Kansalaismielipide

 • Home
 • Kansalaismielipide

Kansalaisten mielipide Malmin lentoaseman tulevaisuudesta on selvitetty useaan kertaan puolueettomin ammattilaisvoimin.

2022 – 20202017201620152014201120052004

Kantar Public, tammikuu 2022: helsinkiläisten enemmistö säilyttäisi Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytössä

 • Kantar Public Oy:n tammikuussa 2022 toteuttaman mielipidemittauksen perusteella 53% helsinkiläisistä haluaa ehdoitta säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Mikäli asuinrakentamisen tarpeet voidaan ratkaista muuten, 58% helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Alle kolmannes (28%) kannattaa alueen käyttämistä asuntorakentamiseen. Mikäli asuinrakentamisen tarpeet voidaan ratkaista muuten, vain 23% helsinkiläisistä on tätä mieltä.
 • Useimpien puolueiden kannattajista enemmistö pitäisi Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta.
 • Tutkimusta varten haastateltiin 819 15-74 -vuotiasta helsinkiläistä. 95% luotettavuusvälillä tuloksen virhemarginaali on noin 3.4 prosenttiyksikköä suuntaansa.
 • Mielipidemittauksen tulokset 2022


Kantar TNS, marraskuu 2020: helsinkiläisten enemmistö säilyttäisi Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytössä

 • Kantar TNS Oy:n marraskuussa 2020 toteuttaman mielipidemittauksen perusteella 58% helsinkiläisistä haluaa ehdoitta säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Mikäli asuinrakentamisen tarpeet voidaan ratkaista muuten, 65% helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Alle kolmannes (29%) kannattaa alueen käyttämistä asuntorakentamiseen. Mikäli asuinrakentamisen tarpeet voidaan ratkaista muuten, vain 22% helsinkiläisistä on tätä mieltä.
 • Useimpien puolueiden kannattajista enemmistö pitäisi Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta.
 • Mikäli asuinrakentamisen tarpeet voidaan ratkaista muuten, jokaisen puolueen kannattajista suurin ryhmä pitäisi Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Tutkimusta varten haastateltiin 832 15-74 -vuotiasta helsinkiläistä. 95% luotettavuusvälillä tuloksen virhemarginaali on noin 3.5 prosenttiyksikköä suuntaansa.
 • Mielipidemittauksen tulokset 2020


Kantar TNS, maaliskuu 2017: helsinkiläisten enemmistö säilyttäisi Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytössä

 • Kantar TNS Oy:n maaliskuussa 2017 toteuttaman mielipidemittauksen perusteella 62% helsinkiläisistä haluaa ehdoitta säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Alle neljännes (23%) kannattaa alueen käyttämistä asuntorakentamiseen.
 • Suurin ryhmä jokaisen puolueen kannattajista pitäisi Malmin lentoaseman ilmailukäytössä.
 • Tutkimusta varten haastateltiin 806 15-74 -vuotiasta helsinkiläistä. 95% luotettavuusvälillä tuloksen virhemarginaali on noin 3.5 prosenttiyksikköä suuntaansa.
 • Mielipidemittauksen tulokset 2017


Kantar TNS, maaliskuu 2017: 53% äänestysikäisistä helsinkiläisistä haluaa valtion lunastavan Malmin lentokentän ilmailukäytön jatkamiseksi

 • Kyselytutkimuksen teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta Kantar TNS Oy.
 • Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla tuhatta ihmistä puhelimitse 10.–23.3.2017.
 • Tutkimusta varten haastateltu joukko muodostaa Kantar TNS:n mukaan pienoiskuvan Helsingin äänestysikäisestä väestöstä.


TNS Gallup, 2016: 68% Uudenmaan asukkaista haluaa säilyttää Malmin lentokentän

 • Kysymys: ”Mitä mieltä olette, tulisiko Malmin lentokenttä säilyttää nykyisessä käytössään lentokenttänä vai muuttaa asuntorakentamiskäyttöön?”
 • Jatkokysymys: ”Entä jos asuinrakentamiselle asetetut tarpeet voitaisiin ratkaista järkevästi muuten?”

gallup2016
gallup2016-kaupungeittain

Yksityiskohtaisempi yhteenveto tuloksista »


Avoin vaalikone, eduskuntavaalit 2015: 70% helsinkiläisistä ehdokkaista ja äänestäjistä haluaa säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä

 • Kysymys: ”Pitäisikö Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä”?

Vuoden 2015 eduskuntavaalien avoimeen vaalikoneeseen annetuissa vastauksissa 70% Helsingin vaalipiirin ehdokkaista ja 72% äänestäjistä halusi säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Vastauksia annettiin Helsingin vaalipiirissä noin 4800, mikä antaa virhemarginaaliksi alle 1.5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

EK2015


TNS Gallup, 2014: 67% Uudenmaan asukkaista haluaa säilyttää Malmin lentokentän

 • Kysymys: ”Mitä mieltä olette, tulisiko Malmin lentokenttä säilyttää nykyisessä käytössään lentokenttänä vai muuttaa asuntorakentamiskäyttöön?”
 • Jatkokysymys: ”Entä jos asuinrakentamiselle asetetut tarpeet voitaisiin ratkaista järkevästi muuten?”

gallup2014
gallup2014-kaupungeittain


TNS Gallup, 2011: 56% helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentokentän

Gallup 2011


Suomen Gallup, 2005: kaikkien puolueiden äänestäjien enemmistö pääkaupunkiseudulla haluaa säilyttää Malmin lentokentän

Suomen Gallup tutki joulukuussa 2005 Helsingin Sanomien toimeksiannosta pääkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Mielipidetutkimuksen tulos julkaistiin Helsingin Sanomissa 9.1.2006 sivulla A13. Haastattelu tehtiin tuhannelle Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaalle. Otos edustaa 18 vuotta täyttänyttä pääkaupunkiseudun väestöä, ja tuloksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95% luotettavuustasolla. Kaikista vastanneista 65% oli Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla. Asukaslukuun suhteutettuna tämä vastaa yli 630.000 pääkaupunkiseudun kansalaista. Kentän säilyttämisen kannattajat olivat selkeästi suurin ryhmä kaikkien kartoituksessa mukana olleiden puolueiden äänestäjien keskuudessa: yli puolet jokaisen puolueen äänestäjistä kannatti lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Gallup 2005


Suomen Gallup, 2004: kaikkien puolueiden äänestäjien enemmistö Helsingissä haluaa säilyttää Malmin lentokentän

Suomen Gallup tutki lokakuussa 2004 Helsingin Sanomien toimeksiannosta helsinkiläisten mielipiteen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Mielipidetutkimuksen tulos julkaistiin Helsingin Sanomissa 20.10.2004 sivulla C3. Haastattelu tehtiin 1102:lle helsinkiläiselle, ja tuloksen virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä 95% luotettavuustasolla. Kyselyyn vastanneista 80%:lla oli mielipide asiasta suuntaan tai toiseen, ja heistä kolme neljästä halusi Malmin lentoaseman säilyvän lentokenttänä. Kaikista vastanneista 58% oli Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla, ja he olivat selkeästi suurin ryhmä kaikkien kartoituksessa mukana olleiden puolueiden äänestäjien keskuudessa. Jopa laskemalla ”yhdentekevää”- ja ”ei osaa sanoa” -vastaukset asuinrakentamisen kannattajiksi pysyivät Malmin kentän säilyttämisen kannattajat jokaisen puolueen äänestäjien joukossa suurimpana mielipideryhmänä yhtä puoluetta lukuunottamatta, ja senkin kohdalla tilanne olisi erittäin tasainen 49-51. Gallup 2004