Helsinki-Malmin lentoaseman tilanne 8/2022

elo 24, 2022

Kaupungin paine on nyt kovimmillaan, ja se kokeilee ja jopa rikkoo kaikkia rajoja. ELY tuntuu myötäilevän kaupungin hankkeita, vaikka voisi hyvin tulkita lakeja toisinkin. Kaupungin sisälläkin kuitenkin vallitsee epämääräisyys – osa kaupungin Malmi-vastuuhenkilöistä on vaihtunut tai vaihdettu, eikä uusillakaan ole tietoa edes siitä, mitä lähikuukausina tapahtuu, saati tulevista vuosista. Tilanne on hyvin epäselvä, mutta kaikkea muuta kuin menetetty Helsinki-Malmin lentoaseman osalta.

Kaupungin viestintä yrittää antaa kuvan, että kaikki on jo ratkaistu ja Malmi-erikoisoperaatio olisi jo viimeistelty. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Alla on esitelty osa lukuisista oikeus- ym. prosesseista, jotka ovat kesken. Pisimmät niistä tulevat kestämään vielä useita vuosia. Jostain syystä kaupunki ei viesti todellisia aikatauluja kuntalaisillle, vaan pyrkii luomaan kuvan, että rakentaminen on jo aloitettu. Tosiasiassa edes yhtään asemakaavaa ei ole alueelle hyväksytty. 

Viestinnän laadusta ja totuudellisuudesta voitte vertailla faktapohjaista koostetta kaupungin versioon. Esimerkiksi vastaus kysymykseen 11 helsinkiläisten kannatuksesta asialle on erikoinen. 

Kentällä on kyllä kuultu kaupungin työntekijöiltä ja yhteistyötahoilta erikoisia, asiattomiakin kommentteja – “kaikki Malmin lentokentän niityt pitäisi polttaa” ja ”onneksi meillä on suora yhteys alueen omistajaan”. Mielipiteitä on moneksi.

Kuntalaisten mielipide on kuitenkin edelleen selkeä: Helsinki-Malmin lentoasema tulee säilyttää ilmailukäytössä!

Suojeluesitys korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Suojeluesityksemme vuodelta 2015 on nyt edennyt pitkälle, korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Perusteet sen käsittelylle ovat mielestämme selkeät, mutta oikeuslaitos tekee päätöksensä itsenäisesti. Toivotaan, että asia otetaan käsittelyyn. Mikäli näin käy, on käsittely kestänyt yleensä 1,5-2 vuotta. Tällöin vaarantamiskielto jatkuisi vähintään vuoteen 2024. Parhaassa tapauksessa suojelukäsittely palaa tällöin lähtökuoppiinsa, ja käsittelyprosessi alkaa alusta, lopputuloksena alueen suojelu.

Asemakaavat korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Ensimmäisistä asemakaavoista (Nallenrinne, Lentoasemankorttelit) on pantu vireille valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen keväällä. Niistä jätettiin jo lautakuntatasolla eriävät mielipiteet niiden ilmeisen laittomuuden takia. Muita alueen asemakaavoja ei vielä ole tuotu käsittelyyn.

Lentokenttäyhdistyksen maankäyttösopimus on edelleen voimassa

Malmin lentokenttäyhdistys EFHF ry:n  ja kaupungin kiista maanvuokrasta on menossa hovioikeuteen huhtikuussa 2023, mikäli mitään viiveitä ei tule. Lentokenttäyhdistyksen kamerasta voi seurata kentän tapahtumia – www.efhf.fi/webcam

Aikataulut ovat jo vuosia myöhässä

Tällä hetkellä asuntorakentamisen aloitusaikataulut ovat jo pari-kolme vuotta myöhässä, ja mikäli asemakaava hyväksytään, tulee rakennuslupahakemuksista väistämättä vastaavat valituskierrokset. Kenttä siis pysyy palautettavissa lentokäyttöön jatkossakin.

Aikanaan suunniteltu rakentamisaikataulu ei toteudu. Kuva: Helsingin kaupunki

KHO-päätös yleiskaavasta EIT:ssä

Valitus yleiskaavasta hylättiin Malmin osalta vuonna 2018 korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta päätöksen perustelut salattiin yhdistykseltä. Tästä salailusta valitettiin silloin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta tietoa sen tilanteesta ei ole. Mikäli valitus hyväksytään, vaikutus Suomen oikeusjärjestelmän avoimuuteen voi olla merkittävä. KHO:n päätös Malmin lentokentän osalta syntyi äänestämällä 2-1 esittelijän esityksen vastaisesti, vaikka asuinrakentaminen kaikille muille pääkaupungin RKY-alueille hylättiin.

Alue ehdolla osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa

Syksyllä 2021 Eduskunnassa on esitetty Malmin lentokenttäaluetta osaksi Sipoonkorven kansallispuistoa. Asia on vielä kesken.

Hallintovalituksia purkuhankkeista

Kentälle on vireillä myös mm. valitus virheellisestä lentokonehallin purkuluvasta, Ilmailuliiton toimitalon maanvuokrasta ja valmisteilla valitus ELY-keskuksen myöntämästä luvasta purkaa alueella oleva lepakkojen pesimäpaikkana käyttämä asuintalo. 

