Eduskunnassa lakialoite Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon 19.10.2021

Timo HyvönenUutisarkisto

Eduskunta käsittelee tiistaina 19.10.2021 lakialoitetta Malmin lentokenttäalueen liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon. Käytännössä lakialoite muuttaa Sipoonkorven kansallispuiston rajausta.  

Rajausta muutettaisiin siten, että kansallispuistoon liitettäisiin ns. Malmin lentokentän alue, sen uhanalaiset niityt ja ympäristön metsäalueet sekä Longinojan valuma-alueet (169 hehtaaria).  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Lakialoite on perusteltu hyvin perusteellisesti, ja sen on allekirjoittanut 56 kansanedustajaa.

Aloitteen voi lukea eduskunnan palvelusta – https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_22+2021.aspx