaa vai ei. Monet helsinkiläiset ovat allekirjoittaneet aloitteen kannastaan riippumatta, sillä he haluavat vaikuttaa asiaan suoraan. Jokaisen valtuutetunkin tulisi allekirjoittaa aloite, onhan kyse kansalaisdemokratiasta. Vaadittu neljän prosentin osuus (22 000) kuntalaisista täyttyy väistämättä lähiaikoina lukuisten kansalaisaktiivien ansiosta.

Tilanteen ollessa näin sekava tulee kaupungin välittömästi vapauttaa yrittäjät akuutin uhan alta ja ottaa aikalisä. Lentotoiminnan mahdollistavia vuokrasopimuksia pitää jatkaa vähintään kahdella vuodella. Valtion kanssa on ryhdyttävä neuvotteluihin vaatien velvoitteiden toteuttamista. Lentokenttäalueen voisi vaihtaa esimerkiksi kaupunkirakenteen sisällä olevaan Ilmalan alueeseen, kun junavarikot siirretään nyt pois Helsingistä.

Rakennusmaata Helsingissä on tarpeeksi vuosikymmeniksi, joten kiirettä Malmin asuntorakentamisen kanssa ei ole. Pitkät hallinto-oikeuskäsittelyt eivät ole kenenkään etu. Suunnitellaan nyt kunnolla eikä hätäillä.

Helsingissä 23.10.2019

Outi Alanen (Vas)

Sirpa Asko-Seljavaara (Kok)

Eva Biaudet (Sfp/Rkp)

Mika Ebeling (KD)

Laura Finne-Elonen (Sfp/Rkp)

Juha Hakola (Kok)

Jussi Halla-aho (PS)

Joel Harkimo (Liik)

Nuutti Hyttinen (PS)

Atte Kaleva (Kok)

Tapio Klemetti (Kok)

Laura Kolbe (Kesk)

Pia Kopra (PS)

Kauko Koskinen (Kok)

Terhi Koulumies (Kok)

Heimo Laaksonen (Kok)

Sami (Frank) Muttilainen (Vas)

Björn Månsson (Sfp/Rkp)

Jarmo Nieminen (Vihr)

Jussi Niinistö (Sin)

Mia Nygård (Kok)

Dennis Pasterstein (Kok)

Jaana Pelkonen (Kok)

Terhi Peltokorpi (Kesk)

Petrus Pennanen (Pir)

Pekka Puska (Kesk)

Mika Raatikainen (PS)

Marcus Rantala (Sfp/Rkp)

Mari Rantanen (PS)

Mirita Saxberg (Liik)

Juhani Strandén (PS)

Sampo Terho (Sin)

Kimmo Tiilikainen (Kesk)

Matias Turkkila (PS)

Ulla-Marja Urho (Kok)

Tuomo Valokainen (sit/SD)

Mauri Venemies (KD)

Sinikka Vepsä (SD)

Paavo Väyrynen (STL)

Lisäksi asiaa tukevat seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut:

Toni Ahva (Sin)

Perttu Hillman (Kok)

Kuntalaisaloite helsinkiläisille: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466