Ilmailuliitto 6.10.2015: LVM:n työryhmän lopputulos vahvistaa – korvaavaa vaihtoehtoa Malmille ei ole

loka 6, 2015

Tiedotteessaan 6.10.2015 Suomen Ilmailuliitto ottaa suorasukaisesti kantaa Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemaan yhteenvetoon Malmin kentän korvaavan paikan tuloksettomasta etsinnästä sekä siitä tehtyihin päätelmiin.


Suomen ilmailuliitto ry
Tiedote 6.10.2015

Suomen Ilmailuliitto pitää Malmin lopettamista vääränä johtopäätöksenä

LVM:n työryhmän lopputulos vahvistaa: korvaavaa vaihtoehtoa Malmille ei ole

Liikenne- ja viestintäministeriön 5.10.2015 julkaisema raportti ”Helsinki-Malmin lentoasemaa korvaavaa” lentopaikkaa selvittävä ryhmä” (LVM raportit ja selvitykset 1/2015) ei vastaa ministerin työlle asettamaa tavoitetta. Tämä ryhmän työstä julkaistu raportti ei ole Suomen Ilmailuliiton tahtotilan mukainen, vaan on työryhmää vetäneen ministeriön virkamiehen yhteenveto asiasta.

Ilmailuliitto haluaa tietää liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) kannan Malmin ja suomalaisen ilmailutaidon säilyttämisestä.

Työryhmän raporttina annetusta puheenjohtajan yhteenvedosta on luettavissa, että Malmin korvaavan kentän perustaminen vaatisi noin 30–50 miljoonan euron alkuinvestoinnin sekä lähes kahden miljoonan euron vuotuiset käyttökulut. Jotta käyttökuluja voitaisiin kattaa kentän toiminnalla, tulisi kentän olla riittävän lähellä Helsingin keskustaa. Yhteenvedossa todetaan myös, että kentän perustamisinvestointeihin tarvitaan myös julkaista rahaa, mitä ministeriö yhteenvedossa pitää tässä taloudellisessa tilanteessa epätodennäköisenä. Asiassa voi tulla vain yhteen johtopäätökseen: Malmin paras korvaava kenttä on Helsinki-Malmi.

Malmin tuhoaminen on yhteiskunnallisesti erittäin epäedullinen ratkaisu. Kun korvaavaa vaihtoehtoa ei ole, rikotaan aikoinaan tehtyä periaatepäätöstä. Tämä tehdään tietoisena siitä, että samalla ajetaan alas merkittävä osa kansallisesta lentokoulutuksesta sekä tuhotaan tai merkittävästi heikennetään yleis- ja harrasteilmailun toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla puhumattakaan kansainväliseen kulttuuriperintöön kuuluvan kokonaisuuden tuhoamisesta. Tämä kansallisesti merkittävä päätös on poliitikkojen käsissä.

Ministeri asetti ryhmän etsimään paikan korvaavalle kentälle

Liikenne- ja kuntaministerinä toiminut Paula Risikko (kok.) perusti 4.12.2014 ryhmän, jonka tehtäväksi ministeri määritteli Helsinki-Malmin korvaavan kentän löytämisen Helsingin alueelta. Erityisesti ministeri Risikko mainitsi perustamissanoissaan, että tässä työssä pitää selvittää kentän sijainti. Ministeri lupasi tähän työhön ilmailijoille työrukkaseksi ja avuksi LVM:n edustajan. Harrasteilmailijoista ministeri halusi ryhmään kaksi edustajaa. Ministeri Risikko esitti samassa tilaisuudessa, että työ tulee tehdä vakavasti ja nopeasti.

Ministeri Risikon ja ilmailijoiden keskustelutilaisuuden jälkeen ministeriö julkaisi asiasta tiedotteen 4.12.2014, jossa ”Helsingin alueelta” oli vaihtunut Helsingin seuduksi. Ministeriön tiedotteen mukaan Risikko käynnisti kartoituksen harrasteilmailulle osoitettavasta lentokentästä Helsingin seudulla. Tiedotteen mukaan tarkoituksena oli selvittää, missä ilmailua voitaisiin parhaiten jatkaa sen jälkeen, kun toiminta Malmin lentokentällä päättyy.

Ministeri Risikko vastasi 17.3.2015 eduskunnassa tehtyyn kirjalliseen kysymykseen seuraavasti: ”Yleisilmailun kehittymiselle on tarjottava mahdollisuus, mutta Malmin lentoasema ei ole sopiva paikka kasvulle. Suomessa on lentokenttäkapasiteettia kylliksi myös harraste- ja yleisilmailulle. Vuoden alussa on käynnistetty liikenne- ja viestintäministeriön vetämä selvitys, jossa osoitetaan sovelias alue harraste- ja yleisilmailua varten. Selvityksessä arvioidaan harjoitettavan toiminnan laajuus, rahoitusmalli ja sijaintipaikka.”

Myös Ilmailuliitto vaatii sopimusten noudattamista

Valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välisellä yhteistoiminta-asiakirjalla sovittiin jo vuonna 2000, että valtio on valmis luopumaan Malmin lentokenttäalueesta. Tälle kuitenkin asetettiin ehtoja. Yhtenä ehtona oli, että Malmin kentän korvaavista järjestelyistä laaditaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Tällaista suunnitelmaa ei ole vielä tehty.

Ilmailuliitto on myös investoinut alueelle. Liitto rakensi vuonna 1985 oman toimitalon, joka on ollut liitolle taloudellisesti suuri sijoitus tulevaisuuteen. Tuolloin ratkaisut on tehty sen oletuksen varassa, että alueella saadaan olla vähintään vuoteen 2034 asti. Nyt liitto on kärsimässä seuraavien noin 20 vuoden ajan taloudellisesti siitä, että valtio ja Helsingin kaupunki ovat hävittämässä Malmin lentoaseman. Lentokenttäalueen maa-alueiden siirryttyä Finavialta Helsingin kaupungille, Ilmailuliitto joutui uusimaan vuokrasopimuksen, joka on voimassa vain vuoden 2016 loppuun asti.

Lisätietoja:

Timo Latikka, p. 040 579 1817
Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja ja Helsinki-Malmin lentoasemaa
korvaavaa lentopaikkaa selvittäneen ryhmän jäsen