Eduskuntavaalit 2023: Helsingin vaalipiiri

  • Home
  • Eduskuntavaalit 2023: Helsingin vaalipiiri

Vaalikyselyn pääsivulle »

Piraattipuolue

Satu Immonen, Piraattipuolue, Helsinki, 5:

Malmin lentokenttä olisi ollut hyvä säilyttää toiminnassa, koska muuta vastaavaa ei näillämain ole. Alueen luontoarvoja tulee suojella ja suunnitellut asunnot rakentaa muualle. Maaperä on huonoa ja siihen on kallista rakentaa, lisäksi Helsingissä on vielä paljon tilaa asunnoille muuallakin.


Aki Oksala, Piraattipuolue, Helsinki, 14:

Malmin kenttä on tärkeä paikka yleisilmailulle, lentokoulutukselle ja ansiolentotoiminnalle Suomessa. Se on yksi Euroopan vanhimmista ja parhaiten säilyneistä sotia edeltävän ajan lentoasemista. 


Samuel Peiponen, Piraattipuolue, Helsinki, 15:

Malmin lentokenttä, kuten muutkin Suomen lentokentät, on merkittävä osa Suomen infrastruktuuria ja sitä on ylläpidettävä ja toimintaa jatkettava tavalla tai toisella. Harrastus- ja koulutustoimintaan sekä pienkonematkustukseen Malmin lentokenttä on huomattavan tärkeä. Helsinki-Vantaan lentoasema on kaikkine kansainvälisine lentoineen tärkeä omalla sarallaan, mutta juuri tämän vuoksi Suomessa on oltava mahdollisuus myös muuhun kuin tähän käyttöön soveltuvaa lentokenttäinfraa. Tulevaisuudessa kentän merkitys todennäköisesti korostuu entisestään uusien lentomatkustustapojen kehittyessä. Tällaiset kentät eivät saa jäädä kaupunkirakentamisen jalkoihin. Helsinkiä ja samoin muuta Suomea on kehitettävä monipuoliseen asumiseen, harrastukseen ja työntekoon. Malmin lentokenttä on säilytettävä alueena ja toiminnan pysyvyys on varmistettava!


Elias Vartio, Piraattipuolue (sit.), Helsinki, 20:

Pidän Malmin lentokenttää arvokkaana sekä kulttuurihistoriallisesti että luontoarvojen kannalta. Malmin lentokenttä on tarjonnut erinomaiset puitteet lentoharrastukselle viime vuosikymmeninä ja on sääli että tämä on toistaiseksi tullut päätökseen. Vastaavia puitteita ei ole pääkaupunkiseudun lähistöllä ja vain pieni murto-osa toiminnasta on onnistunut siirtymään muualle. Vaikka asiasta on jo päätetty moneen kertaan, näen itse että asuntoja voisi rakentaa myös muualle kuin tällaiselle ainutlaatuiselle kulttuurihistorialliselle alueelle, jonka ympäristö- ja arvot tulevat nyt myös todennäköisesti kärsimään merkittävästi. Mieluummin näkisin, että asumisrakentamista voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ylöspäin, jo olemassa olevilla asuinalueilla siten että luontokohteet ja virkistysalueet säilyisivät ihmisten käytössä. Tästä syystä toivoisin, että Malmin lentokenttä voitaisiin säilyttää ja pyhittää alkuperäiseen käyttöön.

Mikäli ilmailuperinnettä onnistutaan vielä jatkamaan kaikesta huolimatta, toivoisin että yhä enenevissä määrin voitaisiin siirtyä ympäristöystävällisimpiin käyttövoimaratkaisuihin, kuten vaikkapa sähkölentokoneisiin ja drooneihin. Muualla maailmassa on jo esimerkkejä kaupallisista sähkölentokoneista.

Tilannekuvaa saattaa mahdollisesti vaikuttaa myös Finnairin heikentynyt asema lentomatkailussa, Venäjän ilmatilan ollessa nykyisin käytännössä suljettu. Tässä olisi hyvä selvittää voitaisiinko Helsinki-Vantaan nyt käyttämättä jäänyttä kapasiteettia jossakin määrin tarjota myös Malmin lentokenttää käyttäneille.


Liberaalipuolue

Aarne Leinonen, Liberaalipuolue, Helsinki, 33:

Malmille pitää rakentaa asuntoja.

Kysymys ei kuulu eduskunnalle ja kaupunginvaltuustokin on tehnyt jo päätöksen. Helsingin kaupungin pitäisi kaavoittaa alueelle enemmän neliöitä kuin nykyisessä kaavassa on. Maankäyttöä pääkaupungissa pitää tehostaa ja Malmin lentokenttä ei ole tehokasta maankäyttöä markkinahinnalla tarkasteltuna. Lentoharrastajat ja kouluttajat löytävät vaihtoehtoisia paikkoja siellä missä maa on halvempaa ja jossa he ovat valmiita maksamaan maankäytön todellisen hinnan. Lentämisen teemaan liittyen lentopolttoaineiden veroja pitäisi nostaa samalla kun polttoaineiden haittaverotusta nostetaan.


Ruotsalainen kansanpuolue

Eva Biaudet, RKP, Helsinki, 86:

Olen kaikissa eri päätösvaiheissa, jossa minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa, toiminut Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta sekä kaupunginvaltuustossa että eduskunnassa.

