Helsingin kaupunki uhmaa Suomen hallituksen ja eduskunnan päätöksiä Malmin lentoaseman asiassa

joulu 31, 2019

Pyrkiessään lopettamaan lentämisen Malmin lentoasemalta välittömästi Helsingin kaupunki rikkoo niitä ehtoja, joilla valtio päätti vetäytyä Malmin lentoasemalta. Kaupungin väliaikaissuunnitelmat ovat räikeässä ristiriidassa Malmin lentoaseman voimassa olevan asemakaavan kanssa.

“Viime päivien lausunnot betoniporsaista ja uhkasakoista ovat käsittämättömiä, kun asia on lainmukaisessa käsittelyssä oikeusasteissa. Kaupunki on esittänyt aloittavansa kyseessä olevan alueen suunnittelun vasta 2026, joten aikaisimmillaan rakentaminen voisi alkaa 2030-luvulla. Lentotoiminnan estämisen syy ei siis ole asuntotarve vaan jokin ihan muu”,  sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Valtion ehdot vetäytymiselle ovat selkeät eivätkä nyt täyty

Jyrki Kataisen hallitus asetti kehysriihessä 25.3.2014 ehtoja Malmista luopumiselle: ”Asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.”

Malmin lentoaseman ilmailutoiminnoille ei ole osoitettu korvaavaa sijoituspaikkaa. Tästä huolimatta Helsingin kaupunki pyrkii lopettamaan Malmin lentoaseman lennot vuoden 2019 lopussa.

Malmin lentopaikan säilyttämisen puolesta tehty Lex Malmi -kansalaisaloite keräsi 56 067 suomalaisen allekirjoitukset. Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunta antoi huhtikuussa 2018 hallitukselle lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.” Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta totesi syyskuussa 2019, että lausuma on pidettävä edelleen voimassa. Lausuma sisällytettiin Eduskunnan hallituksen vuosikertomusta koskevaan  päätökseen 3.12.2019.

Toiminta ollut merkittävässä kasvussa vuonna 2019

Malmin lentoasemalla on nyt  vuodenvaihteessa kymmeniä lentokoneita, ja Malmin lentoasema on operaatiomäärältään koko Suomen toiseksi vilkkain – suurempi on vain Helsinki-Vantaa. Vuosi 2019 on ollut ennätysvilkas, ja operaatioita on ollut jopa 42 000 (ICAO). Edellisestä vuodesta kasvua operaatiomäärässä on ollut runsaat 10%. Operaatioista 60% on koulutusta, 20% ammatti-ilmailua ja 20% muuta yleisilmailua.

“Jos Malmin lentoasema suljettaisiin nyt, suuri osa kymmenistä Malmilla olevista lentokoneista joutuisi yrittämään Helsinki-Vantaan kansainväliselle lentoasemalle, ja sinne niitä ei kentän pitäjä halua eikä niille ole siellä tilaa”, Hyvönen sanoo.

Malmin lentoaseman osalta voimassa oleva asemakaava määrittää Malmin lentoaseman yksiselitteisesti lentokentäksi. Korkein hallinto-oikeus on todennut (KHO:2018:151), että Malmin lentokentän korvaavaa ratkaisua ei ollut vielä löytynyt, kun uusi yleiskaava hyväksyttiin. Sellaista ei ole ilmestynyt myöhemminkään. Eduskunnan yksimielistä lausumaa on noudatettava.

Tarve pääkaupunkiseudun yleisilmailun lentokentälle suuri ja kasvava

“Malmin lentoaseman ilmailutoiminnoille on selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa. Malmi on edelleen laskeutumisilla ja lentoonlähdöillä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja keskeinen osa pääkaupunkiseudun tavoitettavuutta ja ilmailuklusteria. Se on lentoliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva ilmatie pääkaupunkiseudulle 150 kilometrin säteellä”, Hyvönen sanoo.

Malmin lentokentän lentotoiminta nauttii vahvaa paikallisten asukkaiden ja muiden helsinkiläisten tukea. Asiasta on vireillä kuntalaisaloite kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä ilmailutoiminnan jatkosta. Se on kerännyt 24 638 allekirjoitusta. 

“Kansanäänestyksessä kuntalaiset voisivat kertoa mielipiteensä asiasta, mutta osa Helsingin poliitikoista epäröi suoraa demokratiaa. Asuntorakentamisen kannatushan on joidenkin mukaan niin vankka, ettei äänestyksen pitäisi olla uhka nykysuunnitelmille”, Hyvönen sanoo.

Malmi on paljon muutakin kuin ilmailua

Malmin kentän lukuisat ilmailualan ja sitä tukevien alojen yritykset eivät voi panna liiketoimintaansa jäihin odottamaan eduskunnan edellyttämiä korvaavia ratkaisuja, jos niiden alta nyt suljetaan lentokenttä.

“Yrityksillä on oltava elinkelpoinen ja liiketaloudellisen toiminnan mahdollistava toimipaikka siihen asti, kunnes kapasiteetiltaan ja palveluiltaan Malmia vastaava korvaava paikka on osoitettu”, Hyvönen sanoo.

Vuonna 1938 avajaisiaan viettänyt Malmin lentoasema on kiitoteineen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Museovirasto on puolustanut voimakkaasti lentoaseman säilyttämistä varhaisena ja hyvin säilyneenä siviililentoliikenteen maalentoasemana. Lausunnossaan ympäristöministeriölle 1.11.2018 Museovirasto totesi: 

Asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnetään katulinjana.

“Malmi on helsinkiläisten sielussa, ja kentän ystävistä 99 prosenttia onkin muita kuin ilmailijoita. Malmin lentoaseman ystävät ajaa vahvasti Malmin lentoaseman alueen kulttuuriperinnön vaalimista, luontoarvojen kunnioittamista ja ilmailuun liittyvän toiminnan kehittämistä”, Hyvönen muistuttaa.

Valtion ja Helsingin sovittava asiasta nyt

“Malmin asuntorakentamiselle löytyy muita vaihtoehtoja. Valtio omistaa muun muassa Helsingin keskustan välittömässä läheisyydessä Ilmalassa merkittävät maa-alueet, joille nyt Malmin lentoasemalle kaavailtu asuntorakentaminen voitaisiin täysimääräisesti toteuttaa”, Hyvönen sanoo.

“Valta asiassa on nyt Suomen valtiolla, eikä Helsinki voi sitä näin riistää, Hyvönen muistuttaa.

LISÄTIEDOT

Helsingin kaupungin rakentamisaikataulusuunnitelma

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmin-lentokentan-alue/rakentaminen-0?#malmin-lentokentan-alueen-karttoja-

Eduskunnan päätös Lex Malmi -lausuman säilyttämisestä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/K_3+2019.aspx

Malmin toiminta ennätysvilkasta 2019 / Malmin lentokenttäyhdistys:

https://www.efhf.fi/vuosi-2019-ennatysvilkas/

Finavian vastaus yleisilmailuun Helsinki-Vantaalla:

https://yle.fi/uutiset/3-9130250

Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466