Kaasuputken kaivutyöt vaadittu keskeytettäväksi

Malmin lentokentän RKY-alueen ja arvokkaiden niittyjen halki pyritään nyt kaivamaan uutta linjausta maakaasun runkoputkelle, jota on käytetty Venäjältä tulevan kaasun kuljettamiseen. Kaasua ei enää tule Venäjältä, mutta kelluvia kaasuvarastoja on suunniteltu Suomenlahdelle. On vaikea arvioida, olisiko putkelle silloin käyttöä kaasun kuljettamiseen itäsuuntaan. 

Kaasuputkilinjauksen alustavissa kaivutöissä pinta-asfaltin alta on löytynyt alkuperäinen 1930-luvulla betonilaatoista tehty asemataso lähes täydellisenä ja hyväkuntoisena. ELY-keskus on tulkinnut Museoviraston ohjeistusta hyvin laveasti, joten lähetimme ELY-keskukselle toimenpidekieltovaatimuksen vaarantamiskiellon alaiselle RKY-alueelle suojelun arvojen säilymisen varmistamiseksi.

Putken siirtosopimuksen mukaan ainoa syy siirrolle ovat maankäytön muutokset, ts. lentokentän eteläpuolen asemakaavasuunnitelmiin piirrettyjen rakennusmassojen sijoittelu. Vanhaa, toimivaa runkoputkea olisi kuitenkin täysin mahdollista hyödyntää suurimman osan matkaa säästäen merkittävän osan siirrosta kaupunkilaisille koituvista yli 3 miljoonan euron kustannuksista. Hankkeen voi vielä peruuttaa. Mahdollisesti valmistuessaan putki ei vaikuta lentotoimintaan.

Lentokenttä on edelleen lentokunnossa

Lentokenttäalue on kaupungin toimista huolimatta vielä hyvin palautettavissa lentokuntoon. Lennonjohtotornin välineistö on olemassa ja kiitotievalot paikallaan, vaikka valitettavasti niitä on jonkin verran rikottukin. Tällä hetkellä lentokenttä on väliaikaisesti suljettu 11.9.2022 klo 24 asti.

Tilanteen vaikutus Suomen ilmailulle suuri

Ilmailulle Malmin tilanne on todella lamauttava. Vaikutus lentäjien koulutusmääriin on merkittävä: esimerkiksi aiemmin 30-50 lentäjää vuodessa kouluttanut ultrakevytkerho on lopettanut kouluttamisen, sillä lentopaikkaa ei ole. Malmilta paossa olevat kerhot ovat vähentäneet kalustoaan merkittävästi ja osa on lopettanut kokonaan. 

MLY ei ole ilmailuyhdistys, joten korvaavien ratkaisujen etsiminen eivät kuulu toimintamme piiriin. Niitä etsii Suomen Ilmailuliitto, joka ehdottikin uutta kenttää Porvoon rajalle. Aloite vaipui valtiolla kuulumattomiin ja Porvoo suhtautui siihen kielteisesti, olisihan Malmi järjellä ajatellen ylivoimaisesti paras vaihtoehto. 

Eduskunnan asettama Lex Malmi -lausuma on edelleen voimassa

Vuodelta 2018 peräisin oleva eduskunnan Lex Malmi -lausuma on edelleen voimassa. Sen mukaan hallituksella on vastuu toteuttaa  kunnolliset Malmin korvaavat ratkaisut. Ministeriön toistuvista selittelyistä huolimatta eduskunta on pitänyt lausuman jo vuosia voimassa. 

Lentokenttää ei todellakaan ole menetetty

Toivo siis elää ja yhdistys jatkaa toimintaansa, onhan työtä tehty jo menestyksekkäästi yli 20 vuotta. Ilmailutoiminnan jatkuvuudesta ei pysty tässä tilanteessa arvaamaan mitään suuntaan tai toiseen. Maailmantilannekin saattaa vaikuttaa pääkaupunkiseudun tukikohtien tarpeisiin. Jos lentotoiminnan keskeytys jatkuu, tulee MLY pitämään huolta siitä, että kenttä säilyy ns. Tempelhof-moodissa – palautettavissa oikeaan käyttöönsä. 

Yhdistyksen toimintaan!

Yhdistyksen hallitukseen tulee jälleen vuosirotaatiota, ja ehdokkaita tähän työhön tarvitaan. Käytännössä hallituksen suuri työ on seurata muiden vapaaehtoisten kanssa Malmia koskevia päätöksiä ja pitää huolta, että ne tehdään asianmukaisesti ja oikeaan suuntaan. Valitettavasti tämä tarkoittaa useimmiten hallinto- tai muiden oikeusasteiden valituksia. Ota yhteyttä info@malmiairport.fi. Tutustu yhdistyksen toimiin ja aiempiin tapahtumiin tämän aikajanan kautta.

Tue toimintaa – osta lippis!

Sillä aikaa kannattaa juhlistaa Helsinki-Malmin lentoasemaa ja sen jo kohta 85-vuotiasta historiaa! Se onnistuu parhaiten klikkaamalla https://kauppa.malmiairport.fi/ hienoja Malmi-tuotteita itselle, lahjaksi tai jakoon – vaatteita, julisteita, tarroja, kaikkea näkyvää. Tuotto menee suoraan lentokentän pelastustyöhön, siis siihen tärkeimpään. Malmin näkyminen katukuvassa pitää hyvin asian mielissä ja keskustelua yllä – ei anneta asian unohtua!