Helsingin valtuustossa täyskäännös Malmin lentoaseman luontoarvojen hyväksi

Timo HyvönenUutisarkisto

Eilisen Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksen jälkilaineet nousevat korkealle. Keskustelun yhteydessä vihreältä reunalta avattiin Malmin lentoaseman suunnittelua Myllypuron jäähallitapaukseen viitaten. Luontoarvoja pitää puolustaa ja vanhoja päätöksiä pitää pystyä arvioimaan uudestaan. Lopputulemana valtuusto päätti vahvistaa ponsiesityksen:  ”Päättäjien on pystyttävä pohtimaan vaihtoehtoja.”

Myllypuron jäähallihankkeen linja sai jatkoa, kun Malmin lentoaseman asuntorakentamiskaavoituksen valmistelu äänestettiin lepäämään. Koko vihreiden ryhmä äänesti sen puolesta, että Malmin alueen kaavan valmistelu keskeytetään, kunnes alueen luontoarvot on kunnolla kartoitettu. 

Vihreän valtuustoryhmän juuri valittu uusi puheenjohtaja Hanna Mäkivaara kertoo yllättävästä käänteestä:

“Saatujen tarkentuneiden laji-inventaarioiden perusteella meidän on nyt arvioitava uudestaan aiemmin tehtyjä päätöksiä. Vaikuttaa siltä, että Malmin lentokentän luontoarvot ovat korvaamattomat. Rakentamispäätökset eivät ehkä ole viisaita monimuotoisen luonnon säilyttämisen kannalta.”

Hän on kiitollinen juuri tehdystä lakialoitteesta Malmin alueen liittämisestä Sipoonkorven kansallispuistoon:

“Pitää myös tutkia tehty ehdotus Sipoon ja Malmin alueiden puistomaisesta yhdistämisestä, itäinen puistokiila”.

Vihreä liike on siis palannut juurilleen, ja jopa puolueen valtakunnallinen johto on valmis uuteen ketjuprotestiin merkittävänä lintualueena pidetyn Malmin lentokentän säilyttämiseksi. Alueelta on löytynyt uusi, huippuharvinaisuutena pidettävä laji, maalaisjärki (Consilium communis) joka on tutumman valokärjen (Consilium lucidus) harvinainen sukulaislaji. Se tulee vaikuttamaan merkittävästi alueen kehittämiseen. Laji on EU:n tiukasti suojeltavien ja uhanalaisten lajien luettelossa, eikä sitä voida jättää huomiotta enää tulevissa kaavoituspäätöksissä. 

Puolueen periaateohjelmassa vaadittua edustuksellisen demokratian täydentämistä kansanäänestyksillä halutaan edistää, ja Malmi-asia eteneekin sitovaan kansanäänestykseen. 

Äänestyslippuja jaetaan jo tänään 1.4.2021 klo 12.00 alkaen Helsingin kaupungintalolta koronarajoitukset huomioiden. Jonotus Esplanadien suunnasta.

Lisätietoa:

Malmin lentokentän ja sen ympäristön luontoarvot: https://malmiairport.fi/luontoarvot

Kunnallinen kansanäänestys Malmin lentokentän tulevaisuudesta: https://kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

Lakialoite Malmin lentokentän liittämiseksi Sipoonkorven kansallispuistoon: https://www.facebook.com/watch/?v=725893121628819