Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta 18.3.2018 lähetetty oikaisupyyntö

maalis 18, 2018
HS:n sunnuntain pääkirjoitukseksi on näyttänyt päässeen tarkistamaton teksti, jossa esitetään Malmin lentoaseman tilanteesta muutamia virheellisiä ja vääriä tietoja.
Oikaisupyyntö on lähetetty sunnuntaina klo 10.30 pyynnöllä korjauksiin nettiversiossa ja ennen eduskunnan tiistain täysistuntoa näkyvästi printtilehdessä.
Tarkennukset ovat nämä:
Eduskunta ei ole hylännyt kansalaisaloitetta Lex Malmista. Asia on tulossa eduskunnan käsittelyyn vasta tiistaina 20.3.2018.
Liikenne- ja viestintävaliokunta on tehnyt asiasta mietinnön, jossa se on esittänyt aloitteen hylkäämistä. Toisin kuin pääkirjoituksessa lukee, perustuslakivaliokunta lausui PeVL412017 vp KAA 1/2017 vp, ettei Lex Malmi sinänsä ole ristiriidassa PL 121§ kanssa. Siellähän sanamuoto on tämä:
”Kun kyse on kuitenkin vain yhteen määrättyyn alueeseen kohdistuvasta yksittäisestä rajoituksesta, ei kyse ole vielä sellaisesta puuttumisesta perustuslaissa turvattuun kunnalliseen itsehallintoon, joka asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi. Aloitetta ei siten voida pitää perustuslain 121 §:n vastaisena.”
Lentoliikenne Malmin lentokentältä on jatkumassa ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Lento-operaattorina toimivalla lentokenttäyhdistyksellä on vuokrasopimus alueesta kaupungin kanssa siihen asti. Kaavoitustilanteen epäselvyyden takia ei lentotoiminnan loppumista voida vielä arvioida tarkasti.
Helsingin kiistanalaisessa ja hallinto-oikeuden laittomaksi tuomitsemassa yleiskaavassa kentälle ei suunnitella 25 000 asukasta. Kenttä on alle puolet suunnittelualueesta. Kaavan toteutuminen on hyvin epävarmaa.
Voimassa olevassa asemakaavassa alueella on merkintä Lentokenttäalue (LL) ilman mitään lisämääräyksiä, kuten kaupunkiympäristölautakunta myös päätöksessään HEL 2017-005922 linjannut.
Kaupunginvaltuustossa Helsingin Sinisten lisäksi useat valtuutetut tukevat kunnallista kansanäänestystä, jota on alun perin ehdottanut KD:n Mika Ebeling.
Malmin lentokenttä on käsittelyssä useissa hallinto- ja oikeusprosesseissa (Yleiskaavasta KHO:ssa, Suojeulsta rakennusperintölain nojalla ELY-keskuksessa ym.).