HBL 31.10.2015: Käsittämätöntä ristiriitaisuutta Malmin asiassa

loka 31, 2015

På svenska »

Käsittämätöntä ristiriitaisuutta Malmin asiassa

Pääkirjoitus, Hufvudstadsbladet 31.10.2015

Yrsa Grüne
suom. Seppo Sipilä

Yrityksiä pitää tukea. Suomen on oltava houkutteleva ulkomaisille sijoittajille. Siitä huolimatta kasvava sektori halutaan näivettää ajamalla alas Malmin lentoasema.

Liikenneministeriön raportti 5. lokakuuta vahvistaa jo aiemmin monesti sanotun asian: Malmin lentokentälle ei ole korvaavaa paikkaa.

Suomen lentäjäliitto muistuttaa, että yhä globalisoituneempi Suomi tarvitsee nopeita yhteyksiä ja liikkuvuutta, joiden tarjoajaksi Malmin lentokentällä on hyvät edellytykset – vieläpä merkittävästi pienemmin kustannuksin kuin suunniteltu asuntorakentaminen entiselle suopohjalle vaatii.

Malmin lentokenttä on jo nyt vilkkain Helsinki-Vantaan jälkeen. Myös lentäjäkoulutuksesta suuri osa annetaan Malmilla.

Poliittiset ponnistukset olla näkemättä rakentamistarvetta lentokentän toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi ovat vaikuttavia. Sen paremmin paikallisten yritysten kuin etujärjestöjenkään yrityksillä saada asia uuteen harkintaan ei ole ollut mitään vaikutusta.

Jotkut uskovat silti Malmin tulevaisuuteen. Go! Aviation -lentoyhtiö ilmoitti viikolla aloittavansa uudenlaisen lentotoiminnan Helsingin Malmilta lähes mihin tahansa kaupunkiin Euroopassa (HBL 30.10.) Yhtiö kertoo lisäksi olevansa Euroopan ainoa hiilineutraali lentoyhtiö.

Hallituksen jääräpäisyys Malmin lentokentän asiassa on käsittämätöntä myös sen valossa, mitä hallitusohjelmassa sanotaan.

Hyvät yhteydet, ilmatiet mukaan lukien, ovat edellytys ulkomaisten investointien houkuttelemiselle Suomeen ja suomalaisille vientiyrityksille.

Tarvitaan enemmän räätälöityjä ratkaisuja mukautuvaan liikenteeseen, lyhyisiin odotusaikoihin ja joustaviin reitteihin.

Tilanne olisi paremmin käsitettävissä kustannusnäkökulmasta, jos kysymys olisi uuden ”kakkoslentokentän” rakentamisesta. Nyt sellainen on jo olemassa, vaikka valtio tekeekin parhaansa sen kuristamiseksi.

Miten tämä sopii yhteen hallituksen palavien toiveiden kanssa saada ulkomaalaisia yrityksiä houkutelluksi Suomeen, jos eväitä annetaan vain pitkiin jonoihin check-inissä ja monesti useisiin koneenvaihtoihin?

Globalisaatio edellyttää enemmän joustavuutta.

Suomeksi »

Obegripligt motstridigt om Malm

Ledare, Hufvudstadsbladet 31.10.2015

Yrsa Grüne

Företag ska stödjas. Finland ska vara attraktivt för utländska investerare. Ändå vill man strypa en växande sektor genom att köra ner Malms flygplats.

Kommunikationsministeriets rapport från den 5 oktober slår fast det som många sagt förut: det finns inget alternativ för att ersätta Malms flygplats.

Finlands flygarförbund påpekar att ett allt mer globaliserat Finland behöver de snabba förbindelser och den rörlighet som Malms flygplats har goda förutsättningar för att kunna leverera – och till betydligt lägre kostnader än det planerade bostadsbygget på den ursprungliga sumpmarken innebär.

Malms flygplats är redan nu den mest frekventerade efter Helsingfors-Vanda. En stor del av flygarutbildningen finns också i Malm.

De politiska ansträngningarna för att blunda för byggnadsbehovet som skulle behövas för förbättrad och utvidgad verksamhet på flygplatsen är imponerande. Varken lokala företags eller intresseorganisationers försök till en omprövning har haft något resultat.

Ändå finns det de som tror på en framtid för Malm. I veckan meddelade företaget Go! Aviation att den inleder en flygverksamhet av ny typ mellan Malm i Helsingfors och vilken som helst annan stad i Europa (HBL 30.10.) Bolaget säger sig dessutom vara det enda kolneutrala flygbolaget i Europa.

Regeringens halstarrighet när det gäller Malms flygplats är obegriplig också med tanke på vad som sägs i regeringsprogrammet.

En förutsättning för att locka utländska investeringar till Finland och för finländska exportinriktade företag är goda kommunikationer, inklusive flygförbindelser.

Det behövs mer skräddarsydda lösningar med smidig trafik, korta väntetider och flexibla rutter.

Situationen vore mer förståelig ur kostnadsaspekten om det handlade om att bygga en ny ”andra” flygplats. Nu finna det redan en sådan, trots att staten gör sitt bästa för att strypa den.

Hur går detta ihop med det regeringen så brinnande önskar: att utländska företag ska lockas till Finland, om det enda man kan anvisa är långa köer vid incheckning och ofta flera byten?

Globaliseringen kräver mer flexibilitet.