Helsinki-Malmin lentokentän toiminta voi nyt monipuolistua – uusi lentoyhtiö esittäytyy 5.7. klo 11.30

heinä 4, 2016

Malmin lentoaseman vilkas ja vuosi vuodelta kasvava ja kehittyvä ilmailutoiminta on uuden vaiheen edessä valtion omistaman lentokenttäoperaattori Finavian poistuessa kentältä vuoden 2016 lopussa.

Helsinki julkaisi 30.6. aikataulusuunnitelman Malmin lentokentän alueen asuntorakentamiselle. Hyvin yksityiskohtaisesti piirretty suunnitelma perustuu kaupunkisuunnitteluviraston valmisteleman mutta vielä hyväksyntää vailla olevan yleiskaavan uusiin linjauksiin. Kaupungin suunnitelmassa kiitotie aiotaan sulkea nopeasti ja kaikki lentotoiminta estetään, vaikka suurimpien asuntoalueiden rakentaminen on ajoitettu kaavassa vasta pitkälle 2030-luvulle. Useat tahot ovat esittäneet vaihtoehtoisia malleja, joissa olisi mahdollista rakentaa asuntoja niin, että lentotoiminta säilyisi. Kaupunki ei ota vaihtoehtoisia suunnitelmia huomioon.

Helsingin kaupungin suunnitelmat koko kenttäalueen ottamisesta asuinrakentamisen käyttöön eivät ole ainoa mahdollinen ratkaisu, vaikka kaupungin virkamiehet ja poliitikot sitä voimalla eteenpäin vievätkin.

Lentokentän huima potentiaali vapautuu

Helsingin kaupunki on päättänyt etsiä lentokenttäalueelleen jopa täysin muita käyttötarkoituksia, vaikka alueen tulevaisuus on vielä hämärän peitossa. Ilmailun jatko ei estä alueen käyttöä samanaikaisesti muuhunkin, joten suunnittelun lähtökohdaksi on otettava lentotoiminnan jatkon takaaminen.

Uusi lentotoimintaoperaattori Aviastar neuvottelee edelleen kaupungin kanssa lentokentän operoinnista. Ilmailutoiminta voi jatkua ja kehittyä hyvin joustavasti muun kehittyvän toiminnan kanssa nykyisen kenttäoperaattorin Finavian poistuttua. Kansainvälisen yleisilmailun ja liikeilmailun kehittyminen avaa Helsingille aivan uusia mahdollisuuksia.

Suunnitelmia ilmailutapahtumien, konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestämiseksi Malmin lentoasemalla on jo tehty, kun toimijat valmistautuvat Finavian lähtöön.

”Valtionyhtiö Finavian asettamien yhtiökohtaisten rajoitusten poistuessa moni mielenkiintoinen ja mukava asia tulee mahdolliseksi kaupunkilaisille. Lentoaseman potentiaali voidaan vapauttaa nyt Helsingin hyväksi”, Timo Hyvönen sanoo.

Lentoasemalla toimivat ilmailualan yritysten, Suomen Ilmailuliiton ja ilmailun erilaisten harrastekerhojen lisäksi jo nyt autoharrasteyhdistys FHRA ja Suomen ainoa ilmapartiolippukunta, joiden järjestämät tilaisuudet ovat olleet hyvin suosittuja.

Malmilla esittäytyy uusi lentoyhtiö

Uusi kotimainen lentoyhtiö Go! Aviation on esimerkki uudenlaisesta ilmailuliiketoiminnasta, jonka merkitys voi olla suuri Helsingille. Go! Aviation esittäytyy tiistaina 5.7. klo 11.30 Helsinki-Malmin lentoasemalla, kun sen ensimmäinen oma huippumoderni Pilatus NG-12 -lentokone laskeutuu kentälle.

”Toimintamallimme on Euroopassa ainutlaatuinen. Kansainvälinen liikeilmailu edellyttää joustavan toimintaympäristön, ja tähän Malmi on täydellinen”, yhtiön johtaja Jari Tähtinen sanoo.

Lehdistötilaisuus alkaa klo 5.7. klo 11.30 Helsinki-Malmin lentoasemaravintolassa. Yhtiön oma lehdistötiedote on luettavissa tästä.

”Malmin lentoaseman ystävät ry toivottaa lämpimästi onnea uudelle lentoyhtiölle!” yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen sanoo.

Malmin katoaminen mykistäisi Suomen ilmailun

Malmin lentokentän lakkauttaminen vaikuttaisi erittäin merkittävästi koko maan ilmailutoimintaan. Malmilla koulutetaan ansiolentäjiä, ja tämän loppuminen pahentaisi entisestään Suomen lentäjäpulaa.

Helsinki-Malmin tilastoidut yleisilmailun operaatiot ovat 16,5 prosenttia Suomen kaikesta lentoliikenteestä ja 48 prosenttia yleisilmailun operaatioista vuonna 2015. Malmilla lentojen määrä on lisääntynyt 4,8 prosenttia, kun muilla Suomen kentillä se on vähentynyt 3,4 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015.

Lentoaseman kansainvälisten lentojen määrä on kasvanut 48 prosenttia viidessä vuodessa, ja kansainväliset vierailijat ihmettelevät jo nyt, minne he jatkossa lentäisivät halutessaan Helsinkiin.

”Yleisilmailukoneen laskeutuminen suurelle liikennekoneiden kentälle Helsinki-Vantaalle on kuin pienen purjeveneen rantautuminen isoon matkustajasatamaan. Pienten puikkelehtiminen suurten joukossa on asia, jota kukaan ei halua Suomen ainoalle suurelle lentoasemalle”, Timo Hyvönen kertoo.

Mikäli ilmailutoiminta lakkautettaisiin, olisi Helsinki muutamaa itäisen Euroopan pääkaupunkia lukuun ottamatta Euroopan ainoa pääkaupunki vailla omaa vapaan aikataulun lentokenttää, joka sopii yleisilmailun käyttöön.

Malmin ilmailutoimijat kokevat, että Helsinki ei noudata hallintolain edellyttämää yhdenvertaisuusperiaatetta tuhotessaan kaikki ilmailun toimintaedellytykset koko kaupungista.

Kaupunginkanslian esitys rakentamisjärjestyksestä: http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmin-kentta/rakentaminen/karttoja-ja-aikatauluja

Lisätietoja

www.malmiairport.fi

Timo Hyvönen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. 050 374 8371

Ilmapartio Malmin Tuulenkävijät http://www.tuulenkavijat.fi/

Finnish Hot Rod Association http://www.fhra.fi/

Finavian toimintaa säätelevä laki