Helsinki-Malmin lentokentän kiitotieasia hallinto-oikeuteen ja vuokrauslinjauksista tutkintapyyntö poliisille

syys 27, 2019

Helsinki aikoo sulkea kaupungin lentokentän kiitotiet etuajassa ja kieltäytyy vuokraamasta tiloja lentokentältä Malmin lentoaseman ystävät ry:lle yhdistyksen tarkoituksen perusteella.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 20.8.2019 hylätä oikaisupyynnön tontit-yksikön päällikön lähettämästä päätöksestä irtisanoa Malmin lentokenttäyhdistyksen kiitotiealueesta solmittu, toistaiseksi voimassaoleva maanvuokrasopimus. 

Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, sillä asiassa ei ole kuultu asianosaisia eivätkä päätöksen perusteet ole päteviä. Lisäksi kaupungin virkamiehet olivat toistuvasti vakuuttaneet suullisesti vuokrasopimuksen jatkuvan vielä vuosia, sillä asemakaavoituksen odotetaan kestävän vuosien ajan. Valituksen on tehnyt Malmin lentoaseman ystävät ry.

Malmin alueen projektijohtaja Kimmo Kuisma on Suomen Kuvalehden mukaan perustellut päätöstä näin: ”Meille on tärkeää saada haltuumme koko alue, jotta pystymme tekemään siellä missä tahansa mitä tahansa.” Lentokentän alueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperinnön suojelemiseksi ja asemakaavassa alue on lentokenttä, joten käyttömahdollisuudet ovat rajallisia.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten mukaan apulaispormestari Anni Sinnemäki on todennut, että “jos hän olisi arvannut millainen sotku tästä syntyy, hän olisi estänyt lentotoiminnan heti alkuunsa”. 

”Kommentista tulee tunne, että kyseessä on enemmän periaatekysymys kuin asuntorakentamisen tarpeet”, Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen sanoo.

Asiaa selviteltäessä on käynyt ilmi, että kaupunki varmistaa kiinnostuneilta vuokralaisilta, ettei heidän toimintansa liity lentämiseen. Samaan aikaan, kun Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vuokrasopimus pyritään lopettamaan, on kaupunki kuitenkin tarjonnut aktiivisesti kiitotietä FHRA ry:lle kiihdytystapahtumia varten. Yhdistykset asetetaan siis eri asemaan niiden toiminnan luonteesta ja säännöistä riippuen, mikä saattaa täyttää syrjinnän tunnusmerkit.

Hämmentävä tyrmäys kaupungilta tilapyyntöön johti tutkintapyyntöön poliisille

Malmin lentoaseman ystävät ry haki kaupungilta lisää toimitilaa vuokrattavaksi Malmin lentoaseman terminaalirakennuksesta. Kaupungin tiloista vastaava vuokraneuvottelija tarjosi yhdistykselle useita vaihtoehtoja nykyisten tilojen lisäksi, kunnes yllättäen tiistaina 24.9. hän vastasi toimitilatiedusteluun seuraavasti:

”MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY:n toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminta on ristiriidassa kaupungin aluetta koskevien päätösten ja suunnitelmien kanssa. Lisätilojen vuokraaminen MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY:lle ei täten edistä alla mainittujen päätösten toimeenpanoa eikä siten ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista.”

Yhdistyksen käyttämän lakimiehen Petteri Snellin mukaan tämä päätös näyttää rikkovan rikoslain 11 luvun 11 pykälää syrjinnästä. Lisäksi se saattaa rikkoa hallintolain oikeusperiaatteita.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on päätöksestä suorastaan häkeltynyt:

”Keskusteluja on käyty sujuvasti, vaikka kaupunki on ilmoittanut yksi kerrallaan ottavansa pyytämämme tilat omaan käyttöönsä. Nyt ne ovat edelleen tyhjillään, ja tämä päätös oli kuin isku päin pläsiä – mielipiteemme on väärä, joten emme saa kaupungilta käyttöömme toimitilaa.” 

Yhdistyksen nykyinen toimitila on vuokrattu vuonna 2017. Yhdistyksen sääntöjä ei ole muutettu. Niitä on kaupungin päätöksessä lainattu vain osittain. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on myös vaalia ja suojella Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristöjen ajallista monimuotoisuutta, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.” 

Yhdistys on ilmoittanut toimintansa jatkuvan, vaikka Malmin lentoaseman lentotoiminta estettäisiinkin toistaiseksi ja vaikka kaupunki on jo hylännyt yhdistyksen tukihakemukset perustellen sitä sillä, että lentotoiminta lakkaa lähiaikoina.  

“Epäkohta kaupungin yhdistykseemme kohdistamassa päätöksenteossa on räikeä, ja asiasta on jo tehty tutkintapyyntö poliisille. Myös lakimiehemme selvittelevät, onko kyseessä jopa rikos.”, puheenjohtaja Timo Hyvönen sanoo.

Kentän ilmailukäytöstä on vireillä kuntalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466. Kuntalaisaloitteessa on jo lähes 18 000 kannatusta tarvittavista 22 000 kannatuksesta. Helsingin nykyisistä kaupunginvaltuutetuista vain runsas neljännes on vastannut sallivansa kansanäänestyksen järjestämisen, mikäli se tuodaan valtuustokäsittelyyn. 

Valitus hallinto-oikeuteen: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2019/09/HAO_vuokrasopimus2019.pdf 

Tilavuokrauksen tutkintapyynnön tunniste ZZZZZ7LHF7

Kaupungin tilavuokrauksen www-sivut: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tilat/tilat-yrityksille/vuokrattavat

Valtuutettujen kanta kansanäänestyksen järjestämiseen: https://malmivaalit.fi/

Suomen kuvalehden artikkeli tilanteesta: https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/eduskunta-edellytti-malmin-lentotoiminnan-turvaamista-myos-helikopterit-haadetaan-vuodenvaihteessa-korvaavasta-kentasta-ei-tietoa/?shared=1089268-eb51f7df-500