Eduskunnan Lex Malmi -lausuma pysyy voimassa

joulu 4, 2019

Uudelle hallitukselle vastuu Malmin lentotoiminnan jatkumisesta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi 3.12.2019 mietintönsä hallituksen vuosikertomuksesta 2018. Mietinnössään valiokunta vahvisti Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen pitää Lex Malmi -lausuma voimassa. 

Hallitus oli esittänyt, että joidenkin Etelä-Suomen lentokenttien kunnostukseen vuonna 2018 myönnetyt määrärahat olisivat täyttäneet lausuman vaatimukset. Valiokunnat toteavat perustellusti, etteivät nämä toimenpiteet kuitenkaan takaa yleisilmailun jatkumista Helsingin seudulla. 

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen kiirehtii uutta hallitusta toimiin heti, kun se on nimitetty. 

”Hallitustilanne on hankala, mutta Suomen ja pääkaupunkiseudun yleisilmailun tilanne kriittinen. Helsingin kaupunki uhkaa panna toimeen Malmin kentän vuokrasopimusten irtisanomisen, vaikka sillä ei ole lainvoimaa oikeuskäsittelyjen ollessa kesken. Hallituksen on sovittava välittömästi Malmin toiminnan jatkoajasta. Vastuu on liikenne- ja viestintäministerin.”

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen toteaa valtiovallan näkökulman Suomen lentokenttäverkostoon.

”Tämä verkosto tarvitsee lentopaikan myös Helsingissä tai sen lähellä. Muuten verkosto jää torsoksi. Ei tarvitse erikseen sanoa, että Malmin kohtalo surettaa sekä kulttuurihistoriallisesti että erityisesti siksi, että olemme rajaamassa ilmailun kehittymisen mahdollisuuksia niin paljon.”

Vanhanen puhui asiasta Suomen Ilmailuliiton 100-vuotisjuhlapuheessaan lauantaina 30.11.2019. 

Helsinki-Malmin lentoasema on edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentopaikka lähes 40 000 vuosioperaatiollaan. Kenttä on runsaan 100 lentokoneen kotikenttä. Lex Malmi -kansalaisaloitteen allekirjoitti parissa kuukaudessa runsaat 56 000 suomalaista. 

Vireillä oleva kuntalaisaloite 6466 kunnallisesta kansanäänestyksestä koskien Malmin ilmailukäyttöä on ylivoimaisesti Suomen suurin lähes 24 000 kannattajallaan. Helsingin päävaltuustopuolueet ovat ilmoittaneet hylkäävänsä aloitteen, jos se tuodaan valtuustokäsittelyyn.

Lentokenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen johdosta. Esitys on käsittelyssä ympäristöministeriössä.

Eduskunnan lausuma Lex Malmista:
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/EK+5/2018 – ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö:
https://www.eduskunta.fi/…/Lausunto/Sivut/LiVL_3+2019.aspx

Tarkastusvaliokunnan mietintö:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TrVM_5+2019.aspx?#LausumaKannanottoOsa

Puhemies Vanhasen puhe 30.11.2019:
https://www.ilmailuliitto.fi/2019/11/30/valtiovallan-tervehdys-100-vuotiaalle-suomen-ilmailuliitolle/