Eduskuntavaalit 2023: Oulun vaalipiiri

  • Home
  • Eduskuntavaalit 2023: Oulun vaalipiiri

Vaalikyselyn pääsivulle »

Vapauden liitto

Jukka Viitala, Vapauden liitto, Oulu, 49:

Vaikka en ole teidän vaalipiirissä, niin HALUAN että Malmin lentoasema säilytetään.


Liike Nyt

Eija Annala, Liike Nyt, Oulu, 56:

Vaikka alueelle on jo hyväksytty kaava, niin kannatan uutta lakialoitetta, jossa alue liitettäisiin osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa. 

Asemakaavan voi muuttaa, kun saadaan riittävä kannatus eli kansalaisaktivismi ei ole vielä myöhäistä tässä asiassa.


Ari Oinonen, Liike Nyt, Oulu, 62:

Lentotoiminnan pitää jatkua pääkaupunkiseudulla.


Sirkka Turunen, Liike Nyt, Oulu, 65:

Malmin lentokenttä tulee säilyttää ja kunnostaa. Olen lähtenyt kyseiseltä kentältä pikkukoneella useasti lentämään poikaystäväni kanssa, joskus nuorena.


Vihreä liitto

Esa Aalto, Vihreä liitto, Oulu, 67:

Malmin lentoaseman alue sopii hyvin täydennysrakentamiskohteeksi. Lentämistä tulee vähentää kaikkialla. Perinnebiotooppien hoidosta tulee huolehtia maiseman ja luonnon kannalta siihen parhaiten soveltuvilla paikoilla.


Kristillisdemokraatit

Pirkka Aalto, KD, Oulu, 93:

Malmin lentokenttä on tärkeä kulttuurikohde ja virkistysalue ja sen säilyttäminen toimintakuntoisena on tärkeää paitsi ilmailuharrastuksen ja ilmailualan yritystoiminnan, myös Suomen huoltovarmuudenkin kannalta. Alue on myös monimuotoinen luontokohde, jossa tavataan muuttoaikoina mm. useita lintuharvinaisuuksia. Esimerkiksi syyskuussa 2020 alueella havaittiin samanaikaisesti ainakin 11 uhanalaista heinäkurppaa.


Matti Heikkinen, KD, Oulu, 95:

Mielestäni Helsingin Malmin lentokenttä on pyrittävä säilyttämään yhtenä kokonaisuutena historiallisten ja kulttuurillisten arvojensa vuoksi. Kenttä rakennuksineen on yksi Suomen ilmailuhistorian merkittävimpiä kokonaisuuksia ja sen lisäksi se sijaitsee maamme pääkaupungissa, missä on myös monet muut kansalliset yhteiset yhteisillä varoilla ylläpidettävät kulttuurihistorialliset nähtävyydet.


Merja Hurskainen, KD, Oulu, 96:

Täältä pohjoisesta käsin olen Malmin lentoaseman suunnitelmien osalta tiedotusvälineistä saamieni mielikuvien varassa. Suhtaudun kriittisesti hankkeeseen, jossa Malmin lentokentän tilalle suunnitellaan asuntorakentamista. Ymmärrän, että pääkaupunkiseudulla etsitään kiivaasti koko ajan lisää maapohjaa, jolle rakentaa asuntoja, ja toki lentokenttä tarjoaa siinä suhteessa helpon ratkaisun. 

Näinä maailmanaikoina pääkaupunkiseudulla olisi kuitenkin syytä olla useampi kuin yksi kunnossapidetty lentokenttä, ja näin ollen kantani Malmin lentokentän asuntorakentamishankkeeseen on kielteinen. 


Miriam Kangas, KD, Oulu, 98: 

Malmin lentokenttä on avattava uudestaan lentotoiminnalle, ilmailupartiolaisille, lennonopetukselle ja lastentapahtumille. Sitä ei saa yrittää muuttaa asuinalueeksi, koska maaperän myrkyttömyyttä ja terveydelle haitattomuutta ei voida varmistaa täysin.


