Helsinki-Malmin ilmailukäytön jatko perusteltua ja laillista

joulu 27, 2019

Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäyttö on jatkossakin laillista ja mahdollista. Lentotoimintaa haittaavat toimenpiteet sen sijaan saattaisivat rikkoa mm. ilmailu- ja rakennusperintölakia. Vuodesta 1936 alkaen jatkunut lentotoiminta siis jatkuu myös vuonna 2020.

Kaupunki antoi vajavaista tietoa Traficomille

Helsingin kaupunki on pyrkinyt saamaan lentotoiminnan lakkaamaan ilmailuviranomainen Traficomin kautta. Kaupunki ei ole tiedottanut Traficomia menossa olevista oikeuskäsittelyistä. Traficomin saatua muuta kautta tietoonsa, että lentopaikan pitoluvan raukeamisen peruste, eli vuokrasopimuksen päättyminen, on riitautettu ja asia on käsiteltävänä tuomioistuimessa, Traficom katsoi, että kysymystä lentopaikan pitoluvan raukeamisesta ei voida vielä ratkaista.

Kaupunki vahvisti lentotoiminnan jatkon perusteet itse

Diaarinumerolla HEL 2019-011263 tehtyyn tietopyyntöön lentotoiminnan lopettamisesta kaupunki on vastannut: ”Kaupunki ei ole tehnyt viittaamaanne päätöstä lentotoiminnan lopettamisesta”.

Kaupungin mukaan ”lentokenttäyhdistyksen valvomattoman lentopaikan pitoluvan ehtona on maanomistajan lupa eli maanvuokrasopimus”.

Maanvuokrasopimus on voimassa ainakin siihen asti, kun sekä hallinto-oikeudessa että käräjäoikeudessa olevat vuokrasopimuksen irtisanomisen riitauttavat käsittelyt ovat saaneet lainvoiman suuntaan taikka toiseen.

Sitä ennen lentotoimintaa vaikeuttavat toimenpiteet saattavat olla laittomia.

Valtion luopuminen kentästä sisältää vahvan ehdon toiminnan jatkuvuudesta

Kataisen hallituksen vuonna 2014 tekemä ja eduskunnan joulukuussa 2018 vahvistama päätös Helsinki-Malmista luopumisesta oli ehdollinen: korvaavat ratkaisut lentotoiminnalle on taattava ennen Malmin alueesta luopumista. Asiasta on myös vireillä kirjallinen kysymys liikenne- ja viestintäministerille.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Hyvönen kiittää Malmin lentokenttäyhdistystä aktiivisuudesta. Kaupungin toimet sen sijaan hän tuomitsee: ”Kaupunki ei voi lykätä vastuuta Traficomille, sillä suomalaisessa hallinnossa ei voida vetää mutkia suoraksi tällä tavalla. Samalla kaupunki toimii kyseenalaisin keinoin elinkeinon harjoittamisen vapautta vastaan, koska valtion kanssa ei ole saatu yhteisymmärrystä lentotoiminnan siirroista.”

Kaupunki ei suostu edelleenkään neuvotteluun

Kaupungin virkamiehiä on pyritty aktiivisesti saamaan yhteiseen pöytään sekä kansanliikkeen että valtuutettujen kautta. ”Nyt on hyvä keskustella rauhassa asiasta, kun lentotoiminnan jatko on varmistettu”, toivottaa Hyvönen. ”Lentokenttäyhdistyksen ehdottama jatkoaika 2022 saakka rauhoittaa tilannetta niin, että valtion ja Helsingin kesken saadaan lentotoiminnan jatko ja kulttuuriperinnön säilyminen varmistettua esimerkiksi maanvaihdolla.”

Lentokenttäyhdistys yritti viime viikolla saada kaupungin virkamiehiä neuvottelemaan tilanteesta yhdessä Traficomin kanssa ennen kanteen nostamista, mutta kaupungin edustajille neuvottelu ei sopinut.

Lisätietoja:

Malmin lentoaseman ystävät ry
puheenjohtaja Timo Hyvönen
puheenjohtaja@malmiairport.fi
puh. 050-3748371


Tilannetietoa


Lentokenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen johdosta. Esitys on käsittelyssä ympäristöministeriössä. Kentän ilmailukäytöstä on vireillä kuntalaisaloite 6466 kansanäänestyksen järjestämisestä. Aloite on kerännyt jo lähes 25 000 kannattajaa ja on ylivoimaisesti suurin kuntalaisaloite Suomessa.

Asemakaavassa koko lentokenttäalue on edelleen lentokenttä. Helsingin kaupungin voimassa olevan kaavoituksen vastaiset tilapäiset käyttötarkoitukset antavat vahvan kuvan, että kaupungilla ei ole kiire saada aluetta haltuunsa asuntorakentamista varten, vaan ensisijainen tavoite on lopettaa ilmailu.

Lisädokumentaatiota:

Kataisen hallituksen ehdollinen päätös Malmin lentoasemasta luopumisesta: https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1044815/Hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+rakennepoliittisen.pdf/2693ae4e-f145-46eb-a5e6-8350bc4f3e46

Eduskunnan lausuma korvaavista järjestelyistä Malmin lentotoiminnalle:  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EK_5+2018.aspx

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätös pitää lausuma voimassahttps://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LiVL_3+2019.aspx

Diaarinumerolla HEL 2019-011263 tehtyyn tietopyyntöön kaupunki on vastannut seuraavasti.

Kysymys:

Missä kokouksissa kaupunki on päättänyt lentotoiminnan lopettamisesta? Onko niistä pidetty pöytäkirjaa?

Vastaus:

Viittaatte tarkennuskysymyksiin antamassanne vastauksessa (1.11.2019) oletukseen, että kaupungilla olisi viittaamanne päätös lentotoiminnan lopettamisesta. Oletus on virheellinen. Kaupunki ei ole tehnyt viittaamaanne päätöstä lentotoiminnan lopettamisesta.

Kysymys: ”koska kaupunki ei ole tehnyt päätöstä lentotoiminnan lakkauttamisesta eikä kiitotien vuokrasopimuksen irtisanominen ole lainvoimainen, oletan, että lentotoiminta voi jatkua kunnes nämä molemmat ovat tapahtuneet”

Vastaus: lentokenttäyhdistyksen valvomattoman lentopaikan pitoluvan ehtona on maanomistajan lupa eli maanvuokrasopimus. (*

Maanvuokrasopimus on voimassa ainakin siihen asti, että oikeuskäsittelyt saavat lainvoiman

(** kaupungin vastaus puuttui valitettavasti alkuperäisestä lehdistötiedotteesta