Helsingin yleiskaavassa vakavia puutteita – hallinto-oikeus hylkäsi Malmin lentokenttää koskevat valitukset

helmi 5, 2018

Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä Helsingin yleiskaavasta jätetyistä valituksista. Hallinto-oikeus on havainnut yleiskaavassa vakavia puutteita, ja kaava on hylätty useiden alueiden osalta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 26.10.2016 kuuden tunnin keskustelun jälkeen. Eniten keskustelua syntyi mm. Malmin lentoaseman kohtalosta. Yleiskaava on mitoittava eli edellyttää asemakaavoitusta vähintään yleiskaavan osoittamalla rakennustehokkuudella.

Malmin lentoaseman ystävät ry valitti kaavasta hallinto-oikeuteen vaatien kumoamaan hyväksymispäätöksen lainvastaisena ainakin siltä osin kuin se koskee Malmin lentokentän aluetta, ja kieltämään hyväksymispäätöksen täytäntöönpanon kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Hallinto-oikeus on hylännyt Malmin lentokenttää koskevat valitukset kunkin erilaisilla perusteilla.

Päätöksessään hallinto-oikeus on tulkinnut mm. lentokenttätoiminnan päättyneen, kun Finavia on lopettanut toimintansa lentoasemalla.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on kummissaan tulkinnasta: ”Malmi on nyt yksi runsaasta 60 yksityisestä tai kunnallisesta lentokentästä, ja vuonna 2017 Helsinki-Malmi oli edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä Helsinki-Vantaan jälkeen. Finavia operoi Suomessa vain noin 20 lentokenttää.”

Luontoarvoista hallinto-oikeus on myöntänyt uhanalaisten kasvi-, hyönteis- ja eläinlajien rajoittavat vaikutukset. Moni kaupungin luontotutkimuksista on valmistunut juuri ennen yleiskaavan hyväksymistä, joten niitä ei ole otettu huomioon kaavoituksessa.

Päätöksessä todetaan, että luontoasiat on otettava huomioon tarkemmassa kaavoituksessa. Käytännössä tämä tulee estämään suunnitellun mittakaavan rakentamisen lentokentän alueelle.

Malmin lentoaseman ystävät ry on pettynyt hallinto-oikeuden päätökseen. Ilmiselvät ristiriidat nykyisen lainsäädännön ja muiden lainvoimaisten kaavojen kanssa on sivuutettu.

”Kaupungin selvitykset ja väitteet on hyväksytty sellaisenaan, vaikka valituksessa on osoitettu niiden merkittävät puutteet. Yhdistys tutkii nyt hallinto-oikeuden päätöstä ja todennäköisesti jatkaa prosessia ylempiin oikeusasteisiin”, toteaa Hyvönen.

Vaikka Malmin lentoaseman toimintaa on vuosikymmeniä vaikeutettu hallinnollisesti ja teknisesti, on se edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja virallinen kansainvälinen rajanylityspaikka. Vuonna 2017 sieltä tehtiin 40 189 operaatiota (ICAO), joista valtaosa on lentäjäkoulutusta ja lentotyötä. Vaikka harrastelentoa on toiminnasta vain 20-30%, on sekin tärkeä Suomen lentäjäpohjan ylläpitämisessä ilmaliikenteen merkityksen kasvaessa hurjaa vauhtia.

Lentokenttäalueelle on vireillä ELY-keskuksessa suojeluesitys rakennusperintölain nojalla ja eduskunnassa lakiehdotus Lex Malmi lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä. Eduskunnan oikeusasiamies tutkii, millä perusteilla valtioneuvoston kehysriihipäätöstä on korvaavan ratkaisun osalta voitu muuttaa virkamiesportaassa.

Alkuperäinen valitus