Eduskunnan Lex Malmi -lausuma pysyy edelleen voimassa

joulu 11, 2020

Hallituksella edelleen vastuu Malmin lentotoiminnan jatkumisesta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi 11.11.2020 mietintönsä hallituksen vuosikertomuksesta 2019. Mietinnössään valiokunta vahvisti Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen pitää Lex Malmi -lausuma voimassa. 

Hallitus oli esittänyt, että joidenkin Etelä-Suomen lentokenttien kunnostukseen vuosina 2018 ja 2019 myönnetyt määrärahat olisivat täyttäneet lausuman vaatimukset. Valiokunnat toteavat perustellusti, etteivät nämä toimenpiteet kuitenkaan takaa yleisilmailun jatkumista Helsingin seudulla. 

Ministeriö on jo kahtena vuonna vedonnut näihin investointeihin Malmin korvaajina, mutta eduskunta on ne hylännyt. Hallituksen on siis tehtävä nyt konkreettisia toimenpiteitä asian eteen.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen kiirehtii hallitusta toimiin, sillä tilanne on kriittinen: 

”Suomen ja pääkaupunkiseudun yleisilmailun tilanne kriittinen. Helsingin kaupunki uhkaa panna toimeen Malmin kentän ilmailutoiminnan häätämisen, vaikka kiitotien vuokrasopimusriidan tuomioilla ei ole lainvoimaa oikeuskäsittelyjen ollessa kesken. Hallituksen on sovittava välittömästi Malmin toiminnan jatkoajasta. Vastuu on liikenne- ja viestintäministerin.”

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt vuonna 2020 digi-ilmailun kehityshankkeen, https://www.lvm.fi/-/digi-ilmailun-tyoryhma-digitaalisen-tiedon-hyodyntaminen-avainasemassa-ilmailun-kehittamisessa-1235181 . Ilman lentokenttää Suomen pääkaupunki jäisi ulos koko hankkeesta.

Nykyinen valtionvarainministeri Matti Vanhanen totesi syksyllä 2019 seuraavaa: ” Tämä verkosto tarvitsee lentopaikan myös Helsingissä tai sen lähellä. Muuten verkosto jää torsoksi. Ei tarvitse erikseen sanoa, että Malmin kohtalo surettaa sekä kulttuurihistoriallisesti että erityisesti siksi, että olemme rajaamassa ilmailun kehittymisen mahdollisuuksia niin paljon.”

Helsinki-Malmin lentoasema on ollut vuonna 2020 välillä jopa Suomen vilkkain lentokenttä ja yleisestikin edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentopaikka lähes 40 000 vuosioperaatiollaan. Kenttä on runsaan 100 lentokoneen kotikenttä. Lex Malmi -kansalaisaloitteen allekirjoitti parissa kuukaudessa runsaat 56 000 suomalaista. 

Vireillä oleva kuntalaisaloite 6466 kunnallisesta kansanäänestyksestä koskien Malmin ilmailukäyttöä on ylivoimaisesti Suomen suurin lähes 29 000 kannattajallaan. Aloite tuodaan valtuustokäsittelyyn heti huhtikuun 2021 kuntavaalien jälkeen.

Lentokenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen johdosta. Esitys on käsittelyssä ympäristöministeriössä.

Eduskunnan lausuma Lex Malmista:
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/EK+5/2018 – ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Tarkastuslautakunnan mietintö, joka vahvistaa lausuman säilymisen voimassa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TrVM_6+2020.aspx

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LiVL_6+2020.aspx