Viimeksi, ja ehkä viimeiseksi yritykseksi muuttaa tehtyjä päätöksiä, oli jättämäni perusteltu lakialoite luonnonsuojelualueen perustamiseksi Malmin lentokenttäalueelle. Lakialoite lähetettiin täysistunnossa käydyn lähetekeskustelun jälkeen lakivaliokuntaan. Valiokunta ei ehtinyt käsitellä asiaa ja aloite on siten nyt rauennut. Lakialoite on kuitenkin erittäin perusteellinen tietopaketti alueen korvaamattomista luontoarvoista, mm. niittyjen ja eläinlajiensa puolesta. Suojelu olisi mahdollistanut pienlentokenttätoiminnan jatkumisen sähkölentokoneilla.

Laaja kansalaismielipide on Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla, ja kansalaiset kautta maan ovat tukeneet lakialoitetta.

Laajalla pääkaupunkiseudulla ei tällä hetkellä ole käytettävissä lainkaan aikataulutonta kevyttä lentoliikennettä joustavasti palvelevaa kiitotiekapasiteettia, vaikka yhteydet juuri pääkaupungin ja maakuntien välillä ovat tulevaisuuden ilmatieverkostolle erityisen tärkeitä.

Kuten sanotte,  Malmin lentokenttä on kuitenkin edelleen eheä ja palautettavissa sähköiseen pienlentokoneiden käyttöön, jota lähitulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan.

Tulen toiminaan sen puolesta, jos asia tulee uudestaan päätettäväksi.


Oona Hagman, RKP, Helsinki, 91:

Olen puolustanut Malmin lentokentän säilyttämistä Helsingin kaupungin valtuustokauden alusta lähtien jokaisen tilaisuuden tullen monestakin syystä. Kävin tutustumassa toimintaan juuri ennen sulkemista ja pääsin (suuresti lentopelkoisena) kolmen hengen pienkoneella tutkailemaan Helsinkiä yläilmoista. Hieno kokemus, nauroimme paljon, lähinnä lentopelolleni.


Emmi Piippo, RKP, Helsinki, 96:

Mielestäni kentän toimintaa ei olisi tullut lakkauttaa eikä aluetta muuttaa asuinkäyttöön. Helsingistä ei olla ainoastaan viemässä lentokoneita ja korvaamattoman arvokasta kulttuurihistoriallista kohdetta. Malmi menettää samalla kaupunginosansa sielun, asukkaiden kohtaamispaikan sekä alueen ainoan nähtävyyden. Sitoudun työskentelemään kentän puolesta.


Marcus Rantala, RKP, Helsinki, 98:

Olen jokaisessa äänestyksessä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa tukenut Malmin lentokentän jatkoa. Helsinki ja Suomi tarvitsee toimivan kakkoskentän pääkaupunkiseudulla. Malmin lentokentän sulkeminen on virhe.


Satu Roberg, RKP, Helsinki, 101:

Olen ollut Malmin lentokentän tuhoamista vastaan. Olen myös kirjoittanut tästä ja muista ongelmista Helsingin rakentamisessa. 

Mielipiteeni ei ole muuttunut. Olen yhä Malmin lentokentän puolustaja. En näe mitään syytä, miksi kentän toiminta pitää lakkauttaa ja alue muuttaa asuinkäyttöön.

Kentän käyttötarve nyt ja etenkin tulevaisuudessa, luontoarvot  ja asuinalueen rakentamisen kalleus eivät millään muotoa puolla kentän tuhoamista. Tarvitsemme toki asuinrakentamista, mutta alueita meillä on muuallakin.


Liike Nyt

Rene Ertomaa, Liike Nyt, Helsinki, 111:

Olen vastustanut ajatusta Malmin kentän toiminnan lopettamisesta käytännössä siitä asti, kun asia on ensimmäisen kerran tullut julkiseen keskusteluun.

Näin paljasjalkaisena stadin kundina olen pikkupojasta asti käynyt aika ajoin Malmilla erilaisissa lentoaiheisissa tapahtumissa, ja näin ollen kokenut Malmin edustavan Helsingin kulttuuriperinnettä. Sen lisäksi että siellä on monenlaista aktiivista toimintaa. Koska olen asunut vuosikausia Suomen ulkopuolella, olen konkreettisesti todennut kuinka tärkeää on että esim. Helsingin kokoisessa kaupungissa on toinenkin kenttä. Koskaanhan ei voida tietää, josko varakentälle tulee tarvista. Eli Malmin kenttä on säilyttämisen arvoinen jo sellaisenaan.

Toinen perusteeni liittyy politiikkaan, jota Helsingissä on jo pidemmän aikaa ajettu kuin sitä kuuluisaa käärmettä pyssyyn. Eli Helsingin / pääkaupunkiseudun väestömäärän kehitys. Tähänkin otan stadin kundin näkökulman, ja teen sen kysymysmuodossa: miksi Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle pitää saada muuttamaan mahdollisimman paljon ihmisiä? Helsinki ei ole suurkaupunki (ja hyvä niin), eikä siitä pidä väen väkisin sellaista yrittää tehdäkään. Uskokaa pois, tiedän mistä puhun. Huomaankin valitettavan usein kaipaavani lapsuuteni Helsinkiä, joka oli kenties hieman nuhjuisempi ja vähemmän ”dynaaminen” kuin tämä nykyinen, mutta huomattavasti luonteikkaampi. Muistan myös kuinka liikkuminen oli miellyttävämpää kuin nykyään. Kehätiet eivät olleet täyteen ahdetut, ja ratikkalipun sai pikkurahalla. En siis pysty käsittämään, millaista tarkoitusta metropolipolitiikka palvelee.

Näin ollen ajatus Malmin kentän kokoisen asuinalueen rakentamisesta on täysin järjetön. Sen perusteella mitä olen aiheeseen tutustunut, olen ymmärtänyt että alue ei edes sovellu asuinrakentamiseen jo pelkän kantokykynsä vuoksi. Eli jouduttaisiin kuluttamaan merkittävä summa rahaa jo ennen itse rakennustoiminnan aloittamista. Sille rahalle löytyy kyllä fiksumpiakin käyttökohteita.

