Euroopan kulttuuriperintöalan kattojärjestö puolustaa Malmin lentoasemaa

kesä 5, 2017

Euroopan kulttuuriperintöorganisaatioiden kattojärjestö Europa Nostra on Turussa pidetyn Euroopan vuotuisen kulttuuriperintökongressin yhteydessä lähestynyt Suomen eduskuntaa ja Helsingin kaupunginvaltuustoa seuraavalla kirjeellä.

22. toukokuuta 2017

Suomen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle sekä ympäristövaliokunnalle

Asia: Helsinki-Malmin lentoaseman tulevaisuus

Helsinki-Malmin lentoasema valittiin Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen listalle vuonna 2016. Tämä Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin käynnistämä ohjelma kerää huomiota Euroopan uhanalaisimmille kulttuuriperintökohteille. Europa Nostran asiantuntijaryhmä, joka vieraili lentoasemalla ja arvioi sitä kesäkuussa 2016, teki useita johtopäätöksiä. Yksi niistä on se, ettei olisi Suomen kulttuuriperinnön suojelussa nauttiman kansainvälisen maineen mukaista sulkea tätä 1930-luvun modernin arkkitehtuurin helmeä, joka on yksi kolmesta viimeisestä edelleen toimivasta toista maailmansotaa edeltävän aikakauden lentoasemasta Euroopassa. Toinen tärkeä johtopäätös – johon asiantuntijaryhmä päätyi lentämällä henkilökohtaisesti Malmin lentoaseman ja sen lähiympäristön yllä – on se, että asunnot 25 000 uudelle helsinkiläiselle voitaisiin rakentaa muualle lähellä oleville alueille soveliaammin kuin Malmin lentoaseman kiitoteille.

Europa Nostra on yleiseurooppalainen kulttuuriperintöalan järjestöjen liitto, jota tukee laaja verkosto julkisia toimijoita, yksityisiä yrityksiä ja yksilöitä yli neljästäkymmenestä Euroopan maasta. Se on kansalaisyhteiskunnan ääni, jonka tavoitteena on suojella ja tuoda esiin Euroopan kulttuuriperintöä ja luonnonperintöä. Nykyään se tunnustetaan edustavimmaksi kulttuuriperintöalan verkostoksi Euroopassa.

Vuotuisen kongressinsa Turussa 11.-15. toukokuuta pitänyt Europa Nostra vetoaa suomalaisiin päättäjiin – Suomen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaan sekä Suomen eduskunnan ympäristövaliokuntaan samoin kuin Helsingin kaupunginvaltuustoon – Helsinki-Malmin lentoaseman pelastamiseksi koko historiallisessa, arkkitehtonisessa ja ympäristöllisessä kontekstissaan.

Europa Nostran kongressiväen korkean tason delegaatio lensi itse 15. toukokuuta Turusta Malmin lentoasemalle historiallisella DC-3 -matkustajakoneella tarkastelemaan tilannetta maankamaralla. Olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että tällä lentoasemalla on merkittävän suuri kulttuuriperintöarvo täysin toimivana lentoasemana. Tämä tarkoittaa sitä, että päämääränä ei tulisi olla pelkästään rakennusten säilyttäminen antaen ne johonkin muuhun käyttöön, vaan lentoasemarakennusten ja lentokenttämaiseman ja sen kaikkien kiitoteiden muodostaman kokonaisuuden pelastaminen.

Tuemme varauksetta Lex Malmi -kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on lentoaseman ja sen ilmailukäytön suojeleminen ja joka on parhaillaan Suomen eduskunnan käsiteltävänä. Tämän kansalaisaloitteen valossa Europa Nostran Turussa pidetyn vuotuisen kongressin 400 osanottajaa kehottavat Helsingin kaupunginvaltuustoa tunnustamaan Helsinki-Malmin lentoaseman suunnattoman kulttuurillisen, ympäristöllisen ja kaupallisen arvon toimivana kokonaisuutena, ja siten lopettamaan sen toiminnan tarkoituksellisen kuristamisen.

Europa Nostra valitsi vuotuisen kongressinsa tämän vuoden näyttämöksi Turun kunnioittaakseen itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Kongressin suuri loppunäytös oli Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen jakoseremonia 15. toukokuuta Mikaelinkirkossa. Seremoniaa isännöivät Euroopan opetus-, kulttuuri- nuoriso- ja urheilukomissaari Tibor Navracsics ja Europa Nostran puheenjohtaja, Maestro Plácido Domingo.

Kongressin järjesti Europa Nostra Finlandin työryhmä korvaamattomana apunaan Turun kaupunki, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun yliopisto ja Åbo Akademi sekä lukuisia julkisia ja yksityisiä yhteistyökumppaneita Suomesta.

Kongressin aikana Europa Nostra Finland järjesti myös julkisen seminaarin ”Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making”, jonka tuloksena annettu Turun julistus painottaa kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen riittävää osallistamista päätöksentekoon kaikilla hallinnon tasoilla, mitä tulee kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja ylläpitoon. Toivomme hartaasti, että Turun julistuksen pääperiaatteet saatetaan asianmukaisesti täytäntöön Helsinki-Malmin lentoaseman tulevaisuutta koskevassa päätöksentekoprosessissa.

Europa Nostran Turussa pidetyn Eurooppalaisen kulttuuriperintökongressin 2017 suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kiitämme teitä jo etukäteen vetoomuksemme ottamisesta vakavaan harkintaan sekä niistä tarvittavista askelista, joilla turvataan Helsinki-Malmin lentoaseman tulevaisuus historiallisena, täysin toimivana lentoasemana, josta Helsinki, Suomi ja Eurooppa voivat olla ylpeitä.

Kunnioittavasti,

Sneška Quaedvlieg-Mihailović
pääsihteeri
Europa Nostra

Tapani Mustonen
puheenjohtaja
Europa Nostra Finland

Tiedoksi: Helsingin kaupunginvaltuusto

Alkuperäinen kirje (englanniksi)