Helsinki uhkaa esittää Suomen suurimman kuntalaisaloitteen hylkäämistä – kaupunginvaltuustolla suuri vastuu suoran kansalaisdemokratian tulevaisuudesta

marras 22, 2021

Useat virkamiesten perusteluina esittämät päätökset ovat vailla lainvoimaa. Senaatintorilla järjestetään kansanjuhla 22.11. ja 8.12.2021 lähidemokratian puolesta.

Helsingin kaupungille on toimitettu elokuussa kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Helsinki-Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Kansanäänestykseen esitetään kyllä/ei-kysymystä: “Tuleeko Helsinki-Malmin kenttä säilyttää ilmailukäytössä?”

Aloitteen vireillepanijoita ovat ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aktiivi Frank Töölö ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

“Kansanäänestyksen aihe on juuri sellainen asia, joita varten tämä vaikutusmekanismi on aikanaan perustettu: kuntalaisille merkittävä, selkeä kokonaisuus, jota ei yksittäisenä käsitellä yleisessä päätöksenteossa.” sanoo Frank Töölö, joka valmisteli myös Lex Malmi -lakialoitetta. Eduskunnan Lex Malmi -lausuma on edelleen hallitusta velvoittavana voimassa.

Ylipormestari Raimo Ilaskivi on ihmeissään päätösehdotuksesta.

“Lukuisista aloitteista huolimatta asiaa ei ole aiemmin kysytty suoraan kuntalaisilta, joten aktiivit ovat keränneet helsinkiläisiltä reilusti yli vaadittavan neljän prosentin tuen kuntalaisaloitteelle. Äänestys on järjestettävä viipymättä, kuten lakikin toteaa.”

Virkamiesten laatimassa päätösesityksessä aloite esitetään hylättäväksi. Esityksessään virkamiehet kertovat useista Malmin lentokenttään liittyvistä päätöksistä mainitsematta, ettei suurella osalla niistä ole lainvoimaa. Lentotoiminnalle väitetään olevan korvaavat ratkaisut, vaikka mainittujen korvaavien kenttien ympäristölupien sallima lentomäärä ei yhteen laskettunakaan sallisi Malmin liikennemääriä – vaikka kentillä ei olisi jo entuudestaan toimintaa. Myös äänestyksen järjestämisen vaikeutta valitellaan. Perustelut ovat kestämättömiä.  

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen pitää käsittelyä merkittävänä koko lähidemokratian tulevaisuudelle.

“Kielteinen päätös olisi merkittävä isku suoran kansalaisdemokratian ja myös kuntalaisaloitejärjestelmän kannalta. Jos Suomen suurimmasta kuntalaisaloitteesta ja tunnetusta aiheesta ei järjestetä äänestystä, mistä sitten järjestetään?”

Hän muistuttaa puolueiden virallisesta kannasta kansalaisdemokratiaan: 

“Puolueet ovat yhtenä rintamana suoran kansalaisdemokratian kannalla. Mikäli tämä aloite hylätään Helsingin kaupunginvaltuustossa, on syytä kyseenalaistaa koko Suomen kansanäänestysmalli. Kymmenien tuhansien kansalaisten aloite on otettava vakavasti, vaikka puolueiden johtoportaassa olisi jo sovittu jotain muuta.”

Kansanjuhla lähidemokratian puolesta järjestetään 22.11.2021 ja 8.12.2021 Senaatintorilla klo 15-16 muistuttamaan kansalaisten aidon kuuntelemisen tärkeydestä. Helsingin kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat päättämässä Suomen kansalaisdemokratian tulevaisuudesta. Valtuuston kokousta voi seurata Helsingin kaupungintalolla 8.12.2021 klo 16 alkaen.

Sitaatit: poliittisten ohjelmien tietovaranto www.fsd.tuni.fi/pohtiva