Yhteenvetona totean, että Malmin kenttä on säilytettävä siinä muodossaan ja toiminnassaan, jossa se on ansiokkaasti palvellut vuosikymmeniä.


Iina Ilmarinen, Liike Nyt, Helsinki, 115:

Malmin lentokenttä tulee säilyttää lentokenttänä ja lentotoiminnan on jatkuttava. Lentokenttä on tärkeä osa Malmia, niin historiallisesti kuin myös ihmisten arjessa. Olen kotoisin Malmilta. Lentotoimintaa on ollut aina ilo seurata ja Malmin lentokentän ympäristö on tarjonnut loistavat ulkoilumahdollisuudet. Muistan lapsuudesta tapahtumat lentokentällä, samoin DC-3:n kyydin ja äänen ilmassa.
Malmin lentokenttä tarjoaa perheille kokemuksia, harrastajille mahdollisuuksia lähellä ja paikan tapahtumille. Asuinrakennuksia mahtuu muualle, Malmin lentokenttä kuuluu paikalleen.


Mikko Lintunen, Liike Nyt, Helsinki, 122:

Malmin lentokenttä tulee säilyttää. On vastuutonta poistaa käytöstä varakenttää PK-seudulla jo huoltovarmuudenkin kannalta. 

Toissijainen peruste on että maa on niin saastunutta, että sen putsaaminen ja paaluttaminen maksaa enemmän kuin Helsingillä oikeasti on varaa.

Jos pääsen eduskuntaan tulen tekemään töitä sen eteen että tämä päätös pyörretään.


Tomi Virkki, Liike Nyt, Helsinki, 129:

Malmin lentokenttä on säilytettävä. Syitä ovat mm. kulttuurihistorialliset arvot, ympäröivän luontoalueen ainutlaatuisuus sekä lentoliikenteen ja -koulutuksen kehitysnäkymät jo lähitulevaisuudessa.

Lisäksi mikä tahansa laajamuotoinen rakentaminen kyseisen tyyppiselle epävakaalle maaperälle on muutenkin taloudellisesti ja ilmastosyistä täysin perusteetonta. Lentokentän tuhoamis- ja rakentamispäätökset eivät mielestäni perustu järkeviin laskelmiin, vaan lähinnä ideologisiin lähtökohtiin ja yksittäisten tahojen voitontavoitteluun.


Kokoomus

Veli-Pekka Dufva, Kokoomus, Helsinki, 133:

Tällä hetkellä on selvää, että päätökset Malmin lentokentän lopettamisesta on tehty puutteellisilla ja osittain jopa virheellisillä tiedoilla, niin valtiolla kuin Helsingin kaupungissa.

Kentän muuttaminen asumiskäyttöön on kohtuuttoman kallista eikä tule investointina koskaan maksamaan itseään takaisin. Myös kentän ympäristön luontoarvot ovat ainutlaatuiset ja niiden tuhoaminen on anteeksiantamatonta.

Sähköilmailu on tulevaisuutta. Malmin lentokenttä pienenä keskustakenttänä soveltuu tähän hyvin. Myös helikopterikentän sijoittaminen Kivikkoon on resurssien tuhlausta, koska Malmilla on infra jo täysin valmiina.

Malmin kenttä on saatava takaisin sen ainoaan oikeaan käyttöön: lentokentäksi.


Atte Kaleva, Kokoomus, Helsinki, 136:

Olen 44-vuotias kokoomuksen kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, sotatieteen maisteri, kapteeni evp. ja kahden lapsen isä. Olen luvannut äänestää aina Malmin lentokentän puolesta ja sen lupauksen olen myös pitänyt, joskus hyvinkin kovaa ja jopa epäasialliseksi käynyttä ryhmäpainetta vastaan.

Olen Malmin lentokentän ystävien hallituksen jäsen, olen tehnyt Malmin lentokentästä ja sen toimijoista dokumentin, joka on katsottavissa YouTube-kanavallani https://youtu.be/gwFL06I7o20. Olen myös tehnyt Malmin puolesta lukuisia valtuustoaloitteita ja esityksiä.

Tulen jatkossakin tekemään kaikkeni, jotta ilmailutoiminta voisi jatkua ja kaupungin tekemät virheet korjataan. Taistelu Malmin puolesta jatkuu!


Terhi Koulumies, Kokoomus, Helsinki, 138:

Äänestin kaupunginvaltuustossa Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta ja sen puolesta, että siitä olisi pitänyt järjestää kansanäänestys. Eduskuntaan tultuani tein aloitteen, että sille täytyy järjestää edes korvaava kenttä.

On lyhytnäköistä estää ilmailutoimintaa pääkaupungissa varsinkin, kun sähköiseen ilmailuun pitäisi alkaa panostaa huomattavissa määrin. Suomi on jäljessä alueellisten pienlentokenttien kehittämisessä muihin Pohjoismaihin verrattuna.


Jarmo Lindberg, Kokoomus, Helsinki, 141:

Ks. Ilmailu-lehti 1/2023.


Mirita Saxberg, Kokoomus, Helsinki, 148:

Olen pitkän linjan Malmin kentän kannattaja. En ole mukana Helsingin päätöksessä kaavoittaa Malmin lentokenttä asunnoiksi. Edelleen olen sitä mieltä, että Malmin kenttä on säilytettävä lentokäytössä. Olen jättänyt kaupunginvaltuustossa eriävän mielipiteeni Malmin kaavoittamisesta rakentamista varten vuonna 2021.

