Helsinki hakee lupaa luonnonsuojelulain rikkomiseen – MLY valitti hallinto-oikeuteen

syys 2, 2022

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on hakenut ELY-keskukselta luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista lupaa poiketa 49 §:n 1 momentissa tarkoitetusta pohjanlepakon suojelusta Nallenrinteen asemakaavan muutoksen nro 12577 toteuttamisen mahdollistamiseksi. Poikkeamislupahakemus koskee pohjanlepakon (Epitesicus nilssonii) lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, joka sijaitsee Helsingin Malmin lentokenttäalueen eteläosassa Helsingin kaupungin omistamassa rakennuksessa.

Hakemus on poikkeuksellisen suoraviivainen yritys ohittaa luontoarvot kaupungin taloudellisten pyrkimysten nopeuttamiseksi. ELY-keskuksen päätös on myös vajavainen, sillä siinä ei yksilöidä tarkemmin hakemuksen kohteena olevaa kiinteistöä. Ilmeisesti kyseessä on sama rakennus, jonka purkulupahakemus johti aikanaan kenttäalueen vaarantamiskieltoon.

Luonnonsuojelulaki ja EU:n luontodirektiivi ovat asiassa hyvin selkeitä. Päätöstä on perusteltu pakottavalla tarpeella, mutta mitään vaihtoehtoja ei ole tutkittu tai esitetty. Käytännössä päätös ei haittaisi vain tuon yhden rakennuksen kohdalla havaittua lepakkokantaa vaan se todennäköisesti tuhoaisi olemassaolevan esiintymän koko alueelta.

Kaupungin alkuperäisiin suunnitelmiin haetaan jatkuvasti poikkeuksia. Onkin ilmeistä, että alkuperäinen suunnitelma ei ole pätevä ja on sinänsä kyseenalainen. Kaupunki viittaa hakemuksessaan valtion ja kaupungin välisiin sopimuksiin asuntotuotannossa. Kaupungin ja valtion välisissä sopimuksissa ainoat viittaukset Malmin lentokentän asuntorakentamiseen löytyvät MAL-sopimusten liitteistä, joissa Malmille arvioidaan vuosina 2016-2020 rakennettavan 0 asuntoa. Yhdessäkään pääkaupunkiseudun MAL-sopimuksessa tai niiden liitteissä ei vaadita eikä esitetä asuntoja rakennettavaksi juuri Malmille.

ELY-keskuksen toiminta Malmin lentokenttää koskevissa asioissa vaikuttaa erikoiselta, sillä poikkeamia lakien sivuuttamiseksi myönnetään poikkeuksetta perustellen asiaa asuntorakentamisen tarpeilla. ELY-keskuksen rooli mm. ympäristönsuojelulain valvonnassa ei toteudu. Lain mukaan ELY-keskus valvoo aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa