Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi kansanäänestyksen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämisestä – Vihreät vaikenivat

marras 28, 2018

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi aloitteen Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämistä koskevasta kansanäänestyksestä kokouksessaan 28.11.2018.

Valtuutettu Sampo Terhon (sin) ja 14 valtuutetun aloite hylättiin luvuin 28-53. Terho esitti, että kaupunginhallituksen hylkäysehdotus neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokenttäasiassa palautettaisiin valmisteluun ja kansanäänestyksen järjestämistä vuoden 2019 aikana.

Aloitetta kannattivat Perussuomalaisten, Kristillisdemokraattien ja Keskustan valtuustoryhmät kokonaisuudessaan sekä yhden edustajan Siniset, Piraatit ja Liike nyt. Ruotsalaisen kansanpuolueen ja Kokoomuksen ryhmissä kannatus jakautui puoliksi, vasemmistopuolueista (sdp, vas) löytyi molemmista yksi kannattaja.

Terho esitteli aloitteen kuvaten sitä helsinkiläisille sydämenasiaksi. Hän muistutti, että useissa päätöksentekovaiheissa ”missään kohtaa ei ole haluttu kuulla helsinkiläisten ääntä.” Hän muistutti myös TNS Gallupin vuonna 2017 tekemästä tutkimuksesta, jossa 62% helsinkiläisistä halusi säilyttää lentokentän.

Kansan vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä korostettiin

Keskustelussa käytettin 36 puheenvuoroa, joissa korostettiin useaan otteeseen ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistamista päätöksentekoon, koska sitä ei ole Malmi-asiassa kertaakaan tehty. Tätä nostettiin esiin useissa puheenvuoroissa läpi puoluekentän. Myös kaupunginhallituksen hylkäysehdotuksen mainintaa äänestyksen ajankohdasta tässä päätöksenteon vaiheessa kritisoitiin, koska yhtään aiempaakaan esitystä kansan äänen kuulemisesta ei ole hyväksytty.

Valtuutettu Terhi Koulumies (kok) ja Juha Hakola (kok) kritisoivat aloitetta eduskuntavaalikikkana. Aloite on tehty jo maaliskuussa 2018, mutta tuotiin käsittelyyn vasta nyt. He totesivat kuitenkin kannattavansa palautusesitystä.

Myös pormestari Vapaavuori piti myös aloitetta vaalikikkana ja totesi, ettei Helsingissä ole koskaan järjestetty kansanäänestystä. Muissa Suomen kunnissa on järjestetty yhteensä yli 50 kunnallista kansanäänestystä. Aloitteen allekirjoittaneet muut valtuutetut kiistivät puheenvuoroissaan yhteyden eduskuntavaaleihin.

Ville Jalovaara ja Maija Anttila (SDP) sekä Silvia Modig (vas) kritisoivat ja kyseenalaistivat puheissaan kansanäänestyksen järjestämistä. Thomas Wallgren (SDP) esitti, että kansanäänestyksen tulee tulla kansalaisten, ei valtuutettujen aloitteesta.

Valtuutettu Laura Kolbe (kesk) totesi keskustelun lopuksi, että viimeistä sanaa Malmi-asiasta ei ole vielä sanottu, vaan työ jatkuu.

Yksikään vihreän valtuustoryhmän edustaja ei lausunut asiasta, vaan ryhmä äänesti yhtenäisesti neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä vastaan. Vasemmistopuolueista kansanäänestystä kannattivat vain valtuutetut Sinikka Vepsä (sdp) ja Sami Muttilainen (vas).

Eikö kansan ääntä haluta kuulla?

”On todella erikoista, ettei mikään kansan suoran mielipiteen huomioimista ehdottava aloite etene nykyisessä kaupunginvaltuustossa. Valmistelemmekin kuntalaisaloitteen keräämistä seuraavalle valtuustolle, kuten valtuutettu Wallgren esitti”, toteaa Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

”Toivomme tietenkin kulttuuriarvoiltaan korvaamattoman lentoaseman suojeluesityksen hyväksymistä ympäristöministeriössä. Jatkamme joka tapauksessa työtä lentoaseman säilyttämiseksi ilmailukäytössä kaupungin, valtion ja Euroopan tasolla.”

Tiedotustilaisuus 8.12.2018 klo 14

Tulevista toimenpiteistä järjestetään avoin tiedotustilaisuus Helsinki-Malmin lentoasemalla lauantaina 8.12.2018 klo 14. Samana päivänä klo 12 joulupukki saapuu Helsinkiin Malmin lentokentän kautta. Lentoaseman ravintola on avoinna klo 10-16.

Lisätietoja:
Malmin lentoaseman ystävät ry
Timo Hyvönen, puheenjohtaja
puh. 050-3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut: Asko-Seljavaara Sirpa (kok), Ebeling Mika (kd), Kaleva Atte (kok), Kopra Pia (ps), Koskinen Kauko (kok), Laaksonen Heimo (kok),  Niinistö Jussi (sin), Nygård Mia (kok), Peltokorpi Terhi (kesk), Pennanen Petrus (pir), Raatikainen Mika (ps), Rantanen Mari (ps), Terho Sampo (sin), Venemies Mauri (kd), Vepsä Sinikka (sdp).

Kaupunginhallituksen esitys aloitteen hylkäämiseksi: http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2018/11/asia-2018-11-28-29.pdf

Äänestystuloksen yhteenveto: http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2018/11/aanestys-2018-11-28-19-26.pdf 

Malmin lentoaseman toiminnan jatkamisesta on viime aikoina tehty Helsingissä suurin kuntalaisaloite, valtuustoaloite puolueettomasta mielipidemittauksesta ja yhdeksän vaihtoehtoista yleiskaavaehdotusta ilmailutoiminta säilyttäen. Nämä kaikki on kaupungin eri elimissä hylätty eri perusteilla, kaavaehdotukset siksi, että ”toimintojen yhdistäminen ei vastaa valmisteilla olevan yleiskaavan tavoitteita”.

Valtion tasolla Malmin lentoasemasta tehty lakialoite Lex Malmi ei edennyt eduskunnassa äänestykseen, kuten ei perintöveron poistamista esittänyt ehdotuskaan. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin yleiskaavan RKY-alueita koskevan valituksen vain Malmin lentoaseman osalta. Malmin lentoaseman ystävät ry valmistelee KHO-päätöksen purkuesitystä ja edelleen käsittelyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.