Jami Kähkönen, KD, Oulu, 100:

Jatkossa Malmin lentokentän tulevaisuus voisi olla pienlentokoneiden käyttöön tarkoitettuna keskuspisteenä, mitä kautta voitaisiin esimerkiksi koordinoida lentoja muille pienlentokentille, missä kulkuyhteydet ovat huonot, mitä tulee julkiseen liikenteeseen. Kannustan ja pidän aina hyvänä asiana sitä, että ihmisillä olisi vaihtoehtoja sen suhteen miten ja milloin he haluavat matkustaa.

Tämmöisenä esimerkkinä voisi olla Kainuu, missä junayhteyhdet ja Kajaanin lentokenttäkin on alas ajettuna siitä mitä se on ollut aikaisempina vuosina. Autotiet kulkevat vain pohjois-eteläsuunnassa moitteettomasti, mutta välimatkat ovat silti pitkiä. Se että suurin osa lentoliikenteestä keskittyisi jatkossa vain yhteen paikkaan ja yhdelle lentokentälle, ei ole mielestäni kestävää kehitystä. Malmin lentokentän turvaaminen on elinehto sille että koko maa pysyisi saavutettavana.


Anneli Määttä, KD, Oulu, 103:

Luettuani lähettämänne aineiston pidän Malmin lentokentän säilyttämistä tärkeänä kevyelle lentoliikenteelle. 

Ruotsalaiset kevyet sähkölentokoneet voivat myös käyttää lähitulevaisuudessa Malmin kenttää sekä yhteyksiä sieltä lähikentille Turku, Tampere, Jyväskylä yms. 

Lentoliikenteen sujuvoittamiseksi tarvitaan Malmin kenttää.


Kari Tuomela, KD, Oulu, 107:

Kannatan Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Sillä on selvä käyttötarve yksityisilmailussa ja lentokoulutuksessa. Se on hyvä varakenttä poikkeusolojen varalta. Nyt kun sähköinen ilmailu yleistyy meluhaittojenkaan ei pitäisi olla liian suuria. 


Ruotsalainen kansanpuolue

Jari Aho, RKP, Oulu, 133:

Kannatan Malmin lentokentän ja lentoaseman säilyttämistä. Malmin lentokenttä on tärkeä pääkaupunkiseudun puolustuksessa, jos jossakin vaiheessa sotilaallinen hyökkäys kohdistuu Helsinkiä ja pääkaupunkia kohtaan.


Veronica Helanen, RKP, Oulu, 134:

Kannatan Malmin lentokentän ja lentoaseman säilyttämistä. Lentäminen saastuttaa ilmastoa, mutta jos sitä halutaan tehdä, niin parasta olisi että sille on varattu oma paikka. Lisäksi kannatan että kaikkea toimintaa ei kaikissa asioissa keskitetä vain yhteen paikkaan vaan hajautetaan. Näin ollen myös oma lentokenttä aikatauluttomaan toimintaan olisi järkevä. Lisäksi tulevaisuudessa lentokentästä voi olla apua maanpuolustuksessa jos sellainen tilanne tulee vastaan.


Pekka Sinervo, RKP, Oulu, 136:

Kannatan Malmin lentokentän säilyttämistä.


Perussuomalaiset

Sebastian Tynkkynen, PS, Oulu,159:

Olen pitkään tukenut Malmin lentokentän säilyttämistä, eikä kantani ole muuttunut mihinkään. Videolla lisää:  https://youtu.be/mF7ZADekWug


Kokoomus

Juha Hänninen, Kokoomus, Oulu, 164:

Malmin lentokenttä on säilytettävä. Se on välttämättömyys.


Sari Nurro, Kokoomus, Oulu, 170:

Kannatan Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä sen erinomaisen strategisen sijainnin vuoksi: nopeaan tahtiin etenevä ympäristöystävällinen, uusiin energianlähteisiin ja pienkoneisiin perustuvan ilmailun murros tarvitsee vilkasliikenteisellä pääkaupunkiseudulla omat kiitotiensä muualla kuin Helsinki-Vantaan aikataulutetun raskaan reittiliikenteen seassa.

Asuin vuosia Länsi-Afrikassa ja New Yorkissa, joissa pienkoneilla ja helikoptereilla hoidetaan tehokkaasti lyhyiden ja keskipitkien matkojen liikennesegmenttiä. Kokemukseni helikopteri- ja pienkoneliikenteestä ovat erinomaiset.