Finavia Oyj:n omistajastrategiset linjaukset

Timo Hyvönen

Finavia toimii siten, että lentoasemaverkko säilyy toimivana ja nykyisen laajuisena