Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyä kantelua täydennetään

loka 25, 2016

Malmin lentoaseman ystävät ry lähetti viime viikolla eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Finavian ja LVM:n päätöksenteosta. Tämän jälkeen ilmenneiden asioiden johdosta kantelua täydennetään seuraavasti.

Valtioneuvosto on asettanut valtion toimintojen vetämiselle Malmin lentoasemalta selkeät edellytykset. Edellytykset eivät toteudu. Oikeusasiamiehen aiemman ratkaisun mukaisesti Finavian julkiseen hallintotehtävään kuuluvat

1) valtion lentoasemaverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten;

2) Suomen lennonvarmistusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään;

3) aluevalvonta-, valmius- ja pelastustehtävät, varautumista ja huoltovarmuutta koskevat velvoitteet.

Lisäksi aiemmassa ratkaisussa todetaan, että ilmailulainsäädäntö ja useat velvoittavat EU-sääntelyt on huomioitava Finavian ja Liikenne- ja viestintäministeriön toiminnassa (Dnro 1634/2/12).

Luonteeltaan nämä säännökset ovat kansainvälisiä, valtion tasoisia ja ylikunnallisia samoin kuin Malmin lentoaseman merkitys Suomen ilmailulle. Eduskunnan oikeusasiamieheltä pyydetään aiempien kysymysten lisäksi ratkaisua siitä, onko Helsingin kaupungilla toimivaltaa asiassa eli voiko kaupunki kaavoittaa aluetta, johon kohdistuu e.m. kansainvälisiä ja valtakunnallisia velvoitteita.