ELY ei suostu määräämään toimenpidekieltoa

elo 25, 2022

ELY-keskus on vastannut Malmin lentoaseman ystävät ry:n vaatimaan toimenpidekieltoon. Alueelle suunnitellun kaasuputkilinjauksen alustavissa valmisteluissa on ilmennyt lentokentän toimintaan liittyviä rakenteita, jotka ovat vaarantamiskiellon alaisia. ELY-keskus ei ota näihin löytöihin kantaa, vaan viittaa aiempaan lausuntoonsa asiassa.

ELY-keskus ei anna asiasta valituskelpoista päätöstä.

ELYn päätös ja lausunto liitteinä