Helsinki-Malmin kiitotien vuokrasopimuksen irtisanomisasia hallinto-oikeuteen

elo 23, 2019

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina 20.8. hylätä Helsinki-Malmin lentoaseman kiitotiealueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta tehdyt kolme oikaisuvaatimusta.

Virkamiespäätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. 

Malmin lentoaseman ystävät ry tulee valittamaan päätöksestä hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa hakemaan valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kaupunki on jo 1,5  vuoden ajan kieltäytynyt neuvotteluista vuokralaisen kanssa. Kaikki pyynnöt tulla kuulluiksi ja sopia asioista yhteisen pöydän ääressä on hylätty. Asian monimutkaisuuden takia käsittely kestänee ainakin 8–15 kuukautta. 

Malmin lentokenttäyhdistys ry on maksanut kenttäalueesta vuokraa 92 000 euroa vuodessa ja ylläpitänyt alueen elinvoimaisuutta, aroniityn luontoa ja kulttuuriperintöarvoja toimintaa kehittämällä. 

Irtisanomisen perustelut eivät vastaa todellisuutta

“Kaupunki perustelee kiitotiealueen vuokrasopimuksen irtisanomista omalla käytöllään. Kaupungilla ei ole kentän asemakaavan mukaista toimintaa, ainakaan vielä”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen

Alue on asemakaavassa määritelty kokonaisuudessaan lentokentäksi. Helsingin kaupunki suunnittelee helikopterikentän rakentamista Kivikkoon, Malmin lentoaseman viereen.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Atte Kaleva ihmettelee myös lautakunnan enemmistön päätöksen taustoja. 

“Lentokenttäyhdistys teki kaupungille hyvähenkisen ja rakentavan kompromissiehdotuksen, joka olisi mahdollistanut lentotoiminnan jatkamisen myös Nallenrinteen alueen mahdollisen rakentamisen aikana. Tämä ei lautakunnan enemmistölle käynyt, vaikka mitään fakta- tai järkiperustetta vuokrasopimuksen jatkon hylkäämiselle ei ole.”

Jäisikö kenttä tyhjilleen vuosiksi?

Yhdistyksen puheenjohtaja Hyvönen on päätöksestä kummissaan. 

“Kaupungin mukaan ensimmäiset asuntorakennustyöt alueella alkaisivat aikaisintaan vasta 2022, joten ainakin siihen asti lentotoiminnan jatkaminen olisi kaikkien etu. On myös oikeustajun vastaista, ettei näin laaja-alaisessa ja merkittävässä  taloudellisessa, ympäristöpoliittisessa ja kulttuurihistoriallisessa asiassa ole katsottu tarpeelliseksi kuulla asianosaisia. Asian lainmukaisuuden tutkimiselle oikeusasteissa on vahvat perusteet.”

Irtisanomispäätöksen perusteluita on kysytty kaupungin virkamiehiltä, mutta selkeää vastausta tai vastuullista henkilöä ei ole löytynyt. 

“Päätöksen allekirjoittanut virkamies kertoi puhelimessa irtisanomiskehotuksen tulleen virkatietä. Projektijohtajan mukaan asiasta on keskusteltu ja päätetty yhdessä. Selkeää vastuullista tai keskustelutahoa ei kerrottu”, kertoo Hyvönen.

Helsingin seudun ilmailun tulevaisuus ilmassa

Eduskunnassa käsitellään syksyn aikana Lex Malmin tuloksena esitettyä eduskunnan lausumaa, jossa Suomen hallituksen edellytetään ratkaisevan yleisilmailun mahdollisuudet pääkaupunkiseudulla. Eduskunnan vaatimia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Mikäli Helsinki-Malmin lentotoiminta lakkaa, jää pääkaupunkiseudun ainoaksi lentokentäksi Helsinki-Vantaan lentoasema.

Helsinki-Malmi on Suomen toiseksi liikennöidyin kenttä 40 000 vuosioperaatiollaan. Helsinki-Vantaan lentoasema ei pysty yksin hoitamaan pääkaupunkiseudun kehittyvää lentoliikennettä ja sähköisen ilmailun tuomia mahdollisuuksia tarjota ekologisesti kestävää liikkumismuotoa suomalaisille.

Vireillä on useita hankkeita kentän ilmailutoiminnan takaamiseksi

Helsinki-Malmin ilmailukäytöstä on vireillä kuntalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestykseksen järjestämisestä. Helsinki on tehnyt Malmiin liittyvät päätökset vastoin kaupunkilaisten mielipidettä. Suurin osa helsinkiläisistä on mielipidemittauksissa kannattanut Malmin lentoaseman säilyttämistä lentotoiminnassa. Äänestäminen asiasta olisi hyvän hallintotavan ja Helsingin oman strategian mukaista demokratian toteutumista käytännössä. Kuntalaisaloite on jo nyt kerännyt kaikkien aikojen eniten kannatuksia Suomessa. 

Lisäksi kenttäalueella on vireillä suojeluesityksiä rakennusperintölain ja luonnonsuojelulain perusteella. Niiden nojalla kentällä on voimassa vaarantamiskielto.

Malmin lentoaseman ystävät ry tutkii asiaa tarkemmin saatuaan päätöksen virallisesti tiedoksi ja vie asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi valitusajan puitteissa.

Lisätietoja:
Malmin lentoaseman ystävät ry 

Vireillä oleva kansanäänestysaloite: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466
Vireillä oleva kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4903
Vireillä oleva suojeluesitys rakennusperintölain nojalla: https://www.malmiairport.fi/malmin-lentoaseman-suojeluasia-jalleen-ymparistoministerioon/
Vireillä oleva suojeluesitys luonnonsuojelulain nojalla: https://www.malmiairport.fi/malmin-lentokenttaalue-esitetaan-suojeltavaksi-luonnonsuojelulain-perusteella/