Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta edellyttää hallitukselta toimia Helsinki-Malmin lentoasema-asiassa.

loka 3, 2021

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä hallituksen toimenpiteitä Malmin lentoaseman suhteen riittävinä. Valiokunta hylkäsi hallituksen esityksen lausuman poistamisesta toteutettuna.

Hallitus perusteli asiaa Etelä-Suomen lentokentille myöntämillään rahallisilla tuilla, jotka kuitenkin on käytetty lähinnä kenttien vuosikymmenten aikana syntyneen korjausvelan maksuun eli kenttien kunnostukseen. Tukien myöntämiseen ei ole kytketty velvoitteita Malmin toimintojen siirtymisen tuesta. Lähikenttien ympäristöluvat eivät salli edes murto-osan Malmin toimintojen siirtymistä niille.

Käytännössä Malmin toimintojen turvaaminen edellyttää Malmin lentoaseman avaamista ilmailukäyttöön tai kokonaan uuden lentoaseman rakentamista pääkaupunkiseudulle. Malmin kulttuuri- ja luontoarvoja ilmailutoimintojen siirto ei turvaa. Suomen Ilmailuliitto on esitellyt hallitukselle ja eduskunnalle suunnitelman uudesta lentokentästä Helsingin itäpuolelle. Valtio ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin asiassa.

Valiokunnan perustelut. 

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää lausumaa edelleen tarpeellisena ja on huolissaan lupamenettelyihin, kuten ympäristölupiin, liittyvistä toimintoja koskevista rajoituksista eri lentopaikoilla. Asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen mukaan hallituksen vuosikertomuksessa tarkoitettuja valtionavustuksia saaneiden kenttien ympäristöluvat asettavat rajoituksia sille, kuinka paljon toimintaa kentillä saa olla, ja käytännössä nämä rajoitukset eivät tällä hetkellä mahdollista Malmin kentän toimintojen siirtymistä näille korvaaville kentille. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tekevät yhteistyötä sekä keskenään että myös niiden toimialaan kuuluvien viranomaisten ja lentopaikkojen kanssa lupaehtojen asettamien ynnä muiden vastaavien ongelmien ratkaisemiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua eduskunnan lausuman tarkoituksen mukaisesti. 

Lex Malmi -kansalaisaloite

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_1+2017.pdf

Hallituksen vuosikertomus – Liite 3 (sivu 109)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163054