ELY-keskus asetti koko Malmin lentokenttäalueelle vaarantamiskiellon

touko 8, 2017

Helsingin kaupungin rakennuslautakunta on myöntänyt 2.5.2017 (julkipano 5.5.2017) purkamisluvan 38-0970-17-P Malmin lentoasemalla sijaitseville 1932 asuinrakennukselle sekä talousrakennukselle.

Alueella on vireillä rakennusperintölain mukainen suojeluprosessi, minkä vuoksi ELY-keskus on antanut tänään Malmin lentokentälle vaarantamiskiellon. Vaarantamiskielto on liitteenä.

Päätös on toimitettu 8.5.2017 tiedoksi suojeluesityksen tekijälle (Malmin lentoaseman ystävät ry), Helsingin kaupungille, Ympäristöministeriölle, Maanmittauslaitokselle, Museovirastolle ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle. Vaarantamiskielto koskee koko RKY-merkittyä lentokenttäaluetta.

Vaarantamiskieltoon asetettu alue
Vaarantamiskieltoon asetettu alue.

Päätösdokumentti