Uskon, että tulevaisuudessa sähköinen ilmailu on arkipäivää. Suomalaiset liikkuvat luontevasti lentäen etenkin maan sisällä kaupungista toiseen. Helsinki tarvitsee helposti saavutettavan lähikentän, joka operoi maan sisäisiä lentoja ja tuo kansainvälisiä kokousvieraita kaupunkiin. Malmin kentän sijainti ja perinteet ovat korvaamattomat.

Kiristyneessä maan turvallisuustilanteessa lentokentän tärkeys korostuu.

Malmin kenttä on säilynyt luonnon keskellä ja lentokäytössä liki 100 vuoden ajan. Lentokenttä valittiin Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle vuonna 2016. Kenttä on yksi maailman parhaiten säilyneistä toiminnassa olevista lentoasemista toista maailmansotaa edeltävältä ajalta.

Malmin kentän lisäksi ainutlaatuisten kulttuurikohteiden listalla ovat mm. arkeologinen kohde ja kylä Armeniassa, Tallinnassa oleva Patarein merilinnoitus, kääntösilta Ranskassa, luostari Espanjassa, Kampos Kreikassa, sekä Hasankeyfin muinaiskaupunki Turkissa. Nämä Euroopan kaupungit vaalivat kulttuuriperintöään ja juhlistavat niiden historiallisia arvoja. Mitä tekee Helsinki? Tuhoaa kulttuurikohteen ja rakentaa taloja!

Rakennusintoa on hyvin vaikea ymmärtää. Maaperä Malmin kaava-alueella on hankala ja asuintalojen rakennuttaminen poikkeuksellisen hintavaa. On myös hyvä huomata, että asuin- ja liiketilaa voi laajentaa Malmin kentän läheisyyteen siitä huolimatta, että vanhat rakennukset, lentotoiminta ja alueen luonnon monimuotoisuus säilytettäisikin. Rakentaa voi myös helpompiinkin paikkoihin: Helsingissä riittää peltoa ja kaupungin laitamia.

Malmin kentän säilyttäminen olisi paitsi luonto- ja kulttuuriarvojen takia tärkeää, myös taloudellisesti järkevää.


Suomen Kommunistinen Puolue

Arvo Lehtomäki, SKP, Helsinki 161:

Malmin lentokenttä on arvokas rakennettu ympäristökokonaisuus jo maailmankin mittakaavassa. Se pitää ehdottomasti suojella eikä rakentaa täyteen asuntoja. Ymmärtääkseni maapohja ei ole tällaiselle rakentamiselle edes paras mahdollinen. Hakekoot grynderit arvonlisänsä muualta!


SDP

Hilkka Ahde, SDP, Helsinki, 169:

Kahdessakymmenessä vuodessa ei mielipiteeni ole muuttunut. Eli olen edelleen samaa mieltä kuin 2003, että Malmin kenttä olisi tullut säilyttää lentoliikenteelle monestakin syystä.  Ympäristöystävällinen sähkö- ja hybridipohjainen sekä uusiutuviin polttoaineisiin perustuva lentokalusto on jo todellisuutta ja maakuntien välinen lentoliikenne näillä Suomessa lähitulevaisuudessa mahdollista. Myös kulttuuriperintöarvot puoltavat kentän säilyttämistä.

Helsinki tarvitsee kipeästi lisää kohtuuhintaisia asuntoja mutta Malmin lentokenttäalue on väärä tähän tarkoitukseen. 


Kati Jaakonen, SDP (sit.), Helsinki, 179:

Päätös asuntojen rakentamiseen lentokenttäalueelle laajasta vastustuksesta huolimatta oli käsittämätön. Malmin lentokenttä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja sillä on ehdottomasti paikkansa kaupunkikuvassa. Jo lapsena ihmettelin laskuvarjohyppääjiä mummolaan pyöräillessä ja näinpä kerran ilmalaivankin.

Ottaen huomioon maaperän sopimattomuuden rakentamiseen, tulisi päätös perua ja palauttaa lentokenttä alkuperäiseen tarkoitukseensa. 


Perussuomalaiset

Marko Hamilo, PS, Helsinki, 194:

Muuttoliike muualta Suomesta Helsinkiin on kääntynyt kantaväestön paoksi Helsingistä kehyskuntiin. Maahanmuuttoa on monista syistä rajoitettava.

Näiden tekijöiden vuoksi kaupungin kasvuennustetta on pudotettava ja siksi myös Malmin lentokenttä voidaan palauttaa ilmailukäyttöön. Sitä puoltaa myös sähköisen ilmailun nousu.


Tanja Heiskanen, PS, Helsinki, 195:

Tuen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämistä sataprosenttisesti, lukuisistakin syistä.

Alueen erityislaatuinen luonto on syntynyt lentokentän ansiosta. Kentällä elää erittäin uhanalaisen viheryökkösen elinvoimainen kanta. Se on myös kriittisen uhanalaisen heinäkurpan muutonaikainen levähdysalue ja rauhoitettujen lepakoiden (mm. korvayökkö) ravintoalue.

Alueen rakennuttaminen vaarantaisi niittyekosysteemin hyönteislajiston ohella erittäin uhanalaisen Longinojan meritaimenkannan, joka on suurella vaivalla saatu palautettua.

Perhosten laji- ja yksilömäärät alueella ovat korkeat; noin 1 000 eri lajia. Yöperhosten määrä on koko Suomenkin mittakaavassa erityisen suuri. Ympäröivissä metsissä tavataan liito-oravien ohella mm. valkoselkätikkoja ja harvinaisia kääpiä.

Niityt vastaavat kymmeniä prosentteja Helsingin niittypinta-alasta.

Malmin lentoaseman maasto on haasteellista rakennusmaata. Alueella tehdyt satunnaiskairaukset ovat paljastaneet maaperässä olevan rikkihappo- eli sulfidisavea. Pehmeälle maapohjalle rakentamisen on arvioitu edellyttävän yli 14 000 kilometrin verran teräsbetonipaalua, joiden valmistaminen vastaa kolmasosaa koko Suomen vuotuisesta sementtituotannosta. Tämä puolestaan merkitsee yli 350 000 tonnin hiilidioksidipäästöjä.

Malmin lentoasema olisi säilyessään merkittävä osa sähköisen lentämisen tulevaisuutta. Sähköisen lentämisen etuja ovat edullisuus, päästöttömyys ja hiljaisuus. Pienemmillä koneilla lentäminen mahdollistuu. Tämä tukee pieniä liikennevirtoja maakunnista Helsinkiin ja muualle. Koska sähköinen lentäminen on hiljaista, kentät pystyvät olemaan asutuskeskusten lähistöllä. Tämä puolestaan vähentää siirtymisistä aiheutuvia päästöjä. Tunnin etäisyydellä Helsingistä on yli 30 lentokenttää, jonne sähkökoneella voidaan lentää.

Ruotsissa kehitteillä oleva ES-19 pystyisi operoimaan Malmilta. Se vaatii 750 metrin kiitoradan (Malmi 1 280 m). Koneella voisi operoida myös lukuisilta maakuntakentiltä. Konetyyppi on määrä ottaa käyttöön vuonna 2026.

Malmin kenttää tarvitaan niin maakuntien lentoyhteyksien varmistamiseen, harjoittelukenttänä ja huoltovarmuussyistäkin varakenttänä.

Lopuksi: Eduskunnan liikennevaliokunta antoi vuonna 2018 Lex Malmi -mietintönsä. Mietintöön kirjattiin ponsi, jonka mukaan ”eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä”. Tällaisia korvaavia lentokenttätoimintoja ei ole vielä kyetty turvaamaan.


Marleena Isomaa, PS, Helsinki, 197:

Perussuomalaisena ehdokkaana olen ollut Malmin kentän säilyttämisen puolella. Mielestäni alueen ottaminen asuinrakennuskäyttöön on kallis, epäekologinen ja kulttuuriarvoiltaankin väärä ratkaisu.


Esa Korkia-aho, PS, Helsinki, 200:

Pyynnöstänne kommentoida Malmin lentokentän kohtaloa, haluan sanoa, että Malmin lentokenttä tulisi palauttaa entiselleen ja jatkaa lentotoimintaa siellä.

Olin jo kunnallisvaaleissa ehdolla ja jo silloin puolustin Malmin kentän säilyttämistä lentotoiminnalle.
Olen Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnassa varajäsenenä ja myös siellä olen puolustanut kenttää silloin, kun sinne on suunniteltu jotain sinne kuulumatonta, kuten frisbeegolfkenttää.

Ensimmäiseksi on todettava se, että Malmin kenttä on osa Helsingin ja koko Suomen historiaa, joka tulisi säilyttää. Yhden rakennuksen tai kyltin säilyttäminen muistomerkkinä on lähinnä huono vitsi.

Helsinki tarvitsee oman lentokentän Helsinki-Vantaan kentän lisäksi. Näin on toimittu monessa muussakin kaupungissa Euroopassa. Kentälle on monessa suhteessa tilausta. Sähköisen lentotoiminnan kehittäminen, liikematkailu pienkoneilla, sairaankuljetuslennot jne. Ilmailumuseo voitaisiin sijoittaa Malmin yhteyteen. Puolustusvoimat voisivat hyödyntää kenttää.

Maapohja on moneen kertaan todettu huonoksi ja kalliiksi ratkaisuksi rakentamiselle. Maata rakentamiselle löytyy kaupungista muualtakin ja kenelle näitä asuntoja rakennetaan? Helsingistä muutetaan pois, joten asuntopulaa ei ole.

Hallitus on pettänyt ilmailun toimijat, kuten Helsingin kaupungin päättäjätkin ovat tehneet. Äänestäjien vaatimukset kentän säilyttämiseksi ovat kaikuneet kuuroille korville.

Malmin kentän luonto ja ulkoilualueet ovat myös korvaamattoman tärkeitä alueen asukkaille.
Palauttamalla lentotoiminta ja kehittämällä Malmin kenttää kaupunki saa siitä paljon suuremman hyödyn ja tuloja. Malmilla asuvana kentän säilyttäminen on itselleni sydämen asia.


Teija Makkonen, PS, Helsinki, 203:

Olen edelleen on sitoutunut tukemaan Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä.

Malmin kenttä ja alue on erittäin tärkeä kulttuuriperintöarvojen, luonto- ja ympäristöarvojen sekä yleisilmailun tulevaisuuden takia. Myös asukkaiden enemmistön mielipide puoltaa, että Malmin lentokenttä tulisi säilyttää ilmailukäytössä asuntorakentamisen sijaan.


Mika Raatikainen, PS, Helsinki, 206:

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtajana tietenkin kannatan Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytöstä ja taistelen sen puolesta – kuten aina ennenkin!!


Mari Rantanen, PS, Helsinki, 207:

Seison edelleen sen takana, että Malmin lentokentän aluetta ei tule rakentaa vaan säilyttää ilmailukäytössä arvokasta luontoa suojellen.


Marika Sorja, PS, Helsinki, 209:

Jos minusta olisi kiinni, Malmin lentoasema olisi pysynyt lentokäytössä ja olisi lentokenttä vielä tulevaisuudessa. 

– Maan pääkaupungilla oltava oma lentokenttä jo huoltovarmuudenkin kannalta.

– Historialliset arvot, niitä ei pidä sivuuttaa.

– Luonto-arvoja unohtamatta.

– Ilmailuharrastusta ei tule myöskään unohtaa.

– Kaiken lisäksi älytön paikka asuinrakentamisen kannalta. Eikä Helsinki tarvitse yhtäkään tulevaa slummia lisää.


Nina Strandén, PS, Helsinki, 210:

Malmin lentokentällä on suuri kulttuurihistoriallinen ja museoarvo, lisäksi sillä on ainutlaatuiset luontoarvot ja upeat mahdollisuudet virkistyskäyttöön. Lisäksi kentällä on perinteisesti järjestetty erilaisia autoilu- ja muita tapahtumia, ja lentokentällä toimii useita erilaisia yrityksiä. 

Malmin lentokentälle on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, ei pelkästään virkistyskäyttöön, vaan myös lentokäyttöön, varsinkin kun sähköinen lentäminen yleistyy. Lentokentän ainutlaatuinen monimuotoinen luonto ja eläimistö on säilytettävä myös tuleville sukupolville. Kentän ainutlaatuisuus on huomattu myös kansainvälisesti.

Lentokenttä ei sovellu asuntoalueeksi, sillä maaperä on liejuista savea, joka vaatii tiheää paalutusta, eikä se silti takaa sitä, etteivät rakennukset ajan myötä ala vajota, kuten kentän läheisyydessä oleville taloille on käynyt. Alueen puhdistaminen myrkyllisestä liejusta on myös erittäin kallista, eikä ole ympäristöllekään ystävällistä.

Olen ajanut Malmin lentokenttäasiaa jo pitkään, olin mukana järjestämässä kuntavaalien aikaan paneelia lentokentän kahvilassa ja minut näkee usein teltoilla päässäni pipo, johon olen kiinnittänyt ison Malmin lentokentän kangasmerkin.

Haluan edelleen pitää asiaa yllä ja pyrkiä vaikuttamaan Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta.


Esa Tahvanainen, PS, Helsinki, 211:

Lentäjänä Malmin kenttä ja yleisesti lähiluontoon suhtautuminen oli yksi tärkeimpiä syitä osallistua näihin vaaleihin ja nimenomaan Perussuomalaisten riveissä, vaihtoehtona muille puolueille, varsinkin Vihreille.

Malmin kenttä tulee lunastaa Suomen valtiolle osaksi tulevaisuuden liikenneratkaisuja.

Monet puolueet antavat kauniita lupauksia, mutta mitä oikeasti tapahtuu esimerkiksi Helsingin lähiluonnolle tai ilmastolle? Puhutaan ilmastonmuutoksesta, luonnonsuojelusta, kestävästä kehityksestä ja vaikka mistä. Sitten kuitenkin ollaan tuhoamassa yhtä Suomen arvokkainta niittyä, jolla asuu tuhatkunta perhoslajia, harvinaisia lintuja, liito-oravia ja niittykasveja. Paikka on luetteloitu 7 uhanalaisimman eurooppalaisen kulttuurikohteen joukkoon.  Malmin käyttö asuntorakentamiseen on puolestaan yhtä älytöntä kuin sen poistaminen lentokäytöstä. En voi nähdä pahempaa ilmastorikosta, kuin paaluttaa savisuo 14 000 km määrällä teräsbetonipaaluja, mikä riittäisi Koreaan ja takaisin sekä tuottaisi noin 300 miljoonaa kiloa turhia hiilidioksidipäästöjä; hyvää rakennusmaata on ihan vieressä itään tai pohjoiseen mentäessä.

Voisimme kehittää päästötöntä ilmailua sähköisillä lentokoneilla maakuntiin tai lähialueille.

Malmin kenttä oli toimiessaan Suomen toiseksi vilkkain kenttä noin 40-50 000 nousulla ja laskulla vuosittain. Ei todellakaan noin 70 lentäjän käytössä, kuten liikenneministeri Merja Kyllönen uskoi, vaan siellä oli noin 70 lentokonetta, joilla esimerkiksi kerhojen käytössä kymmeniä lentäjiä konetta kohti. Hyvinkää, Pyhtää tai Nummela ei voi sitä koskaan korvata. Vastaavasti voisi sanoa, että Suomen rautateitä käyttää vain 200 ihmistä, kun tarkoitetaan, että meillä on noin 200 henkilöjunaa.
Lentoliikenne on saatu näyttämään joidenkin tahojen toimesta erittäin ympäristöepäystävälliseltä ja haitalliselta. Mutta jos nyt sattuisitte, kaikesta huolimatta, olemaan matkalla Los Anglesiin, Australiaan, Keniaan jne. niin saatatte hyvinkin arvostaa lentokonetta matkustusmuotona. Juuri tätä kirjoittaessani tuli ulos Yle:n MOT-ohjelma, jossa tutkija kertoi lentokoneen energian kulutuksen olevan 16-kertainen junaan verrattuna. Tästä puuttui kuitenkin täysin tiedot, kuinka tämä on laskettu. Toiseen suuntaan oleva ääriesimerkki: tyypillinen IC-juna kuluttaa sähköä 1000-1400 kWh sadalla kilometrillä, mutta sähköllä toimiva 2-paikkainen lentokone vain noin 12 kWh. Jotta energian kulutus olisi 16-kertainen sähköjunan eduksi, junassa pitäisi olla 3200 matkustajaa. Eli kyse on enemmänkin käyttöasteesta. Lentomatkustuksen etuna on myös, ettei tarvitse rakentaa teitä, edes rautateitä. Lentäen saavutetaan helposti 200-500 km/h nopeus, millä on merkitystä ainakin yli 200 km etäisyyksillä.

Yhtenä vaihtoehtona Suomen sisäiseen, ja lähialueille, matkustukseen näkisin sähköisen lentämisen. Meillä voisi olla tulevaisuudessa 20-30 paikkaisia sähköisiä koneita (niitä on jo olemassa) jotka lentäisivät bussiliikenteen tavoin maakuntakentiltä. Eikä pelkästään Helsinkiin vaan vaikkapa Joensuusta Poriin, jos on kysyntää. Ihmiset voisivat syöttää älykkääseen varausjärjestelmään matkustustarpeensa ja koneiden reitit suunniteltaisiin toteuttamaan nämä tarpeet. Malmin kenttä olisi erittäin tärkeä, sillä suuri osa matkustuksesta olisi varmasti edelleen Helsingin ja maakuntakaupunkien välistä, ja siihen tarvitaan kenttä, jolle voi tulla ilman etukäteen sovittua aikataulua pienemmälläkin koneella. Jos Malmin kenttä nyt tuhotaan, jää tämä optio pois myös tulevilta sukupolvilta.


Vihreä liitto

Coel Thomas, Vihreä liitto, Helsinki, 235:

En kannata Malmin lentokentän palauttamista lentokäyttöön. Sinne pitää mielestäni rakentaa asuinalue.

Nykyiset suunnitelmat ovat mielestäni kuitenkin ylimitoitettuja. Alueen metsät ja arvokkaat niityt tulisi suojella rakentamiselta. Metsää tulisi istuttaa oikeastaan lisää ja luoda viheryhteys Lahdenväylän yli Kontulan metsiin. Lentokentän kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset tulee myös säilyttää.

Valtion ei tulisi mielestäni puuttua tähän, vaan tämä on Helsingin oma asia. Tämä ei siis mielestäni ole eduskuntavaalikysymys, mutta kaupunkilaisten edustajana näen kuitenkin tärkeänä ottaa tähän kantaa, kun kerran kysytään.

Kiitos aktivisteille vaikuttamisesta Malmin lentokentän alueen luontoarvojen puolesta, vaikka en lentokentän toimintaa haluakaan tuoda takaisin.


Vapauden liitto

Outi Alanen, Vapauden liitto, Helsinki, 240:

Olen ollut politiikassa aktiivisena vuodesta 2015. Olen puolustanut vahvasti edellisessä puolueessani Malmin lentokenttää luonnonsuojelun puolesta (harvinainen niitty eläimistöineen, lentotoiminnan säilyttämisen puolesta – lentotoiminta tukee alueen omaa biodiversiteettiä ja on oivallinen alue sähköisen lentotoiminnan kehittymiselle sekä ihmisten ulkoilu-/virkistysalue). Olen järjestänyt Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta paneelin luontoaktivistiystäväni kanssa omakustanteisesti ja osallistunut valtuustoryhmille tarkoitettuun kaavakavelyyn, joka todella avasi silmäni.

Malmin lentokenttä on merkittävä historiallinen alue, jota ei saa tuhota.


Jari Jakonen, Vapauden liitto, Helsinki, 241:

Olen syntynyt Koskelassa. Pikkupoikina ajettiin fillarilla Vantaan joen varren ja Pihlajamäen kautta Malmille katsomaan koneita. Nyt asun Pihlajamäessä. Fillarilenkkini osana on monesti Malmin kentän ympäriajo. Olen ajanut invataksia yhdeksän vuotta. Kun reitit sopivat, niin käyn lounaalla Malmin lentokentällä. Koneiden laskuja ja nousuja oli mukava seurata lentoaseman toisen kerroksen lounaalta käsin. Malmin lentoasema on osa minua.

Nyttemmin lounaalla on ollut surullista nähdä maanrakennuskoneita, kasoja ja kaivantoja lentokoneiden sijaan, mutta kansanedustajana tulen kääntämään kaikki kivet ja kuopat Malmin lentokentän pelastamiseksi. Eduskunnasta käsin otan ensi töikseni yhteyttä Malmin lentoaseman ystäviin ja ehdotan palaveria, jotta saisin päivitettyä yksityiskohtaisesti tilannekuvani myös oikeustaistelujen osalta.

Välitön toimintalinjani Malmin lentoaseman pelastamiseksi kiteytyy käytävien keskustelujen ja neuvottelujen perusteella. Tässä tulee avuksi pitkä urani diplomi-insinööri projektipäällikkönä ja johtavana konsulttina. Ajatuksenani on myös, että olen yhteydessä tahoihin (journalistit, viranomaiset, mahdolliset muut tahot), jotka ovat kiinnostuneet tutkimaan pääkaupunkiseudun grynderikorruptiota. Tulen tukemaan näitä tahoja aktiivisesti kansanedustajan toimestani käsin.


Jorma Luotonen, Vapauden Liitto, Helsinki, 245:

Tein jo 2015 eduskuntavaaleissa ja niiden jälkeisissä kunnallisvaaleissa töitä kentän säilyttämisen puolesta.

Eduskunnassa ja valtuustossa olisin jatkanut työtä. Valituksi tultuani, olisin paremmin saanut jatkettua työtä. Yksikään valituksi tullut edustaja ei sitä tehnyt!!! Vihreät de ”Gröhän” edustajat pääsivät siten rauhassa tuhoamaan kenttää. NYT yritän vielä kerran.


Mira Puro, Vapauden Liitto, Helsinki, 250:

Kannatan Malmiin lentokentän säilyttämistä. Ensinnäkin Malmin kentän maaperä on savipohjainen, joten sen paaluttamisen sijaan olisi järkevämpää rakentaa muualle. Toiseksi jo pelkästään huoltovarmuuden vuoksi olisi hyvä, jos Helsingin lähellä olisi toinenkin toimintakuntoinen lentokenttä. Kolmanneksi hyvinvoiva kaupunki tarvitsee ilmatilaa.


Ari Salo, Vapauden Liitto, Helsinki, 253:

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kenttä on säilytettävä. Tämän kokoinen kaupunki vaatii ilmailuharrastajille paikan.


Timo Sotikoff, Vapauden liitto, Helsinki, 254:

Kannatan vahvasti Malmin kulttuurihistoriallisen lentokentän säilyttämistä ja edelleenkehittämistä ilmailukäytössä. Jo huoltovarmuusnäkökulmasta mahdollisten konfliktien varalle pääkaupunkiseutu tarvitsee toisen lentokentän. Hyvää rakennusmaata uudisasuntokannalle löytyy ympäri pääkaupunkiseutua muualtakin, Malmin savipohjaista lentokenttää ei ole mitään syytä paaluttaa ja rakentaa. Myös kentän rakennukset ovat kulttuuriaarteita jotka pitää sälyttää sellaisinaan.


Keskusta

Mikko Kärnä, Keskusta, Helsinki, 271:

Malmin lentoasema tulisi säilyttää ilmailukäytössä. Sitä ei voida korvata liikenneinfrastruktuurina mitenkään, ja myös alueen luontoarvot ovat merkittävät; kulttuurihistoriallisista arvoista puhumattakaan. Taistelen sen puolesta, että ilmailu Malmilla voitaisiin aloittaa uudelleen.


Virva Lehto, Keskusta, Helsinki, 275:

Olen kannattanut vuosikaudet Malmin kentän säilyttämistä lentotoiminnassa ja vastustanut Malmin lentokentän rakentamista asuinkäyttöön. Tässä ajassa Malmin lentokentän alueen rakentaminen ei ole hyvä ilmastoteko.  Kentän alueen luontoarvot tulisi säilyttää niittyineen.
Lisäksi Helsingin kaupungin kasvutavoitteet ovat ylimitoitettuja, eikä tällaista kulttuurihistoriallista ja luontoarvoiltaan ainutlaatuista aluetta tule rakentaa asuinkäyttöön.


Terhi Peltokorpi, Keskusta, Helsinki, 278:

Olen puolustanut Malmin lentokentän säilyttämistä elävänä ja toimivana lentokenttänä aina ja pidän Helsingin kaupungin päätöksiä Malmin lentotoimintojen alasajosta virheenä.

En vastusta asuntorakentamista lentokentän lähialueille, mutta asuntorakentaminen olisi ollut mahdollista sovittaa yhteen kentän luontoarvojen ja lentotoimintojen jatkamisen kanssa, jos tähän olisi ollut riittävästi tahtoa.

Helsingin kasvutavoitteet ovat nyt ylimitoitettuja ja johtavat pahimmillaan sekä ainutlaatuisen luonnon, että kulttuurihistoriallisesti tärkeiden alueiden hävittämiseen. Malmin merkitystä tulevaisuuden kaupunkikenttänä ei ole myöskään ymmärretty kaupungilla oikein.


Kristillisdemokraatit

Mika Ebeling, KD, Helsinki, 282:

Olen Helsingin kaupunginvaltuutettuna puolustanut järjestelmällisesti Malmin lentokentän säilyttämistä ilmaisukäytössä ja myös sen palauttamista ilmailukäyttöön. Toivon, että eduskuntavaalien jälkeen pystyisin kansanedustajana edistämään Malmin kentän palauttamista ilmailukäyttöön. Tarkoitukseni on mahdollisissa hallitusneuvotteluissa edistää sähköisen lentämisen strategian tekemistä, mihin tulisi tehdä suunnitelma tarkoituksenmukaisesta kenttäverkostosta. Tällöin pääkaupunkiseudun kenttä olisi luontevaa sijoittaa juuri Malmille.


Arto Antturi, KD (sit.), Helsinki, 283:

Pidän Malmin lentokenttätoiminnan alasajoa järkyttävänä virheenä. Niin kauan kuin lentokentän aluetta ei ole tärvelty uudisrakentamisella, päätösten pyörtämiseen on mahdollisuus.

Olen viidennen polven helsinkiläinen ja rakastan kotikaupunkiani. Kaikkien suomalaisten ei silti pidä muuttaa Helsinkiin. Painetta Helsingin täydennysrakentamiseen tulee valtakunnallisella tasolla pyrkiä vähentämään ja alueiden elinvoimaisuutta vahvistamaan muun muassa pitämällä huolta hyvästä infrastruktuurista. Malmin lentokenttä on osa toimivaa infrastruktuuria pitkien välimatkojen maassa. Koko Suomen pitäminen asuttuna on turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä.


Sari Kumin, KD, Helsinki, 288:

Pidän Malmin lentokentän puolta. Kenttää ei saa hävittää eikä alueelle rakentaa.

Malmin lentokentällä on varmasti myös tulevaisuudessa merkittävä rooli esim. sähköisen lentämisen lisääntyessä. Katson, että nyt on oikea hetki edistää digitaalista ja vähäpäästöistä lentoliikennettä. Kentän sulkeminen oli täysin väärä päätös.


Sari Mäkimattila, KD, Helsinki, 289:

Äänestin kaupunginvaltuustossa Malmin lentoaseman ja kentän säilyttämisen puolesta. Seison samalla kannalla edelleen.

Perusteet ovat selvät ja riittävät. Asuntoja voi rakentaa muuallekin pääkaupunkiseudulla, mutta lentokenttiä ei. Malmin kentän säilyttäminen on myös puolustus- ja turvallisuusnäkökohdista